Masal Nasıl Yazılır?

ürün özelliklerine uygun masal yazmak için, öncelikle masalın konusunu ve ana fikrini belirlemeniz gerekiyor. Masalın konusu, masalın geçtiği yer ve zaman ile ilgili bilgiler, masalın kahramanları ve masalın vermek istediği mesajı içermelidir. Masalın ana fikri ise masalın sonunda okuyucuya veya dinleyiciye vermek istediği öğüttür.

Masalın kahramanlarının özellikleri, masalın konusu ve ana fikrine uygun olmalıdır. Masalın kahramanları, genellikle iyilik ve kötülük kavramları ile ilişkilendirilen kişilerdir. İyiliksever, yardımsever, cesur ve dürüst kişiler, masalların kahramanları olarak genellikle tercih edilir. Masalın kötü kahramanları ise genellikle kötülük, hırs ve açgözlülük gibi olumsuz özelliklerle ilişkilendirilirler.

Masalın bölümlerine uygun olarak yazılması, türün özelliklerine uygun masallar yazabilmek için önemlidir. Masalın döşeme, serim, düğüm, çözüm ve dilek bölümlerinden oluşması gerekir. Döşeme bölümünde, masalın konusu ve ana fikri verilir. Serim bölümünde, masalın ana olayları başlar. Düğüm bölümünde, masalın kahramanlarının karşılaştığı zorluklar ve bu zorlukların nasıl aşılacağı ile ilgili bilgiler verilir. Çözüm bölümünde, masalın kahramanlarının zorlukların üstesinden gelerek mutlu sona ulaştığı anlatılır. Dilek bölümünde ise, masalın sonunda, masalın kahramanlarına ve okuyuculara yönelik iyi dilekler dile getirilir.

Masal yazarken, masalın içerisinde tekerleme kullanmanız da türün özelliklerine uygundur. Tekerlemeler, masalın başında ve sonunda yer alır. Masalın başında, masalın başladığını belirtmek için “bir varmış bir yokmuş” ya da “evvel zaman içinde” gibi ifadeler kullanılır. Masalın sonunda ise, masalın bittiğini belirtmek için “masal bu ya, sonu budur” ya da “masal masal içinde, masalın sonu gelmiş” gibi ifadeler kullanılır.

 

Türün özelliklerine uygun masal yazarak aşağıdaki özellikleri dikkate almalısınız:

  1. Olağanüstü olaylar ve karakterler: Masallar olağanüstü olayların anlatıldığı ve olağanüstü karakterlerle (kahramanlar, kötü kabiliyetli karakterler vs.) dolu olmalıdır.
  2. Duygusal zeka ve değerler: Masallar duygusal zeka ve değerlerin öğretiminde kullanılabilecek bir platform olmalıdır.
  3. Serim, gelişme ve çözüm bölümleri: Masalın içeriği serim (başlangıç), gelişme ve çözüm bölümleriyle oluşmalıdır.
  4. Etik ve kültürel farklılıklar: Masallar kültürel farklılıkları ve etik değerleri ile ilgili konular da dahil edilmelidir.
  5. Dil ve stil: Masal yazarı, basit ve yalın bir dil ve stil kullanmalıdır.
  6. Geçtiği zaman ve yerde: Masal geçtiği zaman ve yerde gerçek dünyada yok mu ya da benzer bir şekilde gerçek dünyada mevcuttur mu konusunda kabul edilecek bir biçimde anlatılmalıdır5.
  7. Didaktik (öğretici) eser: Masallar öğretici bir amacıyla yazılmalıdır.
  8. Efsanesel ve mitolojik elementler: Masallar efsanesel ve mitolojik elementlerle dolu olabilir ve kültürel mirasımızın parçası haline getirebilir.
  9. Kısa hikayeler: Masallar kısa hikayeler olmalıdır ve kolayca okunabilir ve anlasılabilir.
  10. Halk ve hayvanlar: Masallar halk ve hayvanların hayal gücünün ürünleridir.