841 Atatürk İlkeleri Online Test – 3

Musa Özgün hocamızın sorularından oluşan  Atatürk İlkeleri ile ilgili online testtir.

/10
6 oylar, 4.8 ortalama
0
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

841 Atatürk İlkeleri

841 Atatürk İlkeleri - 3

1 / 10

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

“…Efendiler, bütün bu kuvvetlerin üstünde başka bir kuvvetimiz vardır ki, o da milli egemenliğimizi idrak etmiş ve onu doğrudan doğruya halkın eline vermiş, halkın elinde tutmuş ve tutabileceğimizi gerçekten ispat etmiş olmaktır.”

Buna göre egemenliği halka vermek için;

I. Kapitülasyonların kaldırılması,
II. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi,
III. Saltanatın kaldırılması,

durumlarından hangileri yapılmıştır?

2 / 10

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

“Kesinlikle bilmeliyiz ki iki parça halinde yaşayan milletler çok zayıftır, hastadır.” (M.Kemal)

Yukarıdaki ifade Atatürk’ün milliyetçilik anlayışını yansıtan hangi özellik ile ilgilidir?

3 / 10

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Atatürk’ün milliyetçilik anlayışı milli birlik ve beraberliğe önem verir. Atatürk’e göre Türk dili, Türk tarihi, milli eğitim, milli kültür milli birlik ve beraberliği güçlendiren en önemli unsurlardır. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün milliyetçilik anlayışı doğrultusunda yapılan çalışmalara örnek verilemez?

4 / 10

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Atatürk’ün ifadelerinden hangisi doğrudan “cumhuriyetçilik” ilkesi ile ilişkilendirilmez?

5 / 10

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Cumhuriyet ile bir kişinin veya bir zümrenin egemenliğine dayanan yönetimler arasında önemli farklar vardır. Mutlakiyet ile yönetilen ülkelerde yönetimde tek kişi etkilidir. Yönetimle ilgili kararları bu kişi tek başına verir. Oysa cumhuriyet yönetiminde devlet yönetimiyle ilgili kararları, ulusun seçtiği meclis verir. Meclis üyeleri belli bir süre sonra seçimlerle değiştirilebilir.

Açıklamaya göre cumhuriyet yönetimini mutlakiyet yönetiminden ayıran en önemli özellik hangisidir?

6 / 10

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

 Cumhuriyetçilik ilkesi diğer Atatürk ilkeleri ile bütünlük gösterir.

Cumhuriyetçilik ilkesi:

  • Çağdaş ve modern bir yönetim anlayışını esas alır.
  • Egemenliği halka eşit olarak verir.
  • Tolumu millet olma bilincine eriştirir.

Verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi cumhuriyetçilik ilkesinin iç içe olduğu bir ilke değildir?

7 / 10

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Halkın kendi kendini yönetmesi gerektiğine inanan ve bunu “Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan yönetim şekli cumhuriyettir.” sözleri ile destekleyen Mustafa Kemal Atatürk, bu yönetim şeklini insanca yaşamanın bir gereği olarak görmüştür. Bu nedenle ulusal egemenlik, özgürlük ve demokrasiye ters düşen mutlakiyet, oligarşi ve teokrasi gibi yönetim şekillerine karşı çıkmıştır. 

Buna göre;

I. Saltanatın kaldırılması,
II. Cumhuriyet’in ilanı,
III. Halifeliğin kaldırılması,

gelişmelerinden hangisi Atatürk’ün yukarıdaki görüşünü desteklemektedir?

8 / 10

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Atatürk’ün milliyetçilik anlayışını yansıtan ifadelerden bazıları şunlardır:

  • “Ne mutlu Türk’üm diyene!”
  • “Bir ulus sımsıkı birbirine bağlı olmayı bildikçe yeryüzünde onu dağıtabilecek bir güç düşünülemez.”
  • “Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir.”

Aşağıdaki ifadeler Atatürk'ün sözleri ile eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır? 

9 / 10

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Atatürk’ün milliyetçilik anlayışına göre dili, dini, mezhebi, ırkı ne olursa olsun kendini Türk kabul eden herkes, Türk’tür. Kendini Türk milletinin üyesi olarak kabul eden herkes milletini yüceltmek için çalışır.

Buna göre Atatürk’ün milliyetçilik anlayışında;

I. Irk birliği
II. Amaç birliği
III. Din birliği
IV. Duygu birliği

özelliklerinden hangileri yer almaz?

10 / 10

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Halkçılık ilkesinin temelinde toplumda ayrıcalıklı bir sınıfın bulunmaması, yasalar önünde herkesin denk olması, herkesin devlet yönetimine katılması ve devletin hizmetlerinden yararlanması hakkının bulunması gibi esaslar bulunur.

Açıklamaya göre halkçılık ilkesinin temelinde hangi kavram yer alır?

0%