711 İletişim Online Test

“SB.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular” kazanımı ile ilgili online testtir.

Bu testte 10 soru vardır.

Sorular Berkay Türkal tarafından hazırlanmıştır.

/10
16 oylar, 4.4 ortalama
855
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

711 İnsandan İnsana Giden Yol

711 İletişim

1 / 10

Kategori: 711 İnsandan İnsana Giden Yol

Nasrettin Hoca bir gün eşeğinden düşer ve acıyla kıvranır. Hoca’nın başına toplananlar, “Hemen bir doktor çağırın!’’ diye bağrışırken Hoca, “Bana doktor değil, eşekten düşmüş birini bulun.” diye bağırır.

Verilen metinde iletişimi etkileyen tutum ve davranışlardan hangisinin vurgulandığı söylenebilir?

2 / 10

Kategori: 711 İnsandan İnsana Giden Yol

Sözlü iletişim: duygu ve düşüncelerin sesli olarak ifade edilmesidir. Yüz yüze yaptığımız konuşmalar, telefonla yaptığımız sesli görüşmeler birer sözlü iletişimdir.

Buna göre iletişim örneklerinden;

I- İşe geç kalan Hayri Bey’in ıslıkla taksi durdurması

II- Metin ve Efe’nin birlikte şarkı söylemesi

III- Nisan’ın Furkan’ın kulağına fısıldayarak oyuncaklarından söz etmesi

hangileri sözlü iletişimi örneklendirmek için kullanılabilir?

3 / 10

Kategori: 711 İnsandan İnsana Giden Yol

“Düşündüğünüz, söylemek istediğiniz, söylediğinizi sandığınız, söylediğiniz, karşınızdakinin duymak istediği, duyduğu, anlamak istediği, anladığını sandığı, anladığı arasında farklar vardır. Dolayısıyla insanların birbirini yanlış anlaması için en az 9 ihtimal var.”

Sylviane Herpin’e ait olan bu sözde aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirilmesindeki güçlüklerden bahsedilmektedir?

4 / 10

Kategori: 711 İnsandan İnsana Giden Yol

İLETİŞİMİN UNSURLARIGöndericiAlıcıMesajKanalDönüt
ÖRNEKCerenArdaİyiyim Ceren.SözNasılsın Arda?

Yukarıdaki tabloda İletişimin unsurlarına yönelik verilen örneklerden iki tanesi yanlış yerleştirilmiştir. Buna göre tablodaki hatanın giderilebilmesi için hangi iki unsura yönelik verilen örneğin yer değiştirmesi gerekir?

5 / 10

Kategori: 711 İnsandan İnsana Giden Yol

Etkili iletişim, kişinin gelişimine katkı sağladığı gibi topluma uyumunu da etkiler. Bu yüzden konuşmacı veya dinleyici olduğumuz durumlarda, etkili iletişime engel olacak tutum ve davranışlardan kaçınmalıyız.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinin bu tutum ve davranışlar arasında yer aldığı söylenemez?

6 / 10

Kategori: 711 İnsandan İnsana Giden Yol

Karadeniz’in doğusunda dağlık ve engebeli arazi yapısı nedeniyle evler birbirinden uzaktır. Bu nedenle yöre insanı, günlük hayattaki iletişimini ıslıkla yapmaktadır. Günümüzde yörede yaşayan on bine yakın insanın ıslık diliyle iletişim kurduğu tahmin edilmektedir. Bir iletişim sistemi olarak geliştirilen ve sürdürülen ıslık dili, insanoğlunun kendini ifade tarzının farklı örneklerinden biridir.

Verilen bilgiden hareketle ıslık çalarak iletişim kurmak,

I- Sözlü

II- Yazılı

III- Sözsüz

iletişim türlerinden hangisi ya da hangileri arasında yer alır?

7 / 10

Kategori: 711 İnsandan İnsana Giden Yol

Etkili iletişimi “iletilmek istenilen mesajı karşıdaki kişi/kişilere amaçlanan/niyet edilen bir biçimde iletebilmek, istenileni elde etmek ve beklenen tepkiyi oluşturmaktır.” diye tanımlayan Elif öğretmen, etkili bir iletişim kurabilmek için nelerin yapılabileceğini öğrencilerinin düşünmelerini istemiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi etkili iletişim kurabilmek için yapılması gerekenler arasında gösterilemez?

8 / 10

Kategori: 711 İnsandan İnsana Giden Yol

İletişimin olabilmesi için vazgeçilmez üç önemli kural vardır:

  • En az iki kişi olmalıdır.
  • Kişiler birbirlerini fark etmelidir.
  • İletilecek bir mesaj olmalıdır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir iletişim örneği olarak kabul edilebilir?

9 / 10

Kategori: 711 İnsandan İnsana Giden Yol

Sözsüz iletişim: beden hareketleri ve yüz ifadeleri ile yapılan iletişimdir. Jestler, mimikler, fiziksel görüntü ve kıyafetler sözsüz iletişimi yansıtan unsurlardır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi sözsüz iletişime örnek oluşturmaz?

10 / 10

Kategori: 711 İnsandan İnsana Giden Yol

İletişim: duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılmasıdır.

Buna göre;

I- Melih’in uzaktan gördüğü Şimal’e el sallaması

II- Filiz’in Bedri’ye e-posta göndermesi

III- Sıla’nın öğretmenine “günaydın!” demesi

durumlarından hangileri iletişime verilebilecek örnekler arasında yer alır?

0%