812 Mustafa Kemal’in Öğrenim Hayatı Kazanım Pekiştirme Testi

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi için kazanım pekiştirmeye yönelik online testtir.

812 Mustafa Kemal’in Öğrenim Hayatı Kazanım Pekiştirme Testi ile ilgili sorulardan oluşmaktadır.

Bu testte 11 soru vardır.

/11
5 oylar, 3.6 ortalama
107
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

812 Mustafa Kemal'in Öğrenim Hayatı Kazanım Pekiştirme Testi

1 / 11

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

Askerî İdadide (lise) Mustafa Kemal'in sevdiği derslerden biri de tarihti. Tarih öğretmeni Kola­ğası Mehmet Tevfik Bey'in bilgisi onda tarih bi­linci uyandırmıştır. Mustafa Kemal'in idadide başlayan bu tarih sevgisi, hayatının sonuna kadar artarak devam etmiştir.

Tarih sevgisi ve bilincinin Mustafa Kemal'de aşağıdaki düşüncelerden hangisinin geliş­mesini sağladığı söylenebilir?

2 / 11

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

Mustafa Kemal, kısa bir süre mahalle mektebi­ne gittikten sonra eğitim hayatına Şemsi Efen­di Mektebi’nde devam etmiştir. Bu okulda, ma­halle mekteplerinden farklı olarak yeni öğretim yöntemleri uygulanmaktaydı.

Bu bilgilere dayanarak okul değişikliğinin Mustafa Kemal üzerindeki sonuçlarıyla ilgi­li olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebi­lir?

3 / 11

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

Mustafa Kemal, kısa bir süre mahalle mektebine gittikten sonra eğitim hayatına Şemsi Efendi Mektebinde devam etmiştir. Bu okulda, mahalle mekteplerinden farklı olarak yeni öğretim yöntemleri uygulanmaktaydı.

Bu bilgilere dayanarak okul değişikliğinin Mustafa Kemal üzerindeki sonuçlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

4 / 11

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

Mustafa Kemal, Harp okulu öğrenimi döneminde hem Fransızcasını geliştirmiş hem de memleket meseleleri üzerindeki düşünceleri olgunlaşmıştır. Fikirlerini arkadaşlarına anlatmak, okulda bu fikirleri yaymak için bir gazete çıkarma girişiminde bulunmuştur.

Yukarıdaki bilgiye göre Mustafa Kemal’in Harp Okulu öğrenimi dönemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenirse yanlış bir yargı olur?

5 / 11

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

Mahallemizde Binbaşı Kadri Bey adın­da bir komşumuz vardı, Oğlu Ahmet, Askeri Rüştiyeye gidiyordu. Onu as­keri elbiselerle gördükçe, bende as­ker olmak için hevesleniyordum. Ayrı­ca bu mesleğe girmek ve yükselmek için neler yapılması gerektiğini araştırı­yordum. Asker olmamı istemeyen an­neme rağmen Rüştiye sınavına girip kazanarak bu sorunu oldu bittiye ge­tirdim.

Buna göre, ulaşılabilecek en genel yargı aşağıdakilerden hangisidir?

6 / 11

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

Mustafa Kemal çocukluğunda ilk olarak eski usul eğitim veren bir mahalle mektebine başladı. An­cak daha sonra yeni tarzdaki Şemsi Efendi Okulu'na gitti.

Bu durum, Mustafa Kemal'in çocukluğu dö­neminde Osmanlı Devleti'nde hangi alanda ikilik olduğunun göstergesidir?

7 / 11

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

Mustafa Kemal babası Ali Rıza Efendi, oğlunun yeni yöntemlerle eğitim veren Şemsi Efendi Okulu'na gitmesinde etkili olmuştur.

Buna göre, Mustafa Kemal'in yaşamı ile ilgili olarak aşağıdakiierden hangisine ulaşıla­maz?

8 / 11

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in mezun olduğu okullar arasında yer almaz?

9 / 11

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

Mustafa Kemal Harbiye'de ve Harp Akade­misinde, memleket ve millet davaları ile ilgi­lenen, düşüncelerini cesaretle ifade eden aydın ve inkılapçı bir subay olarak tanınmış­tı.

Bu bilgilere dayanarak Mustafa Kemal'le il­gili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşı­lamaz ?

10 / 11

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

Mustafa Kemal matematik dersini çok severdi. Manastır Askeri idadisi'nde ise edebiyat ve tarih derslerine olan ilgisi arttı.

Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

11 / 11

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

Selanik Askerî Rüştiyesi'ni başarıyla bitiren Mustafa Kemal, Manastır Askerî İdadisi'ne (lise) girdi. Bura­da Fransızcadan geri kalınca tatilde Selanik'e gitti ve iki, üç ay gizlice Fransız Firerler Okulu'nun özel sını­fına devam ederek Fransızcasını geliştirdi. Ertesi yıl Manastır Askerî İdadisi'nde Şair Ömer Naci'nin gö­reve başlaması, onun edebiyata olan ilgisini artırdı.

Bu bilgiler dikkate alındığında aşağıdaki sorulardan hangisine bir cevap bulamayız?

0%