7. Sınıf Şubat Ayı Bursluluk Sınavı Denemesi

7. Sınıflar için düzenlenecek olan Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavına hazırlık amacı ile Şubat ayı konularına kadar olan bölümden oluşturulan deneme sınavıdır.

 

Bu sınavda 25 soru vardır.

/25
5 oylar, 4.8 ortalama
427
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

7. Sınıf Deneme Sınavı

7. Sınıf Şubat Ayı Bursluluk Sınavı Denemesi

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 25

Kategori: 724 Değişen Dünya Değişen Osmanlı

DPY 2018

Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut dönemi ıslahatlarından biri değildir?

2 / 25

Kategori: 731 Nereye Yerleşelim?

İnsan yaşamına ve faaliyetlerine fazla elverişli olmayan alanlar seyrek nüfuslu yerlerdir.

Buna göre aşağıdaki yerlerin hangisinde nüfusun seyrek olması beklenir?

3 / 25

Kategori: 721 Beylikten Cihan Devletine

DPY 2018

Osman Bey, oğlu Orhan Gazi’ye; “İlim ehli insanlara rağbet et, askerine ve malına güvenip âlimlerden uzaklaşma!” diye vasiyet etmiştir.
Osman Bey’in bu sözleriyle önemini vurguladığı erdem, aşağıdakilerden hangisidir?

4 / 25

Kategori: 733 Doğduğun Yer mi? Doyduğun Yer mi?

DPY 2018

 Yükseköğrenim görmüş, nitelikli, alanında uzman kişiler daha iyi şartlarda çalışmak ve yaşamak için gelişmiş ülkelere göç etmektedirler.

Yukarıda hangi göç türü anlatılmıştır?

5 / 25

Kategori: 722 İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın

I. Preveze Deniz Zaferi
II. Ridaniye Savaşı
III. İstanbul’un Fethi
IV. Kıbrıs’ın Fethi

Verilen olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

6 / 25

Kategori: 722 İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın

I. Trabzon
II. Kırım
III. Kıbrıs
Numaralanmış yerlerden hangilerinin fethi, Karadeniz’de Türk hâkimiyetini güçlendirmiştir?

7 / 25

Kategori: 744 Özgür Düşüncenin Biilime Katkısı

Galileo (Galile), “Dünya dönüyor!” dediği için ölüm cezasına çarptırıldı. Ölüm cezasından kurtulmak için kilisenin doğrularına evet demek zorunda kaldı. Mahkeme çıkışında söylediği “Ben ne dersem diyeyim, o dönmeye devam ediyor.”  sözleri uzun süre bilim çevresinin dilinden düşmemiştir.

Galile bu sözü ile aşağıdakilerden hangisine vurgu yapmak istemiş olabilir?

8 / 25

Kategori: 711 İnsandan İnsana Giden Yol

DPY 2018

İletişim bireyler arasında gerçekleşen duygu, düşünce, davranış ve bilgi alışverişidir.

Buna göre bireyler arasında sağlıklı iletişimin gerçekleşmesi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

9 / 25

Kategori: 731 Nereye Yerleşelim?

Ülkemizin yüksek ve engebeli alanlarında ulaşımın zor, ekonomik faaliyetlerin kısıtlı oluşu nüfus yoğunluğunun düşük olmasına neden olmuştur.

 Buna göre verilen yerlerin hangisi bu duruma örnektir?

10 / 25

Kategori: 733 Doğduğun Yer mi? Doyduğun Yer mi?

Aşağıdakilerden hangisi köyden kente göçün nedenlerinden değildir?

11 / 25

Kategori: 743 Her Yenilik Geleceğimize Bir Katkıdır

Evrensel Yer Çekimi Yasası’nı bulan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

12 / 25

Kategori: 721 Beylikten Cihan Devletine

Osmanlı Devleti’nde devlet işleri Divanıhümayun adı verilen bir kurulda görüşülüp karara bağlanırdı. Divanda devlet işleriyle ilgili alınan kararların İslam dinine uygun olup olmadığına divan üyelerinden Şeyhülislam karar verirdi.

Bu bilgilere göre Osmanlı devlet yönetimiyle ilgili olarak aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılabilir?

13 / 25

Kategori: 741 Kil Tabletlerden Akıllı Tabletlere

Hiyeroglif adı verilen resim yazısı aşağıdaki uygarlıklardan hangisine aittir?

14 / 25

Kategori: 732 Tablo ve Grafiklerle Ülkemiz

I. Okuryazar nüfus oranı
II. Tarımda çalışan nüfus oranı
III. Şehirde yaşayan nüfus oranı

Ülkemiz nüfusunda 1950 yılından günümüze kadar olan sürede yukarıdakilerin hangilerinde artış olmuştur?

15 / 25

Kategori: 723 Avrupa'da Uyanış

Coğrafi Keşifler sonucunda Baharat ve İpek Yolları önemini yitirdi.

Bu durum Osmanlıları daha çok hangi alanda olumsuz etkilemiştir?

16 / 25

Kategori: 712 İletişimin Gücü

İyi bir dinleyiciyle ilgili
I. Dikkatini konuşmacıya verir.
II. Son sözü söylemek için çaba gösterir.
III. Konuşmacıyla göz göze gelmemeye dikkat eder.
yargılarından hangileri doğrudur?

17 / 25

Kategori: 725 Osmanlı'dan Kalan Mirasımız

Osmanlı Devleti’nden kalan bazı yapıların günümüzde de kullanılıyor olmasını aşağıdakilerden hangisiyle açıklayabiliriz?

18 / 25

Kategori: 742 Bilimin Öncüleri

DPY 2018

Ali Kuşçu, gök cisimlerinin Dünya’ya uzaklığını hesapladı. Ay’ın haritasını çıkardı ve bu çalışması nedeniyle NASA, Ay’da bir bölgeye onun ismini verdi.
İbni Sina’nın tıp alanında yaptığı çalışmalarının yer aldığı “el Kanun Fi’t Tıb” adlı eseri 17. yüzyıla kadar Avrupa’da tıp eğitiminde kullanıldı.

Verilen örneklerden hareketle Türk-İslam bilim insanları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

19 / 25

Kategori: 722 İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın

DPY 2018

Geleneksel Osmanlı ordu bandosuna - - - - adı verilir.
Cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır?

20 / 25

Kategori: 732 Tablo ve Grafiklerle Ülkemiz

 Aşağıdakilerden hangisi kırsal nüfus oranının azalmasında etkili değildir?

21 / 25

Kategori: 731 Nereye Yerleşelim?

DPY 2018

İstanbul tarihî eserleri; doğal güzellikleri; coğrafi konumu; gelişmiş kara, deniz ve demir yolları nedeniyle turizm, ticaret, sanayi faaliyetlerinin oldukça yoğun olduğu bir şehirdir. Bu nedenle ülkemizin nüfusu en kalabalık olan ilidir.

Metne göre İstanbul’un yoğun nüfuslu olmasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

22 / 25

Kategori: 733 Doğduğun Yer mi? Doyduğun Yer mi?

I- Yerleşim alanlarının genişlemesi
II- Okul, hastane ihtiyacının artması
III- Konut üretiminin azalması

Yoğun şekilde göç alan bir şehirde yukarıda verilen gelişmelerden hangileri yaşanır?

23 / 25

Kategori: 713 Hızlı İletişim Güçlü Toplum

DPY 2018

Günümüzde yaşanan teknolojik gelişmelerle insanlar dünyanın dört bir yanıyla iki yönlü iletişime girme olanağı bulmuşlardır. Herhangi bir konuda istediği kadar bilgi alma özgürlüğüne sahip olan insanlar, keşifleri anında izlemeye
başlamışlardır. Bir bilgi ya da haber bu sayede dünyanın dört bir yanına çok kısa sürede yayılmaya başlamıştır.

Bu metinde aşağıda verilen hangi kitle iletişim aracından söz edilmektedir?

24 / 25

Kategori: 742 Bilimin Öncüleri

Tıp alanında yaptığı çalışmalarla tanınır.
“Şifa” adlı eseri felsefe, matematik ve fizik bilgilerinin yer aldığı bir ansiklopedi niteliğindedir.

Yukarıda hangi Türk-İslam bilgini tanıtılmıştır?

25 / 25

Kategori: 724 Değişen Dünya Değişen Osmanlı

18. yüzyılda yapılan

I. Telgrafın kullanılması
II. Şirketihayriyenin kurulması
III. İzmir-Aydın arasında ilk demir yolu hattının yapılması

ıslahatlarından hangileri haberleşme ile ilgilidir?

Ortalama skor 68%

0%

Bu Testteki Sıralama

Kon.AdSkorPuanlar
1Alperen100 %25
2Göktuğ100 %25
3Lokman100 %25
4Eren Karadağ100 %25
5oğuz kaan100 %25
6zeynep nn100 %25
7hb100 %25
8Sude Naz Budak100 %25
9a100 %25
10D100 %25
11gamze100 %25
12A100 %25
13Yiğit Semerci100 %25
14A100 %25
15Asiye100 %25
16AZRA NAS100 %25
17Eda koşar100 %25
18Derda100 %25
19Fatma100 %25
20KEVSER ESER100 %25
21Halime100 %25
22zehra100 %25
23Feyzasu100 %25
24aa100 %25
25ahmet i kaya i100 %25
26ege100 %25
27Fgdgvfecf100 %25
28@100 %25
29mehmet100 %25
30Hgv100 %25
31ozan100 %25
327/A100 %25
33taho100 %25
34israfil100 %25
35H100 %25
36mine100 %25
37Aytaç100 %25
38Beşiktaşlı çocuk98 %24.5
39Alperen96 %24
40BATUHAN KARAN96 %24
41duru96 %24
42berat96 %24
43sarya96 %24
44Zeynep Su96 %24
45zeynep atakcan96 %24
46Ahsen Araboğa96 %24
47Ayça96 %24
48Nuri96 %24
49Tuğçe96 %24
50fatmanur96 %24
51vekeb96 %24
52İsmail96 %24
537/c96 %24
54Hatice Kübra Sağun96 %24
55mustafa96 %24
567/d96 %24
57Abdullah96 %24
58ssss96 %24
597/b96 %24
60dd96 %24
61İsmail Tuğra Türkoğlu96 %24
62Ö96 %24
63Asaf Bera96 %24
64hıdır96 %24
65Ützttk96 %24
66nazo96 %24
67Belinay96 %24
68İaü96 %24
69Ali ceylan96 %24
70Hüseyin96 %24
71Ahmet çetin94 %23.5
72Fatmagül Sçıkalın92 %23
73Fatmanur Karataş92 %23
74Alperen92 %23
75gamze92 %23
76Furkan Fikret92 %23
77Beyza menku92 %23
78ozan92 %23
79Emir92 %23
80Öykü92 %23
81Asli92 %23
82Yusuf Eren kurt92 %23
83ceren92 %23
84Nuri yediç92 %23
85Ravza Nur Akagündüz92 %23
86Metin Eren Üzgü92 %23
87Sakarya 7/D92 %23
88Murat92 %23
89Elif Karapınar92 %23
90sıla92 %23
917a92 %23
92Hiranur92 %23
93Zeynep92 %23
94BATUHAN KARAN Bjk92 %23
95s92 %23
96HAKAN92 %23
977A ve B Sınıfı92 %23
98w92 %23
99hgashGHGSJ92 %23
100N92 %23
1017-A92 %23
102Birsen Cerit90 %22.5
103CİHANGİR EFE SERTDEMİR88 %22
104Ömür88 %22
105Arda Aydın88 %22
106Ahmet şahin88 %22
107Emirhan88 %22
108Elif88 %22
109Arda Buğatekin88 %22
110amüümhd88 %22
111hasan88 %22
112nisa nur kayar88 %22
113Berat özön88 %22
114Ekin hazal88 %22
115SEMİH88 %22
116Ali İhsan88 %22
117Hediye Semanur88 %22
118Efe88 %22
119Rümeysa88 %22
120Tuana88 %22
121Semih Şahin88 %22
1227/a88 %22
123Mustafa Malik Dolgun88 %22
124Behiye88 %22
125Akay durmus88 %22
126es88 %22
127Hüweyib88 %22
128ELANUR YILDIRIM 4411988 %22
129jddjfdfjhsejg88 %22
130Muharrem Ulutaş86 %21.5
131Zehra gül akdoğan85.33 %21.33
132Esma Nur84 %21
133Fatih Enes Ezer84 %21
134Sefa84 %21
135Emre Özakca84 %21
136Ali İhsan84 %21
137Helin Güngör84 %21
138Fatmagül Açıkalın84 %21
139Elif84 %21
140Eyüp Soylu84 %21
141Ahmet84 %21
142ahmet84 %21
143Ayse84 %21
144Beyza Nur84 %21
145kks84 %21
146ümmügül84 %21
147Firdevs Erdem84 %21
148Nisa Nur şahin84 %21
149Tahacan84 %21
150j84 %21
151eylul84 %21
152alı84 %21
153Gamze84 %21
154Arda84 %21
1557A84 %21
156T84 %21
157sakarya84 %21
158Berk84 %21
1597a84 %21
160aa84 %21
161Ggd80 %20
162Defne80 %20
163yusuf80 %20
164dila alkan80 %20
165Muhammed Emin Şahin80 %20
166güldane80 %20
167lddldöcfl ver80 %20
168Ceylin Yorgancı80 %20
169HASAN TALHA KAKAÇ80 %20
170beren80 %20
171ibrahim ali80 %20
172ysn80 %20
173adil80 %20
174Sevim şahin80 %20
175saliha80 %20
176A80 %20
177duru80 %20
178EfeBoğa80 %20
179x80 %20
180İkranur ozan80 %20
181Hüseyin Kerem80 %20
182Yusuf80 %20
1837A80 %20
184Osman kaan yaldız80 %20
185tmly80 %20
1867a80 %20
187Merve76 %19
188Enes76 %19
189Irmak76 %19
190Jdbsdjsbh76 %19
191Alim76 %19
192Arda76 %19
193turhan ilkucan76 %19
194YAĞIZ76 %19
195Elif76 %19
196Haci bulut76 %19
197Hayriye76 %19
198Mustafa kahriman76 %19
199yusuf76 %19
200selman ünlüsoy76 %19
201Ömür76 %19
202Baray Hoplamaz76 %19
203Atakan76 %19
204Hilal76 %19
205Ecrin76 %19
206Mahmut76 %19
2077/eeeeeeee76 %19
208ada76 %19
209Ela Andıç76 %19
210Nazlıcan ARSLAN76 %19
211Serho72 %18
212eeeeeeee72 %18
213Gürkan72 %18
214Tuna72 %18
215Edanur72 %18
216Birsen72 %18
217naz72 %18
218Nurefșan72 %18
219Cahiller2072 %18
220üstün72 %18
221naz lına yaman72 %18
222d72 %18
223EMİN ACAR72 %18
224Eray72 %18
225Muhammed72 %18
226hatice72 %18
227İrem Genc 7/A70 %17.5
228Aslıhan Karagunlu68 %17
229Enes68 %17
230Fatoş68 %17
231Aylin Yurteri68 %17
232lee jong suk68 %17
233Nisanur Güner68 %17
234fcv68 %17
235fadıl68 %17
236Melisa68 %17
237Burrsl68 %17
238Nuri68 %17
239ada68 %17
2407eeee68 %17
241ömer ece68 %17
242Esma68 %17
243Fadime nur danismaz64 %16
244Alperen64 %16
245Saitali64 %16
2467.d64 %16
247Jdnssnj64 %16
248tuğçe dönmez64 %16
249İlknur Akkaya64 %16
250Yusuf Eser64 %16
251Alperen64 %16
252Elif Nur Emire64 %16
253fkfltkofoo64 %16
254Furkan64 %16
255Cemile edilli62.67 %15.67
256ARDA avcı62 %15.5
257Yıldız62 %15.5
258Heval kuş60 %15
259Alp60 %15
260Kutay60 %15
261O60 %15
262Arda Aydın60 %15
263Yılmaz Dağhan Kaya60 %15
264mtufano60 %15
265Kale60 %15
266sanane58 %14.5
267Hasan58 %14.5
268Beyza Nur Yalçın58 %14.5
269aleyna56 %14
270Şevin56 %14
2717e56 %14
272Ali kökce56 %14
273aaa56 %14
274Sueda56 %14
275salih55.64 %13.91
276Şevval54 %13.5
277MEHMET52 %13
278Naz cırık52 %13
279su52 %13
280Ayşe52 %13
281Zehraama52 %13
282Zeynep Esila52 %13
283dfdfd52 %13
284hasan diyar Dündar52 %13
285Hatice Kübra Yılmaz50.4 %12.6
286KAAN50 %12.5
287Yaren50 %12.5
288Doğan50 %12.5
289Azra Şahin50 %12.5
290Alperen48 %12
291Süleyman Emre Yiğit48 %12
292Yılmaz ertürk48 %12
293Kübra Cura48 %12
294N48 %12
295Kağan48 %12
296Beyza45.6 %11.4
297Alperen44 %11
298Bengisu Yıldırım44 %11
299Mehmet44 %11
300ali44 %11
301Ata44 %11
302İsa anıl yılmaz44 %11
303Ahmet efe Teber44 %11
304Aslı Meryem44 %11
305Mert Aksu41.33 %10.33
306kerim40 %10
307Buba40 %10
308arda40 %10
309mevlüt36 %9
310ayşe36 %9
311Arda Şahin36 %9
312Samet32 %8
313Mina32 %8
314&---28 %7
315Elif28 %7
316Hediye Semanur24 %6
317Çağrı karakaya24 %6
318Ege24 %6
319Büşra yaman20 %5
320Alperen20 %5
321Hj20 %5
322gjdiidtitditiddtid20 %5
323Alp YILDIRIM16 %4
324Fadime Nur Danışmaz16 %4
325Sweldpl16 %4
326zeynep dila çınar12 %3
327ggggg12 %3
328Berinay12 %3
329Görkem12 %3
330Yusuf12 %3
331Havin8 %2
332Ahmet Enes altınsoy8 %2
333Oilişkış8 %2
334Beyza menku4 %1
335Mustafa heja akpolat4 %1
336İsim4 %1
337İrem Genc 7/A4 %1
338mahir4 %1
339kerim abdulcebbar yolalmaz4 %1
340ıhlara4 %1
341İbrahim arıkan4 %1
342Bilal0 %0
343SALİH 7E0 %0
344sena0 %0
345azra nas yılmaz0 %0
346nigen0 %0
347M.vefa0 %0
348sara0 %0
349xcd0 %0
350İlhami taş0 %0
351N0 %0
352as0 %0
353nil0 %0
3547-a0 %0
355Njmcc0 %0
356özlem0 %0
357abdullah0 %0
358Ali0 %0
359A0 %0
3607 b0 %0

Genel Sıralama
Kon.AdPuanlar
1H7465
2SAMİ 2573
3arzu1478
4z1229
5cglr1091
6H1087
7eyup1072
8İlayda1061
9ENSAR1020
10asd900
11Slm892
12e877
13G874
14Efe855
15d845
16H835
17A807
18Uğur 772
19eeeee754
20Eylül sarıkabk719
21Furkan Yürük667
22elif639
23v628
24Nisa Nur Kulaç579
25Se sdd579
26Beren573
27ahmet 571
28t544
29Yunus Emre Göktaş542
30serseri522
31Reyyan513
32C510
33Q510
34Ömer Enes ÇAKAL504
35ali491
36Gümüş485
37deniz485
38bbbbbbb484
39hhhhhh476
40Kayra Karakartal467
41Nisa Duru Bingül465
42Ecrin Bayrak460
43Hatice Nur Yurt455
44cesur449
45j449
46Ares444
47Melek çakır443
48Melih Hasan441
49Y439
50Emine435
51Zafer Ege Küçük 435
52Mert 7F434
53d433
54bilinmeyen430
55Buğra efe420
56t413
57Deniz412
58Reyyan SEÇGİN 407
59Furkan Alper 407
60sevinç405
61ylllp403
62Mirac Muhammet Topçu402
63ali400
64Arda398
65DLHDFLFGHÇJKJŞGKLM396
66UEVDJANA395
67Medine385
68Mirzat379
69gürkan375
70naz375
71yağmurrr374
72hale ceylan 371
73Aslıhan369
74Alper369
75A369
76seda366
77blablabla365
78Ramazan ışık364
79asd364
80Deniz Güren362
81m362
82Hanibe 357
83Enes354
84ahmet353
85sevim353
86YİĞİT HÜSEYİN ÇELİK352
87esra352
88Mina351
89Kuzey349
90Ege349
91Ecrin 348
92Fenerli Çiftçi348
93Melek Büşra Cebeci347
94cu347
95yusuf pro @345
96Elif345
97Oh uyuj jjhoj344
98Hayrunisa Altay339
99mhgjhjmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm339
100koraydulger338
1018a337
1026\\a334
103yağmur yılmaz333
104Hazal331
1056a328
106A325
107Damla323
108Kuzey Günsy321
109Ömür317
110Nazlı315
111Asdf315
112cansu314
113Benkim1232313
114M.yiğit313
115Sabire312
116İbrahim309
117Özge 308
118Ali308
119k308
120Arda306
121Hasan305
122Arda Arabaci304
123mehmet304
124nehir303
125Ü303
126asa302
127Fatma Nur299
128MERVE297
129kaan297
1306f296
131Dilek 296
132Arda Yılmaz296
133Elif292
134beren su oturak291
135Eylül291
136Zehra Reyyan Yanmaz291
137Ahmet291
138Elif Şenol290
139MİNA SU CAV290
140yigit289
141a289
142Gökay288
143beloo288
144Zeynep DEDE288
145f284
146T284
147Bilal283
148yylyş283
149Nikolay282
150a282
151Gülistan Nursu Ertürk281
152Hikmet281
153Abdurrahman280
154emine280
155Ayşe277
156Zeren ERTUĞRUL276
157Neslihan Gül276
158F275
1591275
160Ekin272
161Ramazan Sevindir271
162canan kara270
163Tuba 269
164Tahir268
165efe doruk268
166Ahmet Burak267
167ege hayal267
168Ecrin Karabacak 6-F266
169Ali Batın TAN265
170Nilda Ece Yılmaz265
171cüneyt265
172Zehra Belinay Develi264
1732264
174Görkem263
175sılanur262
176fvodk262
177Sayed osman261
178Mürşit Parlakgün261
179Hedibe Taş260
180cihab260
181Belinay259
182ilkan keneç258
183Yiğit ali Akkuş258
184eylül sude258
185Deniz Kılıç 257
186Elif Tuana Kafşakoğlu256
187A256
188Guııoı256
189Abdulgani kit255
190hjk254
191Defne254
192duru253
193Fatma253
194İbrahim253
195Emine kayrak252
196deneme252
197B252
198m252
199Meryemnur 251
2006/A251
201Muhammed başçi 250
202çiğdem250
203Ecrin249
204Yağmur Ceylan249
205DORUK ALİ TANDOĞAN248
206Umut can248
207Nisa çelikoğlu248
208Çınar247
209Zübeyir Esad Seçkin247
210Mesude246
211mnş245
212Ahmet Sağnak244
213Sümeyye241
214Normal_bir_insan241
215ali241
216Ali Efe İnceoğlu241
217Beren KOÇ240
218Sümeyye239
219Burcu239
220Ceylin238
221H238
222Betül ŞEKERCİ237
223Elif237
224Kardelen236
225Buseyne hasnavi236
226n235
227furkan234
228IntelligenceBox234
229serra234
230Yunus Emre Göktaş233
231Eren ÖZ 6/F233
232Aslı Beyza Güneş232
233Erdem yücel232
234Öykü232
235Rüzgar230
236Samet229
237Fdjfyyt229
238Akay Yalçın229
239Çağan229
240Şeyma Nur Akkaya229
241tarık topçu227
242Yiğit Alperen Kırpık227
243aa227
244Emine naz 225
245Rabia225
246Aliberke Şahin225
247Cihan Arda Demirel225
248Hshs225
249Mustafa Osanmaz224
250kjk224
251Şura Baynal224
252Afra Fatıma Oflaz 222
253T222
254G221
255aaa221
256Kd221
257gggg221
258Batuhan 220
259Azad220
260efe220
261Elif Başaran 220
262Se220
263aaa220
264Ahmet KORKMAZ219
265alara219
266Mihrap Karaman218
267Ezda218
268Nil Er218
269Sultan Ekin217
270azra217
271Doğa ÇAM217
272A217
273Yusuf216
274Asya216
275lara215
276Azra bolat215
277haççik215
278Efecan214
279Yağmursu214
280ilayda214
281sümeyye214
282Yağız Yusuf Büyükdoğan214
283mmmlll214
284Makbule213
285zeynep sahra213
286Rumeysa Akgün213
287ada güler213
288123213
289KEREM KARATAŞ213
290Mete Büyükkasim 213
291Gülce Erkeç212
292g212
293Dhkş212
294yusuf211
295Esma Enrar211
296Eren Müjdeci 210
297İrem209
298Elifnur kara209
299Hayrunnisa209
300cemada209
301Ahmet Yusuf208
302a208
303Kaan görkem BARIŞ207
304Aslı207
305Deniz Ayabaktı 207
306Burak 206
307Defne Su Güzel206
308Bekirhan206
309dws205
310Arda205
311aynur205
312Yaren Yener204
313Ömer Enes ÇAKAL204
314macide204
315MHD HANI HALIMEH203
316Gamze203
317cengiz203
318ggg203
319zeliha kaya203
320Merve Tınmaz202
321Asya Yolcu202
322Kaan Yılmaz202
323CEMRE 201
324Nida201
325Yağmur Alkaşı 201
326Nazmi Mete 201
327Hüseyin emre bulgurcu 200
328azad200
329Ezgi su200
330Melek Vardar200
331Yağmur200
332ferhat200
333ş200
334Uras hıdır199
335Mustafa Enes Kocadağ 6D199
336.199
337Döne Ada199
338Dosyal199
339Firdevs öz198
340Elif KERKÜT198
341Sare198
342Elif AZRA198
343A198
344Ahmet SERİN 197
345Süleyman196
346ebrar196
347a196
348Esra Aksoy195
3498d195
350mehmet fatih195
351Vedat194
352Ceyda Ercin194
353KAYRA194
354Hira Nur Avcı 194
355FEHİME194
356Meryem ulaş193
357KEREM BJK193
358Enes193
359poyraz193
360q193
361ela193
362Hiranur Kendir192
363hakan192
364gulcebi192
365Enise Semra Gurlaş191
366Deniz191
367R. Aytuğ Cıvak191
368aaaaaa191
369MİNA SU CAV191
370Eliz190
371Kardelen190
372Elif190
373TuanaTuna 190
374macide190
375ilhan190
376ihsan mahir davuş189
377lòn189
378Oğuzhan yüksel188
379Ahmet188
380Damla188
381Zeynep Çelebi188
382AZRA188
383Gj uyu188
384Hanife186
385Çağın Akgül186
386Erdem 186
387fatma186
388Hasan185
389sevde185
390e185
391Mete184
392Ayberk184
393halit183
394Ahmet Kadir Yabaş183
395ecem183
396hıdır yalçın183
397q183
398kennnturan183
399Sezgin181
400Selin181
401Erd181
402YILDIZ8I180
403Mert ali180
404Ecrin üst180
405şevval180
406*179
407Mücteba Tabak 179
408Nil soğancılar179
409cibril179
410Hatice azra çiçek 178
411Hazal178
412Nilay178
413ecrin ayaz178
414E178
415KOLAYDI178
416sibel178
4176/d178
418Okyanus177
419salih177
420Yiğit ÖZER177
421Batuhan çalımlı177
422Utku177
423Yunus177
424a177
425arda177
426Dfdömffl177
427ertuğrul177
428Ilım Beyza Dikye176
429Melisa 176
430Turkay176
431Enes Yiğit BAYKAL176
432rumeysa176
433Yağzel176
434a176
4357A176
436Ömer Mert Arslan175
437Arda175
438Z.seray175
439Mert175
440büşra175
4415175
442ARDA175
443Eclil174
444BUSE 174
445Miraç Tuğra Aydın174
446mehmet174
4478 b174
448ökkkjjjj174
449Ecrin Vahide AVAROĞLU174
450Zehra173
451Aysel Karasu173
452Ece Duru Gürpüzer173
453İkra Nur Demir173
454oğuzhan173
455Elif172
456Merve172
457Kemal efe Cetin172
458sude172
459Elif bakar172
460Ece 172
461Ecrin172
462Defne Yasmi̇n ekmekçi 172
463k172
464Mahsun 171
465Ceylin171
466osman yüce171
467İrfan171
468dilber171
469Yaren170
470Ahmet Orkun170
471İrem170
472Yusuf İslam konuk170
473Bahar 169
474Elifnur169
475Elif169
476Aslı Buğlem Akdeniz169
477Ə169
478Egehan elmas 169
479d169
480Recep Emre168
481Azizcan aydoğan168
482Büşra168
483ta168
484a168
4856A168
486Aysun168
487Yakup168
488kutay168
489lgs168
490Barış Bolut167
491Hasan tuna Gövenç 167
492Sebahat167
493u167
494lwooe166
495Kerem166
496Kaan Düztaş166
497imran ceylin sarı166
498Eylül Görpeler 166
499Emre ÇOBANOĞLU166
500Hasan 166