Davranışlarımız ve Ahlak

Kendi davranışlarını ahlaki ölçütlere göre değerlendirmek, bireyin kendi vicdanı, değerleri, inançları ve sorumlulukları ile yüzleşmesini gerektirir. Ahlaki ölçütler, bireyin kendisi, ailesi, toplumu, dinî ve kültürel gelenekleri, hukuk ve insan hakları gibi farklı kaynaklardan alınabilir . Ahlaki ölçütler, bireyin neyin doğru, neyin yanlış, neyin iyi, neyin kötü olduğunu belirlemesine yardımcı olur.

Kendi davranışlarını ahlaki ölçütlere göre değerlendirmek için, bireyin öncelikle kendi ahlaki ölçütlerini belirlemesi, sonra da kendi davranışlarını bu ölçütlere göre gözden geçirmesi gerekir . Bu süreçte, bireyin kendine şu soruları sorması yararlı olabilir :

 • Davranışlarım, kendi değerlerim, inançlarım ve vicdanım ile uyumlu mu?
 • Davranışlarım, başkalarının haklarına, duygularına ve ihtiyaçlarına saygılı mı?
 • Davranışlarım, toplumun beklentileri, normları ve kuralları ile uyumlu mu?
 • Davranışlarım, dinî ve kültürel geleneklerin öğütleri, emirleri ve yasakları ile uyumlu mu?
 • Davranışlarım, hukukun ve insan haklarının ilkeleri, yaptırımları ve korumaları ile uyumlu mu?
 • Davranışlarım, kendime, başkalarına ve çevreme faydalı mı, zararlı mı?
 • Davranışlarım, kendimden, başkalarından ve çevreden beklentilerimi karşılıyor mu?
 • Davranışlarım, kendimden, başkalarından ve çevreden aldığım geri bildirimleri dikkate alıyor mu?
 • Davranışlarım, kendimi, başkalarını ve çevreyi geliştirmeye, iyileştirmeye ve güzelleştirmeye katkıda bulunuyor mu?

Bu sorulara verilen cevaplar, bireyin kendi davranışlarını ahlaki ölçütlere göre değerlendirmesine ve gerekirse düzeltmesine, geliştirmesine veya değiştirmesine yardımcı olabilir . Bu süreç, bireyin kendini tanımasına, kendine güvenmesine, kendini eleştirmesine, kendini geliştirmesine, kendini ifade etmesine, kendini kabul ettirmesine ve kendini mutlu etmesine katkıda bulunabilir .

Kendi davranışlarını ahlaki ölçütlere göre değerlendirmek, kişinin kendisini geliştirmesi ve ahlaki değerleri benimsemesi açısından önemlidir. Bu değerlendirme, aşağıdaki ilkeleri içerebilir:

 1. Merhamet: Kendi davranışlarını merhametli bir şekilde değerlendirin. Merhametli olmak, başkalarına karşı anlayışlı ve hoşgörülü olmak anlamına gelir.
 2. Adalet: Kendi davranışlarını adaletli bir şekilde değerlendirin. Adaletli olmak, herkese eşit davranmak ve haksızlıklara karşı mücadele etmek anlamına gelir.
 3. Sabır: Kendi davranışlarını sabırlı bir şekilde değerlendirin. Sabırlı olmak, zorluklarla başa çıkmak ve olumsuz durumlarda sakin kalmak anlamına gelir.
 4. Hoşgörü: Kendi davranışlarını hoşgörülü bir şekilde değerlendirin. Hoşgörülü olmak, farklılıklara saygı göstermek ve başkalarının görüşlerine açık olmak anlamına gelir.
 5. Empati: Kendi davranışlarını empatik bir şekilde değerlendirin. Empatik olmak, başkalarının duygularını anlamak ve onlara karşı anlayışlı olmak anlamına gelir.
 6. Sorumluluk: Kendi davranışlarını sorumlu bir şekilde değerlendirin. Sorumlu olmak, kendi eylemlerinin sonuçlarına karşı sorumluluk almak ve başkalarına zarar vermemek anlamına gelir.
 7. Doğruluk: Kendi davranışlarını doğru bir şekilde değerlendirin. Doğru olmak, dürüst olmak ve başkalarını kandırmamak anlamına gelir.

Başkalarının eşyalarını izin almadan kullanmak, ahlaki bir sorun olabilir ve karşılıklı saygı ve güveni zedeleme potansiyeline sahiptir. İzin almadan birinin eşyalarını kullanmak aşağıdaki nedenlerden dolayı sorunlu olabilir:

 1. Gizlilik ve Kişisel Alanın İhlali: Başkalarının eşyalarını izin almadan kullanmak, onların kişisel alanına ve gizliliğine müdahale etmek anlamına gelebilir. Herkesin özel eşyaları ve alanları vardır ve bu alanlara saygı göstermek önemlidir.
 2. Mülkiyet Haklarının İhlali: Eşyaların sahipleri, onları kullanma hakkına sahiptirler. İzin almadan birinin eşyalarını kullanmak, mülkiyet haklarını ihlal eder ve kişinin özel mülkiyetine saygı gösterilmediğini gösterebilir.
 3. Güvenin Zedelenmesi: İzin almadan birinin eşyalarını kullanmak, güven ilişkisini zedeler. Başkalarının eşyalarını izin almadan kullanmak, kişinin güvenilir olduğu ve başkalarının sınırlarına saygı gösterdiği konusunda şüpheler uyandırabilir.
 4. Empati ve Saygı Eksikliği: Başkalarının eşyalarını izin almadan kullanmak, empati ve saygı eksikliği olduğunu gösterebilir. Başkalarının duygularını ve sınırlarını anlamak ve onlara saygı göstermek önemlidir.

Başkalarının eşyalarını kullanmadan önce her zaman izin almak, karşılıklı saygı ve güvenin korunmasına yardımcı olur. Eğer birinin eşyasını kullanmak istiyorsanız, öncelikle izin istemek ve eşyayı nasıl kullanacağınızı net bir şekilde belirtmek önemlidir. Bu, sağlıklı ilişkilerin ve ahlaki davranışların temelini oluşturur.

Diğer insanlar tarafından üretilen fikirleri kullanırken, kaynakları belirtmek önemlidir. Bu, fikir hırsızlığından kaçınmanın yanı sıra, diğer insanların çalışmalarına saygı göstermek ve onların katkılarını takdir etmek anlamına gelir. İşte diğer insanların fikirlerini kullanırken kaynak belirtme yöntemleri:

 1. Alıntı Yapma: Başka bir kişinin ifadelerini veya düşüncelerini doğrudan kullanırken, metin içinde alıntı yapın ve alıntı yaptığınız kişinin adını belirtin. Alıntı yaparken, kullanılan kaynağın tam adını, yazarın adını, eserin adını, yayın tarihini ve sayfa numarasını belirtmek önemlidir.
 2. Parafraz Etme: Başka bir kişinin fikrini kendi kelimelerinizle ifade ettiğinizde bile, kaynağın adını belirtmek önemlidir. Parafraze ettiğiniz fikri sunmadan önce, orijinal kaynağın adını ve yazarını belirtin.
 3. Referans Verme: Bir fikri veya bulguyu desteklemek veya güçlendirmek için başka bir kaynağa başvurduğunuzda, bu kaynağı referans olarak belirtin. Referanslar, kullanılan kaynakların listesini içeren bir kaynakça veya atıfta bulunulan kaynakların notunu içerebilir.
 4. Resmi Atıflar: Akademik veya bilimsel çalışmalarda, belirli bir kılavuz veya stile göre resmi atıf biçimlerini kullanmak önemlidir. Bu, alıntıların ve referansların tutarlı bir şekilde sunulmasını sağlar ve okuyucuların kaynaklara kolayca erişmesine yardımcı olur.
 5. İntihal Kontrolü: Başka kaynaklardan alıntı yaparken veya fikirleri kullanırken, intihal yapmamak için özen gösterin. Alıntılarınızı uygun şekilde belirttiğinizden emin olun ve kendi fikirlerinizi açıkça ayırt edin.

Diğer insanların fikirlerini kullanırken kaynakları belirtmek, bilginin doğru ve etik bir şekilde paylaşılmasını sağlar. Bu, akademik dürüstlüğü korurken, diğer insanların emeğine ve katkılarına saygı göstermek için önemlidir.

Dürüstlük ve farklılıklara saygı duyma, sağlıklı ilişkilerin ve toplumsal uyumun temelini oluşturan önemli ahlaki değerlerdir. İşte bu iki değerin önemini ve nasıl uygulanabileceğini açıklayan birkaç nokta:

 1. Dürüstlük:
  • Dürüstlük, doğruluk ve dürüstlük ilkelerine dayanır. Kendi düşüncelerinizi ve duygularınızı dürüstçe ifade etmek, başkalarına karşı açık ve şeffaf olmayı gerektirir.
  • Dürüstlük, güvenilirliği artırır ve sağlam ilişkilerin temelini oluşturur. Başkaları tarafından güvenilir biri olarak görülmek, kişisel ve profesyonel yaşamınızda önemli avantajlar sağlar.
  • Dürüstlük, hataları kabul etmeyi ve olumlu değişiklikler yapmayı kolaylaştırır. Kendinizi ve başkalarını daha iyi anlamanıza ve gelişmenize yardımcı olur.
 2. Farklılıklara Saygı Duyma:
  • Farklılıklara saygı duymak, insanların farklı düşünce, inanç, kültür ve yaşam tarzlarına saygı göstermeyi içerir. Herkesin benzersiz olduğunu ve farklılık gösterebileceğini kabul etmek önemlidir.
  • Farklılıklara saygı duymak, hoşgörü, empati ve açık fikirlilik gerektirir. Farklılıkları kabul etmek ve değer vermek, toplumsal uyum ve barışın korunmasına yardımcı olur.
  • Farklılıklara saygı duymak, iletişimde anlayışlı olmayı ve çatışmaları çözmek için uzlaşmaya açık olmayı gerektirir. Farklı bakış açılarını anlamak, zengin bir öğrenme ve büyüme deneyimi sağlar.

Dürüstlük ve farklılıklara saygı duyma, karşılıklı saygı, anlayış ve işbirliğine dayalı sağlıklı ilişkilerin oluşmasına katkıda bulunur. Bu değerleri günlük yaşamınızda uygulamak, kişisel ve toplumsal iyilik için önemlidir ve daha pozitif bir dünya oluşturmaya yardımcı olabilir.