Madra Dağı – Balıkesir

Kuzey Ege’de önemli bir dağ silsilesini oluşturan Madra Dağları ve çevresindeki ilçe ve köyler zengin kültür varlıkları birikimini sergiler. Yeraltı ve yerüstü kaynakları açısından zengin olan bölgedeki kültür varlıklarının zengin çeşitliliği dikkat çekicidir. Antik dönemin önemli kentlerinden olan Adramytteion ve Thebai kentleri bölgenin önemli kentleridir. Bizans döneminde bölgenin önemli bir piskoposluk merkezi olduğunu bilinmektedir. Bölge, konut mimarisinde yöresel özelliklerde önemli bir çalışma alanıdır. Bölgeyi çevreyle bağlayan geçmişi antik çağlara uzanan köprülerin varlığı, sıcak su kaynaklarının oluşturduğu kaplıca kültürü ve dağlardaki bölgeyi koruyan antik kale kentler bölgenin önemli özellikleridir.

Tarihte, Roma Dönemi ve öncesine ait kaynaklarda Edremit Körfezi Thebai Ovası olarak adlandırılmaktadır. Edremit Körfezi üzerinde Neolitik Dönem’den Osmanlı’ya kadar uzanan alanda İnönü Mağaraları, Burhaniye Höyücek Tepe, Kızçiftliği Höyüğü, antik Adramytteion Kenti, Kozak Yaylası’nda ise Perperene ve Ontonium gibi bölgenin tarihte anahtar rölü üstlenmiş kentlerin varlığı bilinmektedir.

Kaynak: http://www.kazmad.gov.tr/index.php?page=icerik&id=19

Balıkesir Gezilecek Yerler

 

 Manzara-Gezi
 Doğa Turizmi
 Madra Dağı Batı Anadolu’da, Ege Bölgesi’nin kıyı Ege bölümünün kuzeyinde İzmir Balıkesir il sınırında, Balıkesir, Burhaniye, Havran, İvrindi ile Manisa-Soma ve Bergama’nın doğusu ile kuzeyindeki Burhaniye-Havran Ovaları ile güneyindeki Bergama Ovası arasındaki yükseltilerin bütününe, Balıkesir ve İzmir’ den Edremit Körfezi’ ne gidilen karayollarından ulaşılabilir. Şehir içi ulaşım araçları ile ulaşım sağlanabilmektedir.