Kozluca Camii – Gaziantep

Kozluca Camii Yapılan araştırmalar sonucu caminin, 19. Yüzyıl’da yapıldığı anlaşılmaktadır. Sade bir plan tipine sahip olan cami, dikdörtgen planlı olup; cami minaresi, cami içerisindedir. Caminin yapım sistemi kesme taştır. Caminin yapım sistemi kesme taştır. Cadde cephesinden avluya giriş kapısı yuvarlak kemerli olup, üst kısmında orijinal demir parmaklıkları ve aynı cephede iki adet sivri kemerli pencere vardır. Caminin son cemaat yeri bulunmamaktadır. Caminin giriş cephesi kara taş ve kıymık taşı ile iki renkli olarak yapılmıştır. Cami giriş kapısı yuvarlak kemerli, yan taraflarında sivri kemerli, demir parmaklıklı pencere, cami iç mekânında ise girişin karşısında mihrap ve mihrabın her iki yanında orijinal ahşap süslemeli minber ve bunların yanında ikişer tane sivri kemerli pencere bulunmaktadır. Cami iç mekânının doğu cephesinde özgün iki adet dolap vardır.
Caminin tavanı orijinal tekne tavan olup, özgün kalem işi süslemeler ve ahşap kirişleme (tomruk kiriş), bu kirişlerin altında kaplama tahtası mevcuttur. Minare, caminin kuzeybatı köşesinde mekânın içine yerleşmiştir. Minare, kesme taştan inşa edilmiş olup, planı on iki gendir. Şerefe altında, orijinal mukarnas ve çini süslemeleri yer almaktadır. Şerefe korkulukları özgün ahşaptır. Cami tek katlı olup, yüksekliği 7 metredir. Müştemilatlar tek katlı ve yüksekliği 3 metredir.
 Cami
 İnanç Turizmi
 Yürüme mesafesi
 Kozluca Mahallesi Şahinbey Gaziantep