633 Ülkemin Zenginlikleri Haritada Online Test

Sorular Berkay Türkal tarafından hazırlanmıştır.

  • 6. Sınıf 3. Ünite 3. Kazanım
  • SB.6.3.3. Türkiye’nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir.
  • Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu
  • Bu testte 10 soru vardır.
  • Süre 10 dakikadır.
/10
7 oylar, 3.3 ortalama
534
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

633 Ülkemin Zenginlikleri Haritada

633 Ülkemizin Zenginlikleri Haritada Online Test

1 / 10

Kategori: 633 Ülkemin Zenginlikleri Haritada

İletken bir madde olması sebebiyle günümüzde elektrik ve elektronik sanayisinde yaygın olarak kullanılır. Bunun yanı sıra inşaat sanayisinde ve takı işçiliğinde kullanılır. Türkiye’de Artvin, Kastamonu ve Elazığ’da çıkarılmaktadır.

Yukarıdaki metinde aşağıdaki yer altı zenginliklerinden hangisi anlatılmaktadır?

2 / 10

Kategori: 633 Ülkemin Zenginlikleri Haritada

Aşağıdaki haritada ülkemizde nüfusun yoğun olduğu yerlere ve buralardaki ekonomik sektörlere yer verilmiştir.

Yalnızca haritada yer alan bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

3 / 10

Kategori: 633 Ülkemin Zenginlikleri Haritada

Doğu Anadolu Bölgesi’nde yaz yağışlarının yaşanması burada gür otlakların oluşmasını sağlamıştır. Bu durum Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki mera alanlarında büyükbaş hayvancılığın gelişmesine katkı sağlamıştır.

Verilen metinden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

4 / 10

Kategori: 633 Ülkemin Zenginlikleri Haritada

Türkiye’de nüfus yoğunluğunun fazla olduğu yerlerden biridir. Kıyı ovalarında yoğun olarak tarım yapılmaktadır.  Ilıman hava koşulları ve yüzey şekilleri ekonomik faaliyetlerin gelişmesine sağlamıştır. Öyle ki, sanayi, ticaret, ulaşım ve turizm gibi sektörler yönünden gelişmiştir. Sahip olduğu limanı sayesinde dış ticaretimizde önemli bir yer tutmaktadır.

Parçada hakkında bilgi verilen şehrimiz aşağıdakilerden hangisi olabilir?

5 / 10

Kategori: 633 Ülkemin Zenginlikleri Haritada

Ülkemizde ekonomik faaliyetlerin çeşitlilik göstermesinde;

I. Yeryüzü şekillerinin farklılıklıklar göstermesi

II. Üç iklimin görülesi

III. Zengin yer altı kaynaklarına sahip olması

unsurlarından hangisi ya da hangileri etkili olmuştur?

6 / 10

Kategori: 633 Ülkemin Zenginlikleri Haritada

Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesi’nde büyükbaş hayvancılık ve arıcılık, İç Anadolu Bölgesi ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nde ise küçükbaş hayvancılık yaygın olarak yapılmaktadır. Kıyı bölgelerinde ise balıkçılık gelişmiştir.

Verilen metinden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

7 / 10

Kategori: 633 Ülkemin Zenginlikleri Haritada

Ülkemizde Zonguldak ve çevresinde çıkarılan bir madendir. Demir-çelik sanayisinde demirin eritilmesinde kullanılmaktadır. Bu fabrikalarda yoğun olarak kullanılması hava kirliliğine neden olmaktadır.

Yukarıdaki parçada hakkında bilgi verilen yer altı zenginliği hangisidir?

8 / 10

Kategori: 633 Ülkemin Zenginlikleri Haritada

Türkiye’nin nüfus yoğunluğu haritasına göre hangisine ulaşılamaz?

Question Image

9 / 10

Kategori: 633 Ülkemin Zenginlikleri Haritada

  • Ülkemizde dört mevsimin belirgin olarak görülmesi tarım ürünlerinin çeşitli olmasını sağlamıştır.
  • Doğuda yükseltinin fazla olmasına bağlı olarak kalıcı kar alanlarında kış turizmi gelişmiştir.
  • Marmara Bölgesi’nde kara ve deniz yolu ağının gelişmiş olması ticaret ve sanayi faaliyetlerini geliştirmiştir.

Yukarıdaki parçada ekonomik faaliyetleri etkileyen unsurlardan hangisine değinilmemiştir?

10 / 10

Kategori: 633 Ülkemin Zenginlikleri Haritada

İstanbul ulaşım, sanayi, ticaret ve turizm bakımından gelişmiş bir şehirdir. İstanbul’un Türkiye ekonomisine katkısı oldukça fazladır.

Verilen metinden hareketle İstanbul ile ilgili çıkarımlardan hangisine ulaşılabilir?

0%