842 Siyasi Alanda İnkılaplar Kazanım Pekiştirme Testi 2

Siyasi alanda yenilikler ile ilgili testtir.

Bu testte 14 soru vardır.

/14
7 oylar, 4.6 ortalama
377
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

842 Siyasi Alandaki Gelişmeler

842 Siyasi Alanda İnkılaplar Kazanım Pekiştirme Testi

1 / 14

Kategori: 842 Siyasi Alandaki Gelişmeler

 • Saltanatın Kaldırılması
 • Cumhuriyetin İlanı
 • Halifeliğin Kaldırılması

Bu gelişmelerin sonuçları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

2 / 14

Kategori: 842 Siyasi Alandaki Gelişmeler

Halifeliğin kaldırıldığı gün,

 • Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabul edilmesi,
 • Şeriyye ve Evkaf Vekaleti’nin kaldırılması,

gibi gelişmelerin olması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

3 / 14

Kategori: 842 Siyasi Alandaki Gelişmeler

Lozan görüşmelerine İstanbul hükümeti de çağrılın-ca ortamdan 1 Kasım 1922'de Saltanat kaldırılmıştır.

Buna göre,

I. Siyasal ve dinsel otorite TBMM'ye verildi.

II. Laiklik önündeki önemli bir engel kaldırıldı.

III.Millet egemenliğine geçişte önemli bir adım atılmış oldu

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

4 / 14

Kategori: 842 Siyasi Alandaki Gelişmeler

Mücadele yıllarında Ankara önemli olaylara ev sahipliği yapmıştır. Bu yüzden Ankara, resmen ilan edilmemiş olsa da yeni Türk Devletinin başkenti durumundaydı.

Bu bilgilerde Ankara’nın başkent olmasında hangi özelliğinden bahsedilmiştir?

5 / 14

Kategori: 842 Siyasi Alandaki Gelişmeler

TBMM'nin 1 Kasım 1922’de saltanatı kaldırması üzerine sadece halife unvanı kalan Vahdettin ülkeyi terk edince Abdülmecit Efendi TBMM tarafından halife seçildi. Meclis, Abdülmecit'ten "Halife" dışında unvan kullanmamasını istedi.

Bu bilgiler aşağıdakilerden hangisnin kanıtı olarak gösterilemez?

6 / 14

Kategori: 842 Siyasi Alandaki Gelişmeler

Ankara'nın başkent olma nedenleri:

 • Lozan Antlaşmasına göre Boğazalar silahtan arındırılacaktı. Bu durum istanbul'un güvenlik sorununu ortaya çıkarıyordu.
 • Ankara, Türkiye'nin ortasında yer alıyordu. Bu nedenle güvenliğini sağlamak kolaydı.
 • Ankara, Türkiye'nin her tarafı ile, İstanbul'a göre daha kolay ulaşım ve haberleşme olanağına sahipti.
 • Ankara Milli Mücadele'nin merkezi olmuştur.

Bu nedenler aşağıdakilerden hangisi ile ilgili değildir?

7 / 14

Kategori: 842 Siyasi Alandaki Gelişmeler

1 Kasım 1922 yılında saltanat kaldırılmış ve ulusal egemenliğin önü açılmıştır.

Bu durum;

I. Saltanatın kişi egemenliğine dayalı olduğu

II. Saltanatın ulusal egemenliğin önünde önemli bir engel olduğu

III.Cumhuriyete geçişe zemin hazırlandığı

yargılarından hangilerinin göstergesidir?

8 / 14

Kategori: 842 Siyasi Alandaki Gelişmeler

İstanbul ve Batı Anadolu ile demir yolu bağlantısı olan Ankara; Sivas ve diğer bölgelere göre daha merkezi durumdaydı. Sivas Kongresi kararlarını yürütmek için tam yetkiyle donatılmış Temsil Heyeti, Sivas'tan Ankara'ya geldi.

Sadece bu metinden yararlanarak, Ankara'nın başkent olma gerekçesi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

9 / 14

Kategori: 842 Siyasi Alandaki Gelişmeler

İstanbul ve Batı Anadolu ile demir yolu bağlantısı olan Ankara; Sivas ve diğer bölgelere göre daha merkezi durumdaydı. Sivas Kongresi kararlarını yürütmek için tam yetkiyle donatılmış Temsil Heyeti, Sivas'tan Ankara'ya geldi.

Sadece bu metinden yararlanarak, Ankara'nın başkent olma gerekçesi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

10 / 14

Kategori: 842 Siyasi Alandaki Gelişmeler

Saltanatın kaldırılması ile;

I. Milli egemenlik ilkesi yolunda önemli bir adım atılması

II. Dini ve siyasi otoritenin birbirinden ayrılması

III.Cumhuriyet'e geçişin zemininin oluşturulması

IV.Ulusal bağımsızlığın sağlanması

yargılarından hangileri arasında bir ilişki kuru-lamaz?

11 / 14

Kategori: 842 Siyasi Alandaki Gelişmeler

Osmanlı hanedan ve saltanatının devam ettirilmesine çalışmak, el­bette Türk milletine karşı en bü­yük kötülüğü işlemekti. Çünkü millet her türlü fedakârlığı göze alarak istiklâlini kazanmış olsa da saltanat sürüp gittiği taktirde, bu istiklâla, kazanılmış gözüyle ba­kılmazdı.

Atatürk bu sözünde aşağıdakilerden hangisi­ne vurgu yapmamıştır?

12 / 14

Kategori: 842 Siyasi Alandaki Gelişmeler

Cumhuriyetin ilanıyla;

 • Mustafa Kemal, cumhurbaşkanı,
 • İsmet İnönü, başbakan,
 • Fethi Okyar, meclis başkanı olmuşlardır.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

13 / 14

Kategori: 842 Siyasi Alandaki Gelişmeler

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, 3 Mart 1924 tarihinde kabul ettiği bir kanunla hilafet kuru­mu kaldırdı.

Aşağıdakilerden hangisi halifeliğin kaldırılmasının getirdiği sonuçlardan biri değildir?

14 / 14

Kategori: 842 Siyasi Alandaki Gelişmeler

29 Ekim 1923' te Cumhuriyet'in ilanı ile devlet rejiminin gerçek adı konmuş, Cumhurbaşkanı'nin seçimiyle de devlet başkanı sorunu çözülmüştür.

Cumhuriyet'in ilanı ile;

I. Ulusal egemenliğin gerçekleşmesi

II. Çağdaş bir rejime geçilmesi

III.Güçler birliği ilkesinin uygulamaya geçmesi

yargılarından hangileri arasında bir ilişki vardır?

0%