841 Devletçilik İlkesi Kazanım Pekiştirme Testi

Devletçilik ilkesi ile ilgili online testtir

Bu testte 10 soru vardır.

/10
5 oylar, 4 ortalama
0
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

841 Atatürk İlkeleri

841 Devletçilik İlkesi Kazanım Pekiştirme Testi

1 / 10

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

1 Temmuz 1926’da Kabul edilen Kabotaj Kanunu’ile yabancıların elinde olan deniz işletmelerini devlet satın alarak kendisi işletmeye başlamıştır.

Bu durum Atatürk İlkelerinden hangileri ile bağlantılıdır?

2 / 10

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Devletçilik ilkesinin ortaya çıkış nedenlerinden biri de bölgeler arasında ekonomik dengelerin sağ­lanarak  sosyal adaleti gerçekleştirmektir.

Buna göre devletçilik ilkesinin Atatürk ilkelerinden  hangisiyle iç içe olduğu ileri sürülebilir?

3 / 10

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Türkiye’de uygulanan devletçilik ilkesinin,

I. Halkın temel ihtiyaçlarının karşılanması,

II. Ülke içinde fabrikalar açılması,

III.Özel sektörün faaliyetlerine son verilmesi

sonuçlarından hangilerine neden olduğu savunulabilir?

4 / 10

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Yeni Türk devleti sanayinin gelişmesi için Teşvik-i Sanayi Kanunu'nu uygulamış ancak bundan bir sonuç alınamayınca devletçilik ilkesi doğrultusunda ekonomik atılımlar gerçekleştirmiştir.

Bu açıklamaya göre, devletçilik ilkesinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

5 / 10

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Cumhuriyet döneminde devlet tarafından,

  • Sanayi yatırımlarının artırılabilmesi amacıyla Sümerbank,
  • Ticari faaliyetlerin desteklenmesi amacıyla İş Bankası
  • Madencilik sektörünün geliştirilmesine yönelik olarak Etibank kurulmuştur.

Buna göre,

I. Yatırımcılara ucuz kredi imkanları sağlanmaya çalışılmıştır.

II. Devletçi ekonomik anlayış benimsenmiştir.

III.Yabancı yatırımlara kolaylıklar sağlanmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

6 / 10

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Devletçilik: özel girişimcinin sermaye, yetenek ve bilgi gücü olarak yer alamadığı alanlardaki bütün girişimleri devletin üstlenmesidir.

Buna göre;

I. Türk Tarih Kurumunun kurulması

II. 1939'da Karabük Demir Çelik Fabrikası'nın kurulması

III.Sümerbank'ın kurulmasıyla bankacılık, tekstil ve dokuma ihtiyacının karşılanması

durumlarından hangileri devletçilik ilkesi doğrultusunda yapılmıştır?

7 / 10

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Yeni Türk Devleti'nde,

I. Halkın elinde birikmiş sermayenin olmayışı,

II.1929 Dünya Ekonomik Bunalımı'nın etkisi,

III.Büyük sanayi girişimleri yapabilecek yurttaşların azlığı

durumlarından hangileri, ekonomide Devletçilik ilkesi'nin uygulanmasını zorunlu kıldığı söylenebilir?

8 / 10

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Devletçilik; Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren özel sermayenin olmaması, teknik bilgi yetersizliği nedeniy-le, devletin halkın ihtiyacı olan sanayi yatırımlarını yapması, üretim için fabrikalar kurması ve ekonomiyi kontrol altında tutması şeklinde uygulanmıştır.

Bu bilgiye bakarak devletçilik ilkesi ile ilgili aşağı-daki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

9 / 10

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Cumhuriyetin ilk yıllarında özel sektörün istenilen başarı seviyesini yakalayamaması ve temel yatırımların yapılmamış olması aşağıdakilerden hangisinin uygulanmasına neden olmuştur?

10 / 10

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Cumhuriyet’in ilk yıllarında,

I. Eğitim yatırımlarının yapılması,

II. Türk dilini yabancı etkisinden kurtarma çalışmalarının yapılması,

III. Aşar vergisinin kaldırılması

gelişmeleri sırasıyla Atatürk ilkeleriyle ilişkilendiril-diğinde aşağıdakilerden hangisi doğru olur?

0%