Kırmızı Medrese – Şırnak

Dağ Kapı Mahallesi’nde, şehrin batısındaki sur kalıntılarının üzerine inşa edilmiştir. Medresenin güney cephesinin ortasında Mela Ahmedi Ciziri’nin türbesi bulunmaktadır. Yapının inşa kitabesi ve vakfiyesi bulunmaması sebebiyle kesin yapım tarihi belli değildir. Uzmanlar yapıyı XIV. yüzyılın ilk çeyreğine tarihlendirmektedir.

Şırnak Gezilecek Yerler

 İnanç Turizmi
 Şehir içi ulaşım araçları ile ulaşım sağlanabilmektedir
 İlimize bağlı Cizre ilçesi Dağ Kapı Mahallesi’ndedir.