Hamam-I Atik (Eski Hamam) – Tunceli

İlçe merkezinde çarşı içinde yer alan yapının girişindeki Türkçe ve Arapça iki yazıttan hamamın, 15. yüzyılda yapıldığı, 18. yüzyılda da onarım gördüğü anlaşılmaktadır. Hamam giriş kapısı üzerindeki üç satırlık ilk kitabe Arapça’dır. Kitabede; “Fi eyyami’s Saltanat-ı Sultani-l azam melik-i ri kabi-l ümem Sultan-ı Selatin-i Irak-ı vel-acem zillullahi fi-l-alem Ebu Muzaffer Yakub Bahadır Han. (Bu yapı büyük sultan, ümmetin koruyucusu, Irak ve Acem sultanlarının sultan, yeryüzünde Allahı’ın gölgesi Ebu Muzaffer Yakub Bahadır Han’ın zamanında yapıldı.
Çok tahrip olan dört satırlık ikinci kitabe Türkçe’dir. Buradan yapının (H.1176) 1762-63 yıllarında Hacı Ali Ağa tarafından onarıldığını anlamaktayız. Çemişgezek’te uzun süre egemen olmuş Akkoyunlular döneminden kaldığı kesinlikle bilinen tek yapıdır. Kesme ve moloz taşla tuğla karışımı hamamda, orta kubbeli bölüm ile yanlarda buraya açılan beşik tonozlu mekânlardan oluşmaktadır. Köşelerde ise giriş ve ılıklığa geçişi sağlayan küçük kubbeli bölümler yer alır. Ortada beşik tonoz, yanlarda kubbeli bölümlerin oluşturduğu ılıklıktan, soyunmalıkla aynı plandaki sıcaklığa geçilir. Sıcaklığın beşik tonozlu mekânına açılan külhan, yapı boyunca uzanmaktadır.
 Hamam
 Kültür Turizmi
 Çemişgezek
 Çemişgezek