5. Sınıf 2020 Bursluluk Sınavı Online Test

5. Sınıf 2020 Bursluluk Sınavının Sosyal Bilgiler dersine ait sorulardan oluşan online testtir.

Bu testte 25 soru vardır.

/25
3 oylar, 4.7 ortalama
337
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

5. Sınıf Deneme Sınavı

5. Sınıf 2020 Bursluluk Sınavı Online Test

1 / 25

Kategori: 514 Çocuk Hakları Her Yerde

2020 DPY

Dünya çocuklarını korumak ve yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından kurulan yardım kurulu şu aşağıdakilerden hangisidir?

2 / 25

Kategori: 522 Güzel Ülkem

2020 DPY

Geçmişte yaşamış insan topluluklarına ait kalıntıların bulunduğu yapı ve alanlara “tarihî mekân” adı verilmektedir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi tarihî mekâna örnektir?

3 / 25

Kategori: 514 Çocuk Hakları Her Yerde

2020 DPY

Aşağıdakilerden hangisinde “eğitim hakkının ihlali” söz konusudur?

4 / 25

Kategori: 513 Haklarımı ve Sorumluluklarımı Biliyorum

DPY 2020

Sosyal bilgiler öğretmeni öğrencilerinden sorumlulukla ilgili örnek vermelerini istemiştir.
Öğrenciler şu örnekleri vermişlerdir:

Ayşe : Hastanede tedavi olmak

Mehmet : Okulda eğitim görmek

Derya : Planlı ve düzenli çalışmak

Emre : Barınma ihtiyacını karşılamak

Buna göre hangi öğrenci sorumlulukla ilgili doğru örneği vermiştir?

5 / 25

Kategori: 533 Nerede Yaşanır

2020 DPY

Aşağıdakilerden hangisi “sanayi tesislerinin yoğunluğu” ve “iş imkânlarının fazla olması” nedeniyle göç alan şehirlerimize örnek gösterilebilir?

6 / 25

Kategori: 531 Haritayı Tanıyorum

2020 DPY

Aşağıdakilerden hangisi bir çizimin harita olabilmesi için gerekli koşullardan biri değildir?

7 / 25

Kategori: 532 İklim ve Yaşamım

2020 DPY

İklim insan faaliyetleri üzerinde etkilidir. 

Aşağıdakilerden hangisi bu bilgiye uygun bir örnek değildir?

8 / 25

Kategori: 532 İklim ve Yaşamım

2020 DPY

İklim uzun süreli hava olaylarının ortalaması iken, hava durumu kısa süreli hava olaylarıdır.

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi iklime bir örnektir? 

9 / 25

Kategori: 513 Haklarımı ve Sorumluluklarımı Biliyorum

2020 DPY

“Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır.”

Atatürk bu sözü ile aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır?

10 / 25

Kategori: 521 Tarihe Yolculuk

2020 DPY

Aşağıdakilerden hangisi Mezopotamya’da kurulan uygarlıklardan biridir?

11 / 25

Kategori: 521 Tarihe Yolculuk

2020 DPY

Başkentleri Ninova’dır.
Çivi yazısını Anadolu’ya getirmişlerdir.
Dünyanın ilk kütüphanesini kurmuşlardır.

Hakkında bilgi verilen uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?

12 / 25

Kategori: 523-4 Kültürel Özelliklerimiz

2020 DPY

Özel olarak hazırlanmış suda, fırça ve çeşitli aletler yardımıyla istenilen desenler oluşturulur ve bu desenler kâğıt üzerine aktarılır.

Hakkında bilgi verilen geleneksel el sanatımız aşağıdakilerden hangisidir?

13 / 25

Kategori: 511 Öğrendiklerimi Uyguluyorum

2020 DPY

Zeynep ve arkadaşları atık kâğıt ve pillerin geri dönüşümü için bir proje çalışması yapmışlardır.

Zeynep ve arkadaşlarının bu projeyi yapmalarında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

14 / 25

Kategori: 531 Haritayı Tanıyorum

2020 DPY

Akarsuların yatağını aşındırarak oluşturduğu yeryüzü şeklidir.
Ihlara ve Munzur bu yeryüzü şekline örnek gösterilebilir.

Tanımı ve örnekleri verilen yeryüzü şekli aşağıdakilerden hangisidir?

15 / 25

Kategori: 521 Tarihe Yolculuk

DPY 2020

Kral yolunu yapmışlardır.
Değiş-tokuş usulünü sona erdiren parayı icat etmişlerdir.

Bu bilgilere göre Lidyalılar aşağıdaki alanların hangisine katkı sağlamıştır?

16 / 25

Kategori: 523-4 Kültürel Özelliklerimiz

2020 DPY

Aşağıdakilerden hangisi “millî bayramlarımızın” temel özelliklerinden biridir?

17 / 25

Kategori: 531 Haritayı Tanıyorum

2020 DPY

Aşağıda bazı yeryüzü şekillerinin tanımları yapılmıştır. 

I. Çevresine göre alçakta kalan geniş düzlüklerdir.
II. Üç tarafı sularla çevrili, bir tarafı karayla bağlantılı yeryüzü şeklidir.

Buna göre tanımlar aşağıdaki yeryüzü şekillerinden hangilerine aittir?

18 / 25

Kategori: 521 Tarihe Yolculuk

2020 DPY

Hititlerde devlet, askerî ve dinî yetkileri olan kral tarafından yönetilirdi. Kralın en önemli yardımcısı Tavananna adı verilen kraliçeydi. Tanrılara hesap vermek amacıyla anal adı verilen yıllıklar tutarlardı.

Buna göre Hitit uygarlığı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

19 / 25

Kategori: 534 Afetler ve Çevre Sorunları

2020 DPY

Küresel ısınmanın etkisiyle Dünya’nın ortalama sıcaklığındaki artış aşağıdakilerden hangisine sebep olmaktadır?

20 / 25

Kategori: 533 Nerede Yaşanır

2020 DPY

Düzlük alanlarda nüfus fazlalaşırken, dağlık ve engebeli arazilerde nüfus daha azdır.

Bu bilgide nüfusun dağılışını etkileyen doğal özelliklerden hangisi anlatılmıştır?

21 / 25

Kategori: 525. Geçmişten Günümüze Kültürümüz

2020 DPY

“Geçmiş dönemde evlerin önünde iki üç gün süren düğünler yapılırken, günümüzde düğün salonlarında üç dört saat süren düğünler yapılmaktadır.” 

Bu bilgiden yola çıkarak aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılabilir?

22 / 25

Kategori: 532 İklim ve Yaşamım

2020 DPY

Aşağıdakilerden hangisi karasal iklimin özelliklerindendir?

23 / 25

Kategori: 533 Nerede Yaşanır

2020 DPY

Ormanların gür olduğu yerlerde yerleşme az görülür. Örneğin, Karadeniz Bölgesi’nin bazı kesimlerinde nüfusun seyrek olmasında etkili olan faktörlerden biri ormanların fazlalığıdır.

Bu bilgide nüfusun dağılışını etkileyen doğal özelliklerden hangisi vurgulanmıştır?

24 / 25

Kategori: 534 Afetler ve Çevre Sorunları

2020 DPY

Boş arazilerin ağaçlandırılması
Besi hayvancılığına önem verilmesi
Tarım arazilerinin eğime dik sürülmesi

Bu tedbirler aşağıdakilerden hangisini önlemeye yöneliktir?

25 / 25

Kategori: 535 Afetlerin İnsan Yaşamına Etkisi

2020 DPY

Karların erimesi ve yağmurun fazla yağması sonucunda su kaynaklarının seviyesi yükselir. Bu suların geçtiği yerlere zarar vermesiyle - - - - - - meydana gelir. Bu afet sonucunda akarsular ve barajlar taşabilir.

Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

0%

UA-7651377-1