814 Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatı ÖDM Online Test 2

  • Sorular İL MEM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME MERKEZLERİNE aittir.
  • 8. Sınıf 1. Ünite 4. Kazanım
  • İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir.
  • Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu
  • Bu testte 10 soru vardır.
  • Süre 15 dakikadır.
/10
0 oylar, 0 ortalama
4
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

814 Adım Adım Liderliğe

814 Mustafa Kemal'in Askerlik Hayatı ÖDM Online Testi 2

1 / 10

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

Aydın ÖDM

Amerikalı öğretim görevlisi Richard D. Robinson Birinci Türkiye Cumhuriyeti adlı eserinde Atatürk’le ilgili şu sözlere yer vermiştir. Kemal’in hayatının ilk aşamalarına askerlik hâkimdir ve kendisinin askerî deha sahibi olduğu hususunda hiç şüphe yoktur. Âmirlerinin gözünde popüler olmamasına rağmen, çabuk yükseldi. Askerî dehası en iyi olarak şu beş
nitelikle tanımlanabilir:
• Kişisel cesaret
• Olayların gidişini değerlendirerek sonucunu tespit edebilme
• Sabır ve kendi hareketlerinin en etkili olabileceği zamanı kavrayış
• Düşman kuvvetlerin gücünü objektif biçimde ve doğru olarak değerlendirme kabiliyeti
• Mantık ve zeka gücüne büyük önem vermesi
Bu bilgiler doğrultusunda Atatürk’ün hangi kişisel özelliğinden bahsedilmemiştir?

2 / 10

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

Aydın ÖDM

Mustafa Kemal, 1909 yılında Rumeli’de gerçekleştirilen bir tatbikatta kendisini Suphi Paşa ile tanıştıran Ali Fuat’a (Cebesoy) yazdığı mektupta şöyle diyordu:
Manevradan sonra rütbem ve yetkim olmadığı halde fahiş hatalar karşısında dayanamadım. Paşayı, bütün subayların da hazır bulunduğu halde acı bir lisanla tenkit ettim, müteessir oldu. Fakat bana gücenmedi… Hareketim belki disipline aykırıdır. Fakat Almanya’da tahsil gören kumandanlık sanatına çalışmazsa, tahsil görmeyenler ile ne yapacağız? Küçükleri ile tenkit edildiğini gören kumandanlarımız, belki çalışarak vazifelerinin ehli olurlar.
( Andrew MANGO; Atatürk)
Yukarıdaki Mustafa Kemal ile ilgili verilen anının onun kişilik özelliklerinden hangisi ile ilişkili olduğu söylenebilir?

3 / 10

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

Muğla ÖDM

Trablusgarp uzun yıllar Osmanlı toprağı olan bir coğrafyadır. İtalya sömürge elde etmek için 1911 yılında bu toprakları işgale başladı. Osmanlı Devleti Mısır İngiltere’nin işgali altında olduğu için karadan yardım gönderemedi. Donanmanın yetersiz olması yüzünden denizden yardım gönderemedi. Bununla birlikte Osmanlı Devleti Mustafa Kemal ve birkaç Osmanlı subayını gizlice bölgeye gönderdi. Mustafa Kemal ve arkadaşları halkı İtalyanlara karşı bir araya getirerek başarılı mücadeleler yaptılar. Ancak aynı dönemde Balkan savaşlarının çıkmasının da etkisiyle Uşi Antlaşması yapıldı ve Trablusgarp kaybedildi.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

4 / 10

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

Bolu ÖDM

“Ben bir işte nasıl muvaffak olacağımı düşünmem. O işe neler engel diye düşünürüm. Engelleri kaldırdım mı iş kendi kendine yürür.”
Mustafa Kemal Atatürk’ün yukarıdaki sözü onun hangi kişilik özelliğini ortaya çıkarmaktadır?

5 / 10

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

Antalya ÖDM

“Büyüklük odur ki hiç kimseye iltifat etmeyeceksin hiç kimseyi aldatmayacaksın, memleket için gerçek ülkü neyse onu görecek, o hedefe yürüyeceksin. Herkes senin aleyhinde bulunacaktır. Herkes seni yolundan çevirmeye çalışacaktır. İşte sen bunda karşı koyuşları yok eden olacaksın, önüne sayılamayacak güçlükler yığacaklardır. Kimseden yardım gelmeyeceğine inanarak bu güçlükleri aşacaksın. Ondan sonra sana büyüksün derlerse bunu
diyenlere de güleceksin.”
Mustafa Kemal’e ait bu sözlere bakarak onun hangi kişilik özelliğine ulaşılamaz?

6 / 10

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

Trabzon ÖDM

II. Meşrutiyet’in ilanından sonra İstanbul’da 31 Mart Ayaklanması ortaya çıkmıştır. Bu ayaklanmanın amacı meşrutiyet yönetimine son vermektir. Meşrutiyet yanlılarının Selanik’te bulunan askeri birliklerden yardım istemesi üzerine Kurmay başkanlığını Mustafa Kemal’in yaptığı Harekat Ordusu İstanbul’a gelerek ayaklanmayı bastırmıştır. Ayaklanma sonucunda II. Abdülhamit üzerine düşen görevleri yapmadığı gerekçesiyle tahttan indirilmiş, yerine V. Mehmet Reşat getirilmiştir.
Bu bilgiden hareketle,
I. Ülkede yenilik taraftarları olduğu gibi, yenilik karşıtları da vardır.
II. Mustafa Kemal, yönetimde demokratik uygulamaları desteklemiştir.
III.İsyanın sonucunda Osmanlı yönetim anlayışında değişim meydana gelmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

7 / 10

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

Malatya ÖDM

Sömürge elde etmek isteyen İtalya, Osmanlı Devleti’nin zayıflamasını fırsat bilerek Trablusgarp ve civarına asker çıkardı. Bölgeye donanma ve asker gönderemeyen Osmanlı Devleti, gönüllü genç subayları bölgeye gönderdi. Bu gönüllü subaylardan birisi de Mustafa Kemal idi. Bölge halkından silahlı birlikler kurarak, bulundukları bölgelerde İtalyanlara karşı başarılar elde etti.
Verilene göre Mustafa Kemal hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

8 / 10

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

Trabzon ÖDM

Trablusgarp Savaşını fırsat bilen Balkan Devletleri, Rusya’nın da kışkırtması sonucu Osmanlı Devleti’ne savaş açtılar(I. Balkan Savaşı). Osmanlı Devleti bu savaşta başarılı olamadı ve Midye - Enez hattının batısındaki toprakları ile
Edirne’yi kaybetti(1912). Osmanlı Devleti’nden aldıkları toprakları paylaşmada sorunlar yaşayan Balkan Devletleri yeniden bir savaşa tutuştular (II. Balkan Savaşı). Bu savaş en fazla payı alan Bulgaristan’a karşı Yunanistan, Sırbistan, Karadağ ve Romanya tarafından başlatılmıştı. Bu durumu fırsat bilen Osmanlı Devleti Bulgaristan’dan Edirne’yi geri aldı(1913).
Bu bilgiden hareketle aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşılamaz?

9 / 10

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

Malatya ÖDm

Harp Akademisini bitiren Mustafa Kemal, ilk görev yeri olan Şam 5. Ordu’ya Kurmay Yüzbaşı olarak atandı. Burada Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurdu. Bu cemiyet daha sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne katıldı. İttihatçıların sürekli devlet yöneticilerine baskı yapmasını ve siyasete karışmalarını doğru bulmadığından cemiyetten istifa etti.
Buna göre,
I. Ordu siyasete karışmıştır.
II. Ülke yönetiminde İttihat ve Terakki Cemiyeti en etkili gruptur.
III.Mustafa Kemal, sivil yönetim anlayışını benimsemiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

10 / 10

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

Trabzon ÖDM

Mustafa Kemal’in Çanakkale Savaşları sırasında verdiği bir emrin son sözleri şöyledir ;
‘‘Benimle beraber burada savaşan bütün askerler kesin olarak bilmelidir ki üzerimizde bulunan vatan ve namus görevini tam olarak yerine getirmek için bir adım geri gitmek yoktur ! Uyku ve istirahat aramanın, bu istirahatten yalnız bizim değil, bütün milletimizin ebediyen mahrum kalmasına sebep olabileceğini hepinize hatırlatırım. Bütün arkadaşlarımın benimle aynı düşüncede olduklarına ve düşmanı bütünüyle denize dökmedikçe yorgunluk işaretleri göstermeyeceklerine şüphe yoktur!’’
Bu metinden yola çıkılarak Mustafa Kemal‘in kişilik özellikleri ile ilgili,
I. Kararlılık
II. İleri görüşlülük
III.Vatan sevgisi
IV.Fedakârlık
hangilerine ulaşılabilir?

0%