DYK 8. Sınıf Yıl Sonu Faaliyet Raporu

…………… ORTAOKULU DESTEKLEME ve YETİŞTİRME KURSU YIL SONU RAPORU

MEB Öğrencileri Yetiştirme Kursları Yönergesi doğrultusunda aşağıda belirtilen sınıf ve derslere yönelik kurs açılmış olup kurs  06/09/2021-05/06/2022 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

KURS PERSONELİ                  :

KURS AÇILAN DERSİN ADI     :

KURSA KATILAN ÖĞRENCİ SAYILARI      :  

8.SINIF :

Kursların her hafta düzenli olarak belirtilen saatte belirtilen yerde yapılmıştır. Kursta her ayın sonunda kursa katılan öğrencilerin kazandıkları bilgi ve becerileri ölçmek amacıyla sınavlar yapılmıştır. Sınav kağıtları incelenip, hata ve eksikler kağıtlar üzerinde gösterilerek bu kağıtlar öğrencilere geri verilmiştir. Ayrıca her  dersin sınav  soruları sınıfta öğretmen rehberliğinde, öğrencilerin de etkin katılımıyla cevaplandırılmıştır. 5 Haziran 2022 tarihinde kursların sonlandırılmıştır. Bu süreçte öğrencilerle EBA da canlı dersler yapılmıştır. EBA ya videolar, çalışma kağıtları, testler gibi materyaller eklenmiştir.

YAPILAN ÇALIŞMALAR:

1.Tüm öğretmenler tarafından EBA kullanıldı. Kurs  çalışmalarıyla İlgili EBA kaynaklarını incelendi.

2.Kurs zaman çizelgesine her zaman uyuldu.

3.MEB Destekleme ve Yetiştirme Kursu  yönetmelik, kılavuz ve yayınlanan dokümanları incelendi.

4.Öğrencilerin kursa ilgisi ve katılımı sağlanmaya çalışıldı.

5.Kurs kazanım değerlendirme çalışmaları yapıldı. ÖDSGM de yayınlanan sorular düzenli olarak öğrencilerle çözüldü.

6 Görevli öğretmenler okul idaresinin destekleme  ve yetiştirme kursları ile ilgili verdiği iş ve işlemleri zamanında yerine getirdi.

7.Destekleme ve Yetiştirme Kursu  ile ilgili yıllık kurs planlarını hazırlanarak kurs dosyasında muhafaza edildi

……………………                                                                                  05/06/2022

Sosyal Bilgiler Öğretmeni                                                               UYGUNDUR

……………..

Okul Müdürü

 

İNDİR:   8.SINIF-KURS-DYK-YIL-SONU-RAPORU