632 Ülkemin Güzellikleri Haritada Online Test

Sorular Berkay Türkal tarafından hazırlanmıştır.

  • 6. Sınıf 3. Ünite 2. Kazanım
  • SB.6.3.2. Türkiye’nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.
  • Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu
  • Bu testte 10 soru vardır.
  • Süre 10 dakikadır.
/10
6 oylar, 3 ortalama
444
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

632 Ülkemin Güzellikleri Haritada

632 Ülkemin Güzellikleri Haritada Online Sınav

1 / 10

Kategori: 632 Ülkemin Güzellikleri Haritada

Seracılık, güneşlenme süresinin fazla olduğu alanlarda iklimin etkisinin ortadan kaldırıldığı özel yapılarda çeşitli tarım ürünlerinin üretiminin yapılmasına denir.

Ülkemizde hangi bölgede seracılığın daha yaygın olarak yapılması beklenir?

2 / 10

Kategori: 632 Ülkemin Güzellikleri Haritada

Ülkemizde karasal iklimin görüldüğü bölgelerde birebir aynı özellikler görülmemektedir.

Örneğin yükselti arttıkça karasal iklimin sert özellikleri artmaktadır. Hava sıcaklıkları daha düşük seyreder. Karın toprakta kalma süresi artar.

Verilen bilgilerden hareketle ülkemizdeki hangi bölgede yükseltiye bağlı olarak daha sert karasal iklim özelliklerinin görülmesi beklenebilir?

3 / 10

Kategori: 632 Ülkemin Güzellikleri Haritada

Görselde verilen ovalardan hangileri iç ovalardan oluşmaktadır?

4 / 10

Kategori: 632 Ülkemin Güzellikleri Haritada

Yukarıdaki haritada koyu renkle gösterilen yerlerde görülen iklim özellikleri hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

5 / 10

Kategori: 632 Ülkemin Güzellikleri Haritada

Yukarıda verilen yağış ve sıcaklık grafiğine uygun olarak yetiştirilebilecek tarım ürünü aşağıdakilerden hangisi olabilir?

6 / 10

Kategori: 632 Ülkemin Güzellikleri Haritada

Türkiye bitki örtüsü haritasına göre aşağıda verilen bilgilerden hangisine ulaşılamaz?

7 / 10

Kategori: 632 Ülkemin Güzellikleri Haritada

Bir akarsuyun yandan görünüşünü gösteren görsel incelendiğinde akarsuyun kaç numaralı alanda daha yavaş akması gerektiği söylenebilir?

8 / 10

Kategori: 632 Ülkemin Güzellikleri Haritada

Verilen görselde hangi yeryüzü şekline yer verilmemiştir?

9 / 10

Kategori: 632 Ülkemin Güzellikleri Haritada

İklim doğal ve beşeri olmak üzere pek çok faktörü etkilemektedir.

Aşağıdakilerden hangisi ikimin etkilediği beşerî faktörlerden değildir?

10 / 10

Kategori: 632 Ülkemin Güzellikleri Haritada

Ülkemizdeki delta ovalarını gösteren harita incelendiğinde

I- Akarsuların bittiği yerde meydana gelmişlerdir

II- Eğimi fazla alanlarda ortaya çıkmaktalardır.

III- Denize kıyıları vardır

IV- Çevresine göre yüksekte kalmışlardır

İfadelerinden hangilerine ulaşılabilir?

0%