7. Sınıf Şubat Ayı Bursluluk Sınavı Denemesi

7. Sınıflar için düzenlenecek olan Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavına hazırlık amacı ile Şubat ayı konularına kadar olan bölümden oluşturulan deneme sınavıdır.

 

Bu sınavda 25 soru vardır.

/25
5 oylar, 4.8 ortalama
444
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

7. Sınıf Deneme Sınavı

7. Sınıf Şubat Ayı Bursluluk Sınavı Denemesi

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 25

Kategori: 725 Osmanlı'dan Kalan Mirasımız

Osmanlı Devleti’nden kalan bazı yapıların günümüzde de kullanılıyor olmasını aşağıdakilerden hangisiyle açıklayabiliriz?

2 / 25

Kategori: 721 Beylikten Cihan Devletine

DPY 2018

Osman Bey, oğlu Orhan Gazi’ye; “İlim ehli insanlara rağbet et, askerine ve malına güvenip âlimlerden uzaklaşma!” diye vasiyet etmiştir.
Osman Bey’in bu sözleriyle önemini vurguladığı erdem, aşağıdakilerden hangisidir?

3 / 25

Kategori: 731 Nereye Yerleşelim?

DPY 2018

İstanbul tarihî eserleri; doğal güzellikleri; coğrafi konumu; gelişmiş kara, deniz ve demir yolları nedeniyle turizm, ticaret, sanayi faaliyetlerinin oldukça yoğun olduğu bir şehirdir. Bu nedenle ülkemizin nüfusu en kalabalık olan ilidir.

Metne göre İstanbul’un yoğun nüfuslu olmasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

4 / 25

Kategori: 733 Doğduğun Yer mi? Doyduğun Yer mi?

Aşağıdakilerden hangisi köyden kente göçün nedenlerinden değildir?

5 / 25

Kategori: 722 İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın

I. Trabzon
II. Kırım
III. Kıbrıs
Numaralanmış yerlerden hangilerinin fethi, Karadeniz’de Türk hâkimiyetini güçlendirmiştir?

6 / 25

Kategori: 733 Doğduğun Yer mi? Doyduğun Yer mi?

I- Yerleşim alanlarının genişlemesi
II- Okul, hastane ihtiyacının artması
III- Konut üretiminin azalması

Yoğun şekilde göç alan bir şehirde yukarıda verilen gelişmelerden hangileri yaşanır?

7 / 25

Kategori: 722 İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın

DPY 2018

Geleneksel Osmanlı ordu bandosuna - - - - adı verilir.
Cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır?

8 / 25

Kategori: 744 Özgür Düşüncenin Biilime Katkısı

Galileo (Galile), “Dünya dönüyor!” dediği için ölüm cezasına çarptırıldı. Ölüm cezasından kurtulmak için kilisenin doğrularına evet demek zorunda kaldı. Mahkeme çıkışında söylediği “Ben ne dersem diyeyim, o dönmeye devam ediyor.”  sözleri uzun süre bilim çevresinin dilinden düşmemiştir.

Galile bu sözü ile aşağıdakilerden hangisine vurgu yapmak istemiş olabilir?

9 / 25

Kategori: 733 Doğduğun Yer mi? Doyduğun Yer mi?

DPY 2018

 Yükseköğrenim görmüş, nitelikli, alanında uzman kişiler daha iyi şartlarda çalışmak ve yaşamak için gelişmiş ülkelere göç etmektedirler.

Yukarıda hangi göç türü anlatılmıştır?

10 / 25

Kategori: 742 Bilimin Öncüleri

Tıp alanında yaptığı çalışmalarla tanınır.
“Şifa” adlı eseri felsefe, matematik ve fizik bilgilerinin yer aldığı bir ansiklopedi niteliğindedir.

Yukarıda hangi Türk-İslam bilgini tanıtılmıştır?

11 / 25

Kategori: 722 İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın

I. Preveze Deniz Zaferi
II. Ridaniye Savaşı
III. İstanbul’un Fethi
IV. Kıbrıs’ın Fethi

Verilen olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

12 / 25

Kategori: 711 İnsandan İnsana Giden Yol

DPY 2018

İletişim bireyler arasında gerçekleşen duygu, düşünce, davranış ve bilgi alışverişidir.

Buna göre bireyler arasında sağlıklı iletişimin gerçekleşmesi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

13 / 25

Kategori: 741 Kil Tabletlerden Akıllı Tabletlere

Hiyeroglif adı verilen resim yazısı aşağıdaki uygarlıklardan hangisine aittir?

14 / 25

Kategori: 713 Hızlı İletişim Güçlü Toplum

DPY 2018

Günümüzde yaşanan teknolojik gelişmelerle insanlar dünyanın dört bir yanıyla iki yönlü iletişime girme olanağı bulmuşlardır. Herhangi bir konuda istediği kadar bilgi alma özgürlüğüne sahip olan insanlar, keşifleri anında izlemeye
başlamışlardır. Bir bilgi ya da haber bu sayede dünyanın dört bir yanına çok kısa sürede yayılmaya başlamıştır.

Bu metinde aşağıda verilen hangi kitle iletişim aracından söz edilmektedir?

15 / 25

Kategori: 731 Nereye Yerleşelim?

İnsan yaşamına ve faaliyetlerine fazla elverişli olmayan alanlar seyrek nüfuslu yerlerdir.

Buna göre aşağıdaki yerlerin hangisinde nüfusun seyrek olması beklenir?

16 / 25

Kategori: 723 Avrupa'da Uyanış

Coğrafi Keşifler sonucunda Baharat ve İpek Yolları önemini yitirdi.

Bu durum Osmanlıları daha çok hangi alanda olumsuz etkilemiştir?

17 / 25

Kategori: 712 İletişimin Gücü

İyi bir dinleyiciyle ilgili
I. Dikkatini konuşmacıya verir.
II. Son sözü söylemek için çaba gösterir.
III. Konuşmacıyla göz göze gelmemeye dikkat eder.
yargılarından hangileri doğrudur?

18 / 25

Kategori: 732 Tablo ve Grafiklerle Ülkemiz

I. Okuryazar nüfus oranı
II. Tarımda çalışan nüfus oranı
III. Şehirde yaşayan nüfus oranı

Ülkemiz nüfusunda 1950 yılından günümüze kadar olan sürede yukarıdakilerin hangilerinde artış olmuştur?

19 / 25

Kategori: 724 Değişen Dünya Değişen Osmanlı

18. yüzyılda yapılan

I. Telgrafın kullanılması
II. Şirketihayriyenin kurulması
III. İzmir-Aydın arasında ilk demir yolu hattının yapılması

ıslahatlarından hangileri haberleşme ile ilgilidir?

20 / 25

Kategori: 743 Her Yenilik Geleceğimize Bir Katkıdır

Evrensel Yer Çekimi Yasası’nı bulan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

21 / 25

Kategori: 732 Tablo ve Grafiklerle Ülkemiz

 Aşağıdakilerden hangisi kırsal nüfus oranının azalmasında etkili değildir?

22 / 25

Kategori: 742 Bilimin Öncüleri

DPY 2018

Ali Kuşçu, gök cisimlerinin Dünya’ya uzaklığını hesapladı. Ay’ın haritasını çıkardı ve bu çalışması nedeniyle NASA, Ay’da bir bölgeye onun ismini verdi.
İbni Sina’nın tıp alanında yaptığı çalışmalarının yer aldığı “el Kanun Fi’t Tıb” adlı eseri 17. yüzyıla kadar Avrupa’da tıp eğitiminde kullanıldı.

Verilen örneklerden hareketle Türk-İslam bilim insanları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

23 / 25

Kategori: 731 Nereye Yerleşelim?

Ülkemizin yüksek ve engebeli alanlarında ulaşımın zor, ekonomik faaliyetlerin kısıtlı oluşu nüfus yoğunluğunun düşük olmasına neden olmuştur.

 Buna göre verilen yerlerin hangisi bu duruma örnektir?

24 / 25

Kategori: 724 Değişen Dünya Değişen Osmanlı

DPY 2018

Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut dönemi ıslahatlarından biri değildir?

25 / 25

Kategori: 721 Beylikten Cihan Devletine

Osmanlı Devleti’nde devlet işleri Divanıhümayun adı verilen bir kurulda görüşülüp karara bağlanırdı. Divanda devlet işleriyle ilgili alınan kararların İslam dinine uygun olup olmadığına divan üyelerinden Şeyhülislam karar verirdi.

Bu bilgilere göre Osmanlı devlet yönetimiyle ilgili olarak aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılabilir?

Ortalama skor 68%

0%

Bu Testteki Sıralama

Kon.AdSkorPuanlar
1Alperen100 %25
2Göktuğ100 %25
3Lokman100 %25
4Eren Karadağ100 %25
5oğuz kaan100 %25
6zeynep nn100 %25
7hb100 %25
8Sude Naz Budak100 %25
9a100 %25
10D100 %25
11gamze100 %25
12A100 %25
13Yiğit Semerci100 %25
14A100 %25
15Asiye100 %25
16AZRA NAS100 %25
17Eda koşar100 %25
18Derda100 %25
19Fatma100 %25
20KEVSER ESER100 %25
21Halime100 %25
22zehra100 %25
23Feyzasu100 %25
24aa100 %25
25ahmet i kaya i100 %25
26ege100 %25
27Fgdgvfecf100 %25
28@100 %25
29mehmet100 %25
30Hgv100 %25
31ozan100 %25
327/A100 %25
33taho100 %25
34israfil100 %25
35H100 %25
36mine100 %25
37Aytaç100 %25
38Beşiktaşlı çocuk98 %24.5
39Alperen96 %24
40BATUHAN KARAN96 %24
41duru96 %24
42berat96 %24
43sarya96 %24
44Zeynep Su96 %24
45zeynep atakcan96 %24
46Ahsen Araboğa96 %24
47Ayça96 %24
48Nuri96 %24
49Tuğçe96 %24
50fatmanur96 %24
51vekeb96 %24
52İsmail96 %24
537/c96 %24
54Hatice Kübra Sağun96 %24
55mustafa96 %24
567/d96 %24
57Abdullah96 %24
58ssss96 %24
597/b96 %24
60dd96 %24
61İsmail Tuğra Türkoğlu96 %24
62Ö96 %24
63Asaf Bera96 %24
64hıdır96 %24
65Ützttk96 %24
66nazo96 %24
67Belinay96 %24
68İaü96 %24
69Ali ceylan96 %24
70Hüseyin96 %24
71kerem96 %24
72Ahmet çetin94 %23.5
73Fatmagül Sçıkalın92 %23
74Fatmanur Karataş92 %23
75Alperen92 %23
76gamze92 %23
77Furkan Fikret92 %23
78Beyza menku92 %23
79Uuuu92 %23
80ozan92 %23
81Emir92 %23
82Emine92 %23
83Öykü92 %23
84Asli92 %23
85Yusuf Eren kurt92 %23
86ceren92 %23
87Nuri yediç92 %23
88Ravza Nur Akagündüz92 %23
89Metin Eren Üzgü92 %23
90Sakarya 7/D92 %23
91Murat92 %23
92Elif Karapınar92 %23
93sıla92 %23
947a92 %23
95Hiranur92 %23
96Zeynep92 %23
97BATUHAN KARAN Bjk92 %23
98s92 %23
99HAKAN92 %23
1007A ve B Sınıfı92 %23
101w92 %23
102hgashGHGSJ92 %23
103N92 %23
1047-A92 %23
105Birsen Cerit90 %22.5
106CİHANGİR EFE SERTDEMİR88 %22
107Ömür88 %22
108Arda Aydın88 %22
109Ahmet şahin88 %22
110Emirhan88 %22
111Elif88 %22
112Arda Buğatekin88 %22
113amüümhd88 %22
114hasan88 %22
115nisa nur kayar88 %22
116Berat özön88 %22
117Ekin hazal88 %22
118SEMİH88 %22
119Ali İhsan88 %22
120Hediye Semanur88 %22
121Efe88 %22
122Rümeysa88 %22
123Tuana88 %22
124Semih Şahin88 %22
1257/a88 %22
126Mustafa Malik Dolgun88 %22
127Behiye88 %22
128Akay durmus88 %22
129melihgazi88 %22
130es88 %22
131Hüweyib88 %22
132ELANUR YILDIRIM 4411988 %22
133H.Mert88 %22
134jddjfdfjhsejg88 %22
135Muharrem Ulutaş86 %21.5
136Zehra gül akdoğan85.33 %21.33
137Esma Nur84 %21
138Fatih Enes Ezer84 %21
139rvz84 %21
140Bengüsu84 %21
141Sefa84 %21
142Emre Özakca84 %21
143Ali İhsan84 %21
144Helin Güngör84 %21
145Fatmagül Açıkalın84 %21
146Mümine naz84 %21
147Elif84 %21
148Eyüp Soylu84 %21
149Ahmet84 %21
150ahmet84 %21
151Ayse84 %21
152Beyza Nur84 %21
153kks84 %21
154ümmügül84 %21
155Firdevs Erdem84 %21
156Nisa Nur şahin84 %21
157Tahacan84 %21
158j84 %21
159eylul84 %21
160alı84 %21
161Gamze84 %21
162Arda84 %21
1637A84 %21
164T84 %21
165sakarya84 %21
166Berk84 %21
1677a84 %21
168aa84 %21
169Ggd80 %20
170Defne80 %20
171yusuf80 %20
172dila alkan80 %20
173Muhammed Emin Şahin80 %20
174güldane80 %20
175lddldöcfl ver80 %20
176Ceylin Yorgancı80 %20
177HASAN TALHA KAKAÇ80 %20
178beren80 %20
179ibrahim ali80 %20
180ysn80 %20
181adil80 %20
182Sevim şahin80 %20
183saliha80 %20
184A80 %20
185duru80 %20
186EfeBoğa80 %20
187x80 %20
188İkranur ozan80 %20
189Hüseyin Kerem80 %20
190Yusuf80 %20
1917A80 %20
192Osman kaan yaldız80 %20
193tmly80 %20
1947a80 %20
195Merve76 %19
196Enes76 %19
197Irmak76 %19
198Jdbsdjsbh76 %19
199Alim76 %19
200Arda76 %19
201turhan ilkucan76 %19
202YAĞIZ76 %19
203Elif76 %19
204Haci bulut76 %19
205Hayriye76 %19
206Mustafa kahriman76 %19
207yusuf76 %19
208selman ünlüsoy76 %19
209Ömür76 %19
210Baray Hoplamaz76 %19
211Atakan76 %19
212Hilal76 %19
213Ecrin76 %19
214Mahmut76 %19
2157/eeeeeeee76 %19
216ada76 %19
217Ela Andıç76 %19
218Nazlıcan ARSLAN76 %19
219Serho72 %18
220eeeeeeee72 %18
221Gürkan72 %18
222Tuna72 %18
223Edanur72 %18
224Birsen72 %18
225naz72 %18
226Nurefșan72 %18
227Cahiller2072 %18
228aysima72 %18
229üstün72 %18
230naz lına yaman72 %18
231d72 %18
232EMİN ACAR72 %18
233Eray72 %18
234Muhammed72 %18
235hatice72 %18
236İrem Genc 7/A70 %17.5
237Aslıhan Karagunlu68 %17
238Enes68 %17
239Fatoş68 %17
240Aylin Yurteri68 %17
241lee jong suk68 %17
242Nisanur Güner68 %17
243fcv68 %17
244fadıl68 %17
245Melisa68 %17
246Burrsl68 %17
247Nuri68 %17
248ada68 %17
2497eeee68 %17
250ömer ece68 %17
251Esma68 %17
252Fadime nur danismaz64 %16
253Alperen64 %16
254Saitali64 %16
2557.d64 %16
256Jdnssnj64 %16
257tuğçe dönmez64 %16
258İlknur Akkaya64 %16
259Yusuf Eser64 %16
260Alperen64 %16
261Elif Nur Emire64 %16
262fkfltkofoo64 %16
263Furkan64 %16
264Cemile edilli62.67 %15.67
265ARDA avcı62 %15.5
266Yıldız62 %15.5
267Heval kuş60 %15
268Alp60 %15
269Kutay60 %15
270O60 %15
271Arda Aydın60 %15
272Yılmaz Dağhan Kaya60 %15
273mtufano60 %15
274Kale60 %15
275sanane58 %14.5
276Hasan58 %14.5
277Beyza Nur Yalçın58 %14.5
278.56 %14
279aleyna56 %14
280Şevin56 %14
2817e56 %14
282Ali kökce56 %14
283aaa56 %14
284Sueda56 %14
285salih55.64 %13.91
286Şevval54 %13.5
287MEHMET52 %13
288Naz cırık52 %13
289su52 %13
290Zeynep Rana52 %13
291Ayşe52 %13
292Zehraama52 %13
293Zeynep Esila52 %13
294dfdfd52 %13
295hasan diyar Dündar52 %13
296Hatice Kübra Yılmaz50.4 %12.6
297KAAN50 %12.5
298Yaren50 %12.5
299Doğan50 %12.5
300Azra Şahin50 %12.5
301Alperen48 %12
302Süleyman Emre Yiğit48 %12
303Yılmaz ertürk48 %12
304Kübra Cura48 %12
305N48 %12
306Kağan48 %12
307Beyza45.6 %11.4
308Alperen44 %11
309Bengisu Yıldırım44 %11
310Mehmet44 %11
311ali44 %11
312Ata44 %11
313İsa anıl yılmaz44 %11
314Ahmet efe Teber44 %11
315Aslı Meryem44 %11
316Mert Aksu41.33 %10.33
317kerim40 %10
318Buba40 %10
319arda40 %10
320Arda40 %10
321mevlüt36 %9
322ayşe36 %9
323Arda Şahin36 %9
324Samet32 %8
325Mina32 %8
326Adnan32 %8
327&---28 %7
328Elif28 %7
329Hediye Semanur24 %6
330Çağrı karakaya24 %6
331Ege24 %6
332alper24 %6
333HİKO BABA24 %6
334Efe22 %5.5
335Büşra yaman20 %5
336Alperen20 %5
337Hj20 %5
338gjdiidtitditiddtid20 %5
339Alp YILDIRIM16 %4
340Fadime Nur Danışmaz16 %4
341Sweldpl16 %4
342zeynep dila çınar12 %3
343ggggg12 %3
344Berinay12 %3
345Görkem12 %3
346Yusuf12 %3
347Havin8 %2
348Ahmet Enes altınsoy8 %2
349Oilişkış8 %2
350Beyza menku4 %1
351Mustafa heja akpolat4 %1
352İsim4 %1
353İrem Genc 7/A4 %1
354mahir4 %1
355kerim abdulcebbar yolalmaz4 %1
356ıhlara4 %1
357İbrahim arıkan4 %1
358Bilal0 %0
359SALİH 7E0 %0
360sena0 %0
361azra nas yılmaz0 %0
362nigen0 %0
363M.vefa0 %0
364sara0 %0
365xcd0 %0
366İlhami taş0 %0
367N0 %0
368as0 %0
369nil0 %0
3707-a0 %0
371Njmcc0 %0
372özlem0 %0
373abdullah0 %0
374Ali0 %0
375A0 %0
3767 b0 %0

Genel Sıralama
Kon.AdPuanlar
1H11627
2SAMİ 2573
3arzu2344
4ALİ2110
5z1863
6ENSAR1729
7eeeee1679
8H1665
9İlayda1525
10d1448
11asd1435
12e1408
13eyup1325
14G1260
15A1165
16Slm1156
17Efe1128
18cglr1091
19Hatice Nur Yurt1058
20H997
21ahmet 872
22Se sdd846
23Eylül sarıkabk832
24Kayra Karakartal818
25v799
26Melek çakır797
27Arda Yılmaz788
28Uğur 772
29efe748
30Elif726
31ali707
32elif702
33Nisa Duru Bingül696
34ylllp690
35bbbbbbb675
36t668
37Furkan Yürük667
38Belinay663
39oykuıpıl660
40hjk657
41j628
42A625
43d620
44Y618
45Nisa Nur Kulaç604
46T604
47m603
48hhhhhh599
49Mirac Muhammet Topçu591
50aleyna583
51Ali579
52Ömer Enes ÇAKAL575
53Emine574
54Beren573
55Enes573
56serseri571
57Deniz566
58C563
59Aslıhan554
60Furkan Alper 545
61Mert 7F545
62Q545
63Yunus Emre Göktaş542
64Neslihan Gül521
65Ares518
66Hazal517
67Reyyan513
68Ledeyna Güner513
69Ecrin Bayrak511
70deniz504
71Nazlı501
72Burak491
73Zeynep DEDE487
74Gümüş485
75ali485
76Kuzey484
77koraydulger483
78M.yiğit482
79naz480
80Buğra efe479
81esra477
82Ü470
83Emine kayrak467
84Defne460
85Arda451
86k451
87yylyş451
88cesur449
89Zafer Ege Küçük 444
90Melih Hasan441
91Özge 440
92YİĞİT HÜSEYİN ÇELİK438
93Sabire437
94DLHDFLFGHÇJKJŞGKLM436
95alara436
96asd436
97Sümeyye432
98bilinmeyen430
99imagine losing427
100Melek Vardar426
101İbrahim425
102R. Aytuğ Cıvak422
103Ali Batın TAN421
104ihsan mahir davuş420
105t419
106Azizcan aydoğan417
107Gülce Erkeç415
108Reyyan SEÇGİN 412
109A412
110Sare411
111Mirzat409
112yigit406
1136a406
114Elif405
115sevinç405
116Zehra Reyyan Yanmaz405
117Arda Arabaci405
118Zeynep Çelebi403
119yağmurrr402
120Eylül402
121Selin401
122Arda398
123Elif398
124Alper397
125UEVDJANA395
1266f391
127Aysun391
128Elif Şenol387
129Medine385
130f385
131Ayşe381
132Hiranur kendir380
1338a380
134Cemre378
135İlayda376
136gürkan375
137Esma374
138Ali Efe İnceoğlu373
139hale ceylan 371
140cüneyt371
141İkra Nur Demir370
142Mina369
143blablabla369
144A369
145Baki368
146*367
147Ecrin 367
148Deniz Güren367
149seda366
150Hanibe 366
151Kardelen365
152Ramazan ışık364
153MİNA SU CAV364
154Nikolay363
155fvodk363
156Melek Büşra Cebeci361
157asa361
158Sümeyye354
159ahmet353
160nehir353
161a353
162sevim353
163tuncay352
164yağmur351
165aaa351
166Alin asya349
167Eymencan349
168Ege349
169Fenerli Çiftçi348
170cu347
171Nil soğancılar347
172yusuf pro @345
173Oh uyuj jjhoj344
174oğuzhan343
175mhgjhjmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm343
176f340
177Hayrunisa Altay339
178yağmur yılmaz336
179KEREM KARATAŞ336
180Asdf335
1816\\a334
182lòn334
183Yusuf İslam konuk332
184Yiğit ali Akkuş332
185Kd332
186Abdurrahman330
187rüzgar ünal329
188Medine Sıla Kayacan329
189Nisa Çelik328
190Hasan327
191a327
192mehmet326
193Ali nazim324
194Damla323
195Kuzey Günsy321
196Ecrin320
197Çınar320
1985a320
199Ömür317
200Hikmet316
201Ahmet KORKMAZ315
202cansu314
203Ahmet Sağnak314
204Gökay313
205Benkim1232313
206Zeynep koç312
207Fehime özdemir312
208abcdef312
209KOLAYDI312
210cihab311
211Sema311
212n310
213Kerri309
214Dilek 309
215a308
216Tahir307
217macide307
218serra306
219a306
220Musa bulduk305
221Esma Enrar304
222YİĞİT UZUNOĞLU304
223dws302
224Elif Hoda301
225Bilal300
226q300
227Fatma Nur299
228ebrar299
229fgtytah299
230İslam Can299
231Nilda Ece Yılmaz298
232MERVE297
233kaan297
234Se297
235Kemal efe Cetin296
236efe296
237koray295
238Sıdıka SARIBIYIK295
239Zeynep buğlem ANDAÇ294
240Büşra294
241y294
242Umut can294
243Nisa çelikoğlu292
244Şeyma Nur Akkaya292
245Ə292
246Fatma292
247beren su oturak291
248asya291
249Ahmet291
250Sümeyra Ekerim291
251KAYLA NAZ290
252ada290
253x290
254a289
255aaaaaa289
256beloo288
257Burcu287
258Gülistan Nursu Ertürk287
259123287
260Ecrin285
261H284
262MİNA SU CAV284
263Doruk283
264sekizler283
265aa283
266DORUK ALİ TANDOĞAN282
267a282
268ada güler281
269a280
270emine280
271osman yüce279
272Hedibe Taş278
273g277
274gggg277
2752277
276Zeren ERTUĞRUL276
277Ramazan Sevindir276
278ege hayal276
279F275
280ilkan keneç275
281Mete275
2821275
283Aliberke Şahin274
284deneme274
285Zeynep Ceyda Koca273
286T272
287FEHİME272
288Ekin272
289Bahtiyar271
290Deniz Kılıç 270
291canan kara270
292k270
293aaa270
294Tuba 269
295Zehra Belinay Develi269
296efe doruk268
297Ahmet Burak267
298ecrin ayaz267
299Efe Bozkurt266
300Ecrin Karabacak 6-F266
301Neden266
302merve dağdelen266
303Mehmet Akif Ersoy265
304furkan264
305Midgin264
306Yağzel264
307Azra cankilic264
308Görkem263
309ta262
310sılanur262
311Sayed osman261
312Mürşit Parlakgün261
313Beren KOÇ260
314ökkkjjjj260
315Emre258
316eylül sude258
317Elif Tuana Kafşakoğlu256
318Guııoı256
319Aslı Beyza Güneş255
320Abdulgani kit255
321Alperen Doğankaya255
322Nil Er255
323ali255
324aynur254
325duru253
326İbrahim253
327zeliha kaya253
328Zeynep Beyza252
329Abdülhamit252
330B252
331Çağan252
332a252
333m252
334Meryemnur 251
335BenEuyfDeğilim251
3366/A251
337Muhammed başçi 250
338Yiğit250
339Hshs250
340çiğdem250
341bekir250
342Yağmur Ceylan249
343Ayberk249
344Esra pehlevan249
345Şervan tursun249
346gulcebi249
347Kağan248
348Ezgi su247
349Zübeyir Esad Seçkin247
350Tuğberk karabudan246
351Akay Yalçın246
352Müjgan Minez246
353Mesude246
354Belinay245
355mnş245
356Zeynep244
357Rabia244
358A243
359ayşe243
360Döne Ada242
361Ibrahim242
362Yiğit Başarı241
363Adlem Gökçe Yaman241
364Irmak özer241
365Normal_bir_insan241
366hıdır yalçın241
367ertuğrul241
368zeynep sahra240
369Eren Müjdeci 240
3706-A240
371Elif239
372Şevval su yeniceli239
373Ceylin238
374Abdullah238
375Aysu238
376jjjjj238
377g238
378Betül ŞEKERCİ237
379Elif237
380wsd237
381Buseyne hasnavi236
382ggg236
383.235
384hilal235
385Dhkş235
386Gufiroe234
387IntelligenceBox234
388Aslı234
389Otsıtaur234
390e234
391Mert Ali YILDIRIM233
392Yunus Emre Göktaş233
393Fftgtgtgy233
394Enes Yiğit BAYKAL233
395Hayrunnisa233
396a233
397Eren ÖZ 6/F233
398Umut kamil232
399Erdem yücel232
400Öykü232
401Ecrin naz ataş231
402Rüzgar230
403Azra bolat230
4045/E230
405Samet229
406Fdjfyyt229
407Z.seray229
408Dfg229
409EMİRHAN KAYMAZ 7/A 200228
410Muhammed Emin228
411Dosyal228
412sfgh228
413mmmlll228
414Arda227
415tarık topçu227
416Yiğit Alperen Kırpık227
417BATIN BERK YORULMAZ226
418Çağın Akgül226
419Melih226
420Defne yolcu 226
421Esma Hıra226
422Aybars226
423Ömer Akdemir226
424yaso226
425Emine naz 225
426Cihan Arda Demirel225
427Dfdömffl225
428Mustafa Osanmaz224
429azra224
430kjk224
431Nehir224
432Yağız Yusuf Büyükdoğan224
433Şura Baynal224
434H224
435G224
436Bekirhan223
4377b223
438Afra Fatıma Oflaz 222
439Yiğit Ali ÖZTÜRK222
440Eylül Görpeler 222
441Elif Başaran 222
442Hazal221
443G221
444W221
445Nehir220
446MHD HANI HALIMEH220
447Batuhan 220
448Kaan görkem BARIŞ220
449Ayşegül YELOĞLU220
450nevın220
451Azad220
452Ebrar219
4535/A Aslı kaya218
454Mihrap Karaman218
455Ezda218
456Elif Uysal218
457Zeynep Oyman218
458Ceylin akardere217
459Uğur Baykal217
460Sultan Ekin217
461Doğa ÇAM217
462Yusuf216
463Masal216
464Aa216
465çınar kankaya216
466Asya216
467Omar216
468lara215
469jqkjlwqowıqwdvhıqwdgbdwjkqwbdkljqwdbQWDBHJHDBDBQW QWDĞİJQWBD215
470sena215
471Şüheda215
472Bnb215
4737hg215
474haççik215
475Anıl Şenol215
476İrem214
477Efecan214
478Yağmursu214
479ilayda214
480Barış Arın Yavuzcan214
481sümeyye214
4828d214
483fatma214
484Makbule213
485Alperendogankya213
486Rumeysa Akgün213
4875213
488Mete Büyükkasim 213
489Eylül mina212
490Ahmet SERİN 212
491Utku212
492Uras hıdır212
493Görkem212
494ada!☆211
495yusuf211
496ismail211
497dilber211
498Gamze210
499Belkıssu210
500Esen210