DYK Yönergesi ve e-Kılavuzu Yayımlandı – 03.06.2022

 

Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi ve e-Kılavuzu Yayımlandı. 03.06.2022

Bakanlığımıza bağlı resmî ve özel örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler ile örgün
ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara yönelik destekleme ve yetiştirme kursları ilgi (a)
Yönerge hükümlerine göre yürütülmektedir. Değişen, gelişen şartlar ve ortaya çıkan ihtiyaçlar
doğrultusunda ilgi (a) Yönergede ilgi (c) Makam Oluru ile değişikliğe gidilmiştir.

Yönerge ve Kılavuzu PDF olarak indirmek için TIKLAYINIZ.