Etkinlikler

Sosyal Bilgiler dersini eğlenceli hale getirmek, eğlenirken öğrenmek, konuları pekiştirmek ve kazanımların bir nevi değerlendirmesini yapabilmek amacı ile Doğru- Yanlış Etkinlikleri, Boşluk Doldurma Etkinlikleri, Çarkısosyal Oyunu ve farklı etkinliklerle sınıf içi etkileşimi de berberinde getirecek çalışmalardır. Akıllı tahtayı etkin ve verimli kullanmada büyük faydası olacak etkinliklerdir. Dileyen öğrenciler derse gelmeden önce bölümde yer alan sunuları ve ders notlarını indirerek derse hazırlıklı gelebilir. Dileyen öğrenciler ise konu bitiminde bu bölümden etkinlikleri yaparak kendini değerlendirmiş ve konuyu pekiştirme imkanına sahip olur. Bir başka açıdan baktığımızda ise öğretmenler için bu bölüm ders planı niteliğinde olup ders akışını bu bölüme göre de yapabilir.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER ETKİNLİKLERİ 

1. BİREY VE TOPLUM

 

2. KÜLTÜR VE MİRAS

 

3. İNSANLAR, YERLER VE ÇEVRELER

 

4. BİLİM, TEKNOLOJİ VE TOPLUM

 

5. ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİM

 

6. ETKİN VATANDAŞLIK

 

7. KÜRESEL BAĞLANTILAR

 

6. SINIF SOSYAL BİLGİLER ETKİNLİKLERİ

1. BİREY VE TOPLUM

2. KÜLTÜR VE MİRAS

3. İNSANLAR, YERLER VE ÇEVRELER

4. BİLİM, TEKNOLOJİ VE TOPLUM

5. ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİM

6. ETKİN VATANDAŞLIK

7. KÜRESEL BAĞLANTILAR

7. SINIF SOSYAL BİLGİLER ETKİNLİKLERİ

1. BİREY VE TOPLUM

2. KÜLTÜR VE MİRAS

3. İNSANLAR, YERLER VE ÇEVRELER

4. BİLİM, TEKNOLOJİ VE TOPLUM

5. ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİM

6. ETKİN VATANDAŞLIK

7. KÜRESEL BAĞLANTILAR

 

8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK ETKİNLİKLERİ

1. ÜNİTE: BİR KAHRAMAN DOĞUYOR

2. ÜNİTE: MİLLÎ UYANIŞ: BAĞIMSIZLIK YOLUNDA ATILAN ADIMLAR

3. ÜNİTE: MİLLÎ BİR DESTAN: YA İSTİKLAL YA ÖLÜM!

4. ÜNİTE: ATATÜRKÇÜLÜK VE ÇAĞDAŞLAŞAN TÜRKİYE 

5. ÜNİTE: DEMOKRATİKLEŞME ÇABALARI

6. ÜNİTE: ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI

7.ÜNİTE: ATATÜRK’ÜN ÖLÜMÜ VE SONRASI