Etkinlikler

Sosyal Bilgiler dersini eğlenceli hale getirmek, eğlenirken öğrenmek, konuları pekiştirmek ve kazanımların bir nevi değerlendirmesini yapabilmek amacı ile Doğru- Yanlış Etkinlikleri, Boşluk Doldurma Etkinlikleri, Çarkısosyal Oyunu ve farklı etkinliklerle sınıf içi etkileşimi de berberinde getirecek çalışmalardır. Akıllı tahtayı etkin ve verimli kullanmada büyük faydası olacak etkinliklerdir. Dileyen öğrenciler derse gelmeden önce bölümde yer alan sunuları ve ders notlarını indirerek derse hazırlıklı gelebilir. Dileyen öğrenciler ise konu bitiinde bu bölümden etkinlikleri yaparak kendini değerlendirmiş ve konuyu pekiştirme imkanına sahip olur. Bir başka açıdan baktığımızda ise öğretmenler için bu bölüm ders planı niteliğinde olup ders akışını bu bölüme göre de yapabilir.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER ETKİNLİKLERİ

6. SINIF SOSYAL BİLGİLER ETKİNLİKLERİ

7. SINIF SOSYAL BİLGİLER ETKİNLİKLERİ

8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK ETKİNLİKLERİ