814 Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatı ÖDM Online Test 1

  • Sorular İL MEM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME MERKEZLERİNE aittir.
  • 8. Sınıf 1. Ünite 4. Kazanım
  • İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir.
  • Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu
  • Bu testte 10 soru vardır.
  • Süre 15 dakikadır.
/10
0 oylar, 0 ortalama
10
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

814 Adım Adım Liderliğe

814 Mustafa Kemal'in Askerlik Hayatı ÖDM Online Testi 1

1 / 10

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

Amasya ÖDM

Mustafa Kemal, ataşemiliterlik görevinde bulunduğu Sofya şehrinin modern yaşam tarzından etkilenmişti. Onun kafasında, Türk toplumunu modern ve çağdaş bir yapıya kavuşturma düşünceleri burada oluştu. Bulgaristan’da yaşayan Türklerin siyasal ve kültürel hayatlarının gelişmesi için girişimlerde bulundu. Buradaki Türk milletvekilleriyle irtibata geçti. Türklerin çıkardıkları gazete ve dergilerle yakından ilgilendi.
Buna göre Mustafa Kemal ile ilgili,
I. Sofya’da dış Türklerin sorunlarıyla ilgilenmiştir.
II. İleride yapacağı yeniliklerde Sofya’daki gelişmelerden etkilenmiştir.
III.Sofya’da sosyal ve kültürel açıdan kendini geliştirme imkanı bulmuştur.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

2 / 10

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

Kahramanmaraş ÖDM

  1. DURUM: 1905 te “Kurmay Yüzbaşı” rütbesiyle Harp Akademisi’nden mezun olan Mustafa Kemal, kurmaylık stajı için Şam’daki 5. Ordu emrine atandı. Şam’da iken Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’ni kurdu.
  2. DURUM: Mustafa Kemal, 31 Mart Vakası’ndan sonra subayların siyasete karışmasının tehlikelerini sezmişti. Subaylar arasında yayılan particilik düşüncesi orduda düzen ve disiplinin bozulmasına neden olmuştu. Mustafa Kemal, bu durumun gelecekte vatanın bekası için tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini görmüştü. Nitekim Balkan Savaşları sırasında ordumuz büyük bir felaketle karşılaşmıştı.

Yukarıda verilen durumlarla Mustafa Kemal’in kişilik özelikleri sırasıyla eşleştirildiğinde hangisi doğru olur?

3 / 10

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

Erzurum ÖDM

“Ordu mensupları cemiyet içinde kaldıkça millete dayanan bir parti kuramayız. Orduyu da zayıflatmış oluruz. Bugün mensuplarının çoğu İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin üyesi olan 3. Ordu esas itibarıyla modern bir ordu sayılamaz. Ordu ile cemiyeti ayıralım. Cemiyet tam manasıyla siyasi bir parti halinde milletin bünyesinde kök salsın. Ordu da asli vazifesi ile uğraşsın.”
Mustafa Kemal Atatürk’ün yukarıda verilen sözlerine bakılarak onun,
I. Askeri deha
II. Açık sözlülük
III.İleri görüşlülük
kişilik özelliklerinden hangilerine sahip olduğu söylenebilir?

4 / 10

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

Denizli ÖDM

Mustafa Kemal Atatürk, Çanakkale savunmasında sevk ve idare yeteneğini ortaya koydu. Yeni Zelandalı tarihçi Alan Moorehead bu konuda: “Mustafa Kemal’in savaş güdümünde gösterdiği şaşırtıcı başarılar takımı bu tarihten sonra başladı. Ne, Liman Von Sanders’in, ne de başkasının göremediğini o gördü. Gelibolu Yarımadası’na ancak Conkbayırı ile Kocaçimen’den egemen olunabileceğini o anladı. Müttefik devletler burayı ele geçirselerdi, bütün boğaza egemen olurlar ve 20 km’lik bir çevreyi istedikleri gibi top ateşine alabilirlerdi. Küçük rütbeli ama dâhi bir Türk subayının orada bulunması, İtilaf Devletleri için harbin en büyük talihsizliklerinden biri oldu.” sözleri tarihe geçen kayıtlardan sadece biridir.
(Celal ERİKAN, Komutan Atatürk)
Buna göre Mustafa Kemal’in kişilik özelliklerinden,
I. Askeri dehası
II. İleri görüşlülüğü
III.Açık sözlülüğü
IV.İdealistliği
hangilerine ulaşılabilir?

5 / 10

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

Muğla ÖDM

 Mustafa Kemal, I. Dünya Savaşı’nda önce Çanakkale Cephesi’nde düşmanın çıkarma yapacağı yeri önceden
tahmin ederek, bu cephedeki savaşın kaderini değiştirmiştir. Çanakkale Cephesi’nden sonra Kafkas Cephesi’ne
gönderilen Mustafa Kemal, burada öncelikle askerlerin ikmalini tamamlamıştır. Silah ve cephanesini de tamamlayarak hazırlıklı olarak harekâta girişmiş, Muş ve Bitlis’i Ruslardan kurtarmıştır. Son olarak Suriye Cephesi’ne gönderilen Mustafa Kemal, bu cephede İngilizleri Halep’in kuzeyinde durdurarak İngilizlerin Anadolu’ya girmesini engellemiştir.
Metinde Mustafa Kemal’in aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangilerine değinilmemiştir?
I. Açık sözlü oluşu
II. İleri görüşlü oluşu
III.Vatansever oluşu
IV.İnkılapçı oluşu

6 / 10

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

Amasya ÖDM

“20. yüzyıl başlarında siyasi birliğini tamamlayarak sanayileşen İtalya, sömürge elde etmek amacıyla Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika’daki topraklarına saldırmıştı. Bu bölgeye karadan ve denizden asker gönderemeyen Osmanlı Devleti; Mustafa Kemal, Enver Bey ve Ali Fethi Bey gibi subaylarını yerel halkı örgütlemesi için gizlice Trablusgarp’a göndermiştir. Bu genç subaylar yerel kuvvetlerden oluşan güçlü bir cephe kurarak İtalyanlara karşı başarıyla direnmiş, ancak Birinci Balkan Savaşı’nın çıkması üzerine Osmanlı yönetimi tarafından geri çağırılmışlardır. 18 Ekim 1912’de İtalya ile imzalanan Uşi Antlaşmasıyla Osmanlı Devleti, Kuzey Afrika’daki son toprağı olan Trablusgarp’ı kaybetmiştir.”
Buna göre Osmanlı Devleti’nin Trablusgarp’ı kaybetme sebepleri arasında,
I. Birinci Balkan Savaşı’nın başlaması
II. Yerel halkın İtalyanlardan yana olması
III.Gönderilen genç subayların başarısız olması
nedenlerinden hangileri gösterilebilir?

7 / 10

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

İstanbul ÖDM

Mustafa Kemal,
• İtalya’nın Trablusgarp’a saldırmasıyla gönüllü olarak cepheye gitti.
• II. Balkan Savaşı’nda görev alarak Edirne’nin kurtarılmasında önemli başarılar elde etti.
• Çanakkale Savaşı’nda düşmanın çıkartma yapacağı yerleri tahmin ederek gerekli tedbirleri aldı.
• Sakarya Savaşı’nda ordunun başında tüm Yunan güçlerine karşı büyük bir mücadeleye girişti.
Buna göre Mustafa Kemal ile ilgili,
I. Farklı cephelerde görev almıştır.
II. Katıldığı savaşlarda tecrübe kazanmıştır.
III.Vatansever bir liderdir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

8 / 10

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

İstanbul ÖDM

Mustafa Kemal,
• Ali Fethi OKYAR başta olmak üzere birçok arkadaşını örgütleyerek İstanbul’da Minber gazetesini çıkarmıştır.
• Ordu içerisindeki siyasi çekişmelerin devlete zarar vereceği düşüncesi Balkan Savaşlarının çıkmasıyla kanıtlanmıştır.
Bu bilgilerden yola çıkarak Mustafa Kemal’in kişilik özelliklerinden hangileri sırasıyla çıkarılabilir?

9 / 10

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

Kahramanmaraş ÖDM

İtalyanlar, sömürge elde etmek için Trablusgarp’ı işgal etmeye başlamıştı. Trablusgarp’a ne deniz ne de kara yolu ile asker gönderilememişti. Bölgeye savaşmak için kimlik ve kılık değiştirerek gizlice giden gönüllü subaylardan yakalananlar olsa da Mustafa Kemal, aynı yollarla bölgeye gitmeyi kafasına koymuştu. Gitti de. Yerel halkı örgütleyip Derne ve Tobruk’ta büyük bir direniş hareketi başlatarak İtalyanları geri püskürttü.
Verilen bilgiden Mustafa Kemal’in,
I. Vatanseverlik
II. Kararlılık
III.Teşkilatçılık
özelliklerinden hangilerine ulaşılabilir?

10 / 10

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

Kastamonu ÖDM

Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatı
Tarih Görevleri
1907 Manastır 3.Ordu Karargahına atandı.
1913 Sofya Ateşeliğine atandı, Bulgar Meclisini yakından inceledi.
1915 Çanakkale Cephesi’nde mücadele etti.
1916 Kafkas Cephesi’ne atandı.
1917 Şam 7. Ordu Komutanlığına atandı.

Tabloya göre Mustafa Kemal ile ilgili hangisi söylenemez?

0%