Pirsefa Hazretleri Ve Yuşa Peygamber Türbesi – Gaziantep

Yuşa Peygamber Türbesi: Bilindiği üzere Yuşa Peygamber (A.S.) İsrailoğulları’ndan olup, Hz. Musa’nın yeğenidir. İsrailoğulları’nı göçebelikten kurtarır ve Arz-ı Kenan’a yerleştirir. Gaziantep’te Boyacı Mahallesi’nde Boyacı Camii’nden Kavaflar Çarşısı’na doğru uzanan sokakta Pirsefa denilen mevkide tek katlı bir bina vardır. Bu binada iki oda içinde iki türbe bulunmaktadır. Rivayete göre bunlardan biri Yuşa Peygamber’e, diğeri ise Pirsefa Hazretleri’ne aittir.

Pirsefa Hazretleri Türbesi: Pirsefa Hazretleri ile Yuşa Peygamber aynı yerde yatmaktadırlar. Pirsefa hakkındaki rivayetlere göre; Pirsefa’nın Hz. Yuşa’nın türbedarı olduğu ve ölünce buraya gömüldüğü söylenmektedir. Bir başka rivayete göre ise Pirsefa Medinelidir ve ensardandır. Gaziantep’in Müslümanlar tarafından fethinde Hz. Ali kumandasında buraya gelmiş, Karaçomak’la yan yana savaşırken, uğradığı zorlu bir kılıç darbesi ile gövdesi ikiye bölünmek suretiyle şehit olmuştur. Bunun üzerine Hz. Ömer, Yuşa aleyhisselam’ın yanına defnederek “Kendini Peygamber-i Zişan’la komşu ettim” demiştir.

Kaynak: Gaziantep Kitabı (Gaziantep Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından basılmıştır.)

Gaziantep Gezilecek Yerler

 Türbe
 İnanç Turizmi
 Şehir merkezinden yürüyüş mesafesinde olup Bakırcılar Çarşısı içinden geçilerek ulaşılabilir.
 Bakırcılar Çarşısı Pirsefa Mevkii