7. Sınıf Şubat Ayı Bursluluk Sınavı Denemesi

7. Sınıflar için düzenlenecek olan Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavına hazırlık amacı ile Şubat ayı konularına kadar olan bölümden oluşturulan deneme sınavıdır.

 

Bu sınavda 25 soru vardır.

/25
5 oylar, 4.8 ortalama
425
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

7. Sınıf Deneme Sınavı

7. Sınıf Şubat Ayı Bursluluk Sınavı Denemesi

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 25

Kategori: 731 Nereye Yerleşelim?

İnsan yaşamına ve faaliyetlerine fazla elverişli olmayan alanlar seyrek nüfuslu yerlerdir.

Buna göre aşağıdaki yerlerin hangisinde nüfusun seyrek olması beklenir?

2 / 25

Kategori: 722 İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın

DPY 2018

Geleneksel Osmanlı ordu bandosuna - - - - adı verilir.
Cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır?

3 / 25

Kategori: 711 İnsandan İnsana Giden Yol

DPY 2018

İletişim bireyler arasında gerçekleşen duygu, düşünce, davranış ve bilgi alışverişidir.

Buna göre bireyler arasında sağlıklı iletişimin gerçekleşmesi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

4 / 25

Kategori: 724 Değişen Dünya Değişen Osmanlı

DPY 2018

Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut dönemi ıslahatlarından biri değildir?

5 / 25

Kategori: 712 İletişimin Gücü

İyi bir dinleyiciyle ilgili
I. Dikkatini konuşmacıya verir.
II. Son sözü söylemek için çaba gösterir.
III. Konuşmacıyla göz göze gelmemeye dikkat eder.
yargılarından hangileri doğrudur?

6 / 25

Kategori: 741 Kil Tabletlerden Akıllı Tabletlere

Hiyeroglif adı verilen resim yazısı aşağıdaki uygarlıklardan hangisine aittir?

7 / 25

Kategori: 744 Özgür Düşüncenin Biilime Katkısı

Galileo (Galile), “Dünya dönüyor!” dediği için ölüm cezasına çarptırıldı. Ölüm cezasından kurtulmak için kilisenin doğrularına evet demek zorunda kaldı. Mahkeme çıkışında söylediği “Ben ne dersem diyeyim, o dönmeye devam ediyor.”  sözleri uzun süre bilim çevresinin dilinden düşmemiştir.

Galile bu sözü ile aşağıdakilerden hangisine vurgu yapmak istemiş olabilir?

8 / 25

Kategori: 742 Bilimin Öncüleri

Tıp alanında yaptığı çalışmalarla tanınır.
“Şifa” adlı eseri felsefe, matematik ve fizik bilgilerinin yer aldığı bir ansiklopedi niteliğindedir.

Yukarıda hangi Türk-İslam bilgini tanıtılmıştır?

9 / 25

Kategori: 733 Doğduğun Yer mi? Doyduğun Yer mi?

I- Yerleşim alanlarının genişlemesi
II- Okul, hastane ihtiyacının artması
III- Konut üretiminin azalması

Yoğun şekilde göç alan bir şehirde yukarıda verilen gelişmelerden hangileri yaşanır?

10 / 25

Kategori: 713 Hızlı İletişim Güçlü Toplum

DPY 2018

Günümüzde yaşanan teknolojik gelişmelerle insanlar dünyanın dört bir yanıyla iki yönlü iletişime girme olanağı bulmuşlardır. Herhangi bir konuda istediği kadar bilgi alma özgürlüğüne sahip olan insanlar, keşifleri anında izlemeye
başlamışlardır. Bir bilgi ya da haber bu sayede dünyanın dört bir yanına çok kısa sürede yayılmaya başlamıştır.

Bu metinde aşağıda verilen hangi kitle iletişim aracından söz edilmektedir?

11 / 25

Kategori: 721 Beylikten Cihan Devletine

Osmanlı Devleti’nde devlet işleri Divanıhümayun adı verilen bir kurulda görüşülüp karara bağlanırdı. Divanda devlet işleriyle ilgili alınan kararların İslam dinine uygun olup olmadığına divan üyelerinden Şeyhülislam karar verirdi.

Bu bilgilere göre Osmanlı devlet yönetimiyle ilgili olarak aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılabilir?

12 / 25

Kategori: 742 Bilimin Öncüleri

DPY 2018

Ali Kuşçu, gök cisimlerinin Dünya’ya uzaklığını hesapladı. Ay’ın haritasını çıkardı ve bu çalışması nedeniyle NASA, Ay’da bir bölgeye onun ismini verdi.
İbni Sina’nın tıp alanında yaptığı çalışmalarının yer aldığı “el Kanun Fi’t Tıb” adlı eseri 17. yüzyıla kadar Avrupa’da tıp eğitiminde kullanıldı.

Verilen örneklerden hareketle Türk-İslam bilim insanları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

13 / 25

Kategori: 722 İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın

I. Preveze Deniz Zaferi
II. Ridaniye Savaşı
III. İstanbul’un Fethi
IV. Kıbrıs’ın Fethi

Verilen olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

14 / 25

Kategori: 733 Doğduğun Yer mi? Doyduğun Yer mi?

Aşağıdakilerden hangisi köyden kente göçün nedenlerinden değildir?

15 / 25

Kategori: 731 Nereye Yerleşelim?

Ülkemizin yüksek ve engebeli alanlarında ulaşımın zor, ekonomik faaliyetlerin kısıtlı oluşu nüfus yoğunluğunun düşük olmasına neden olmuştur.

 Buna göre verilen yerlerin hangisi bu duruma örnektir?

16 / 25

Kategori: 724 Değişen Dünya Değişen Osmanlı

18. yüzyılda yapılan

I. Telgrafın kullanılması
II. Şirketihayriyenin kurulması
III. İzmir-Aydın arasında ilk demir yolu hattının yapılması

ıslahatlarından hangileri haberleşme ile ilgilidir?

17 / 25

Kategori: 725 Osmanlı'dan Kalan Mirasımız

Osmanlı Devleti’nden kalan bazı yapıların günümüzde de kullanılıyor olmasını aşağıdakilerden hangisiyle açıklayabiliriz?

18 / 25

Kategori: 732 Tablo ve Grafiklerle Ülkemiz

 Aşağıdakilerden hangisi kırsal nüfus oranının azalmasında etkili değildir?

19 / 25

Kategori: 723 Avrupa'da Uyanış

Coğrafi Keşifler sonucunda Baharat ve İpek Yolları önemini yitirdi.

Bu durum Osmanlıları daha çok hangi alanda olumsuz etkilemiştir?

20 / 25

Kategori: 722 İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın

I. Trabzon
II. Kırım
III. Kıbrıs
Numaralanmış yerlerden hangilerinin fethi, Karadeniz’de Türk hâkimiyetini güçlendirmiştir?

21 / 25

Kategori: 731 Nereye Yerleşelim?

DPY 2018

İstanbul tarihî eserleri; doğal güzellikleri; coğrafi konumu; gelişmiş kara, deniz ve demir yolları nedeniyle turizm, ticaret, sanayi faaliyetlerinin oldukça yoğun olduğu bir şehirdir. Bu nedenle ülkemizin nüfusu en kalabalık olan ilidir.

Metne göre İstanbul’un yoğun nüfuslu olmasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

22 / 25

Kategori: 721 Beylikten Cihan Devletine

DPY 2018

Osman Bey, oğlu Orhan Gazi’ye; “İlim ehli insanlara rağbet et, askerine ve malına güvenip âlimlerden uzaklaşma!” diye vasiyet etmiştir.
Osman Bey’in bu sözleriyle önemini vurguladığı erdem, aşağıdakilerden hangisidir?

23 / 25

Kategori: 732 Tablo ve Grafiklerle Ülkemiz

I. Okuryazar nüfus oranı
II. Tarımda çalışan nüfus oranı
III. Şehirde yaşayan nüfus oranı

Ülkemiz nüfusunda 1950 yılından günümüze kadar olan sürede yukarıdakilerin hangilerinde artış olmuştur?

24 / 25

Kategori: 743 Her Yenilik Geleceğimize Bir Katkıdır

Evrensel Yer Çekimi Yasası’nı bulan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

25 / 25

Kategori: 733 Doğduğun Yer mi? Doyduğun Yer mi?

DPY 2018

 Yükseköğrenim görmüş, nitelikli, alanında uzman kişiler daha iyi şartlarda çalışmak ve yaşamak için gelişmiş ülkelere göç etmektedirler.

Yukarıda hangi göç türü anlatılmıştır?

Ortalama skor 68%

0%

Bu Testteki Sıralama

Kon.AdSkorPuanlar
1Alperen100 %25
2Göktuğ100 %25
3Lokman100 %25
4Eren Karadağ100 %25
5oğuz kaan100 %25
6zeynep nn100 %25
7hb100 %25
8Sude Naz Budak100 %25
9a100 %25
10D100 %25
11gamze100 %25
12A100 %25
13Yiğit Semerci100 %25
14A100 %25
15Asiye100 %25
16AZRA NAS100 %25
17Eda koşar100 %25
18Derda100 %25
19Fatma100 %25
20KEVSER ESER100 %25
21Halime100 %25
22zehra100 %25
23Feyzasu100 %25
24aa100 %25
25ahmet i kaya i100 %25
26ege100 %25
27Fgdgvfecf100 %25
28@100 %25
29mehmet100 %25
30Hgv100 %25
31ozan100 %25
327/A100 %25
33taho100 %25
34israfil100 %25
35H100 %25
36mine100 %25
37Aytaç100 %25
38Beşiktaşlı çocuk98 %24.5
39Alperen96 %24
40BATUHAN KARAN96 %24
41duru96 %24
42berat96 %24
43sarya96 %24
44Zeynep Su96 %24
45zeynep atakcan96 %24
46Ahsen Araboğa96 %24
47Ayça96 %24
48Nuri96 %24
49Tuğçe96 %24
50fatmanur96 %24
51vekeb96 %24
52İsmail96 %24
537/c96 %24
54Hatice Kübra Sağun96 %24
55mustafa96 %24
567/d96 %24
57Abdullah96 %24
58ssss96 %24
597/b96 %24
60dd96 %24
61İsmail Tuğra Türkoğlu96 %24
62Ö96 %24
63Asaf Bera96 %24
64hıdır96 %24
65Ützttk96 %24
66nazo96 %24
67Belinay96 %24
68İaü96 %24
69Ali ceylan96 %24
70Hüseyin96 %24
71Ahmet çetin94 %23.5
72Fatmagül Sçıkalın92 %23
73Fatmanur Karataş92 %23
74Alperen92 %23
75gamze92 %23
76Furkan Fikret92 %23
77Beyza menku92 %23
78ozan92 %23
79Emir92 %23
80Öykü92 %23
81Asli92 %23
82Yusuf Eren kurt92 %23
83ceren92 %23
84Nuri yediç92 %23
85Ravza Nur Akagündüz92 %23
86Metin Eren Üzgü92 %23
87Sakarya 7/D92 %23
88Murat92 %23
89Elif Karapınar92 %23
90sıla92 %23
917a92 %23
92Hiranur92 %23
93Zeynep92 %23
94BATUHAN KARAN Bjk92 %23
95s92 %23
96HAKAN92 %23
977A ve B Sınıfı92 %23
98w92 %23
99hgashGHGSJ92 %23
100N92 %23
1017-A92 %23
102Birsen Cerit90 %22.5
103CİHANGİR EFE SERTDEMİR88 %22
104Ömür88 %22
105Arda Aydın88 %22
106Ahmet şahin88 %22
107Emirhan88 %22
108Elif88 %22
109Arda Buğatekin88 %22
110amüümhd88 %22
111hasan88 %22
112nisa nur kayar88 %22
113Berat özön88 %22
114SEMİH88 %22
115Ali İhsan88 %22
116Hediye Semanur88 %22
117Efe88 %22
118Rümeysa88 %22
119Tuana88 %22
120Semih Şahin88 %22
1217/a88 %22
122Mustafa Malik Dolgun88 %22
123Behiye88 %22
124Akay durmus88 %22
125es88 %22
126Hüweyib88 %22
127ELANUR YILDIRIM 4411988 %22
128jddjfdfjhsejg88 %22
129Muharrem Ulutaş86 %21.5
130Zehra gül akdoğan85.33 %21.33
131Esma Nur84 %21
132Fatih Enes Ezer84 %21
133Sefa84 %21
134Emre Özakca84 %21
135Ali İhsan84 %21
136Helin Güngör84 %21
137Fatmagül Açıkalın84 %21
138Elif84 %21
139Eyüp Soylu84 %21
140Ahmet84 %21
141ahmet84 %21
142Ayse84 %21
143Beyza Nur84 %21
144kks84 %21
145ümmügül84 %21
146Firdevs Erdem84 %21
147Nisa Nur şahin84 %21
148Tahacan84 %21
149j84 %21
150eylul84 %21
151alı84 %21
152Gamze84 %21
153Arda84 %21
1547A84 %21
155T84 %21
156sakarya84 %21
157Berk84 %21
1587a84 %21
159aa84 %21
160Ggd80 %20
161Defne80 %20
162yusuf80 %20
163dila alkan80 %20
164Muhammed Emin Şahin80 %20
165güldane80 %20
166lddldöcfl ver80 %20
167Ceylin Yorgancı80 %20
168HASAN TALHA KAKAÇ80 %20
169beren80 %20
170ysn80 %20
171adil80 %20
172Sevim şahin80 %20
173saliha80 %20
174A80 %20
175duru80 %20
176EfeBoğa80 %20
177x80 %20
178İkranur ozan80 %20
179Hüseyin Kerem80 %20
180Yusuf80 %20
1817A80 %20
182Osman kaan yaldız80 %20
183tmly80 %20
1847a80 %20
185Merve76 %19
186Enes76 %19
187Irmak76 %19
188Jdbsdjsbh76 %19
189Alim76 %19
190Arda76 %19
191turhan ilkucan76 %19
192YAĞIZ76 %19
193Elif76 %19
194Haci bulut76 %19
195Hayriye76 %19
196Mustafa kahriman76 %19
197yusuf76 %19
198selman ünlüsoy76 %19
199Ömür76 %19
200Baray Hoplamaz76 %19
201Atakan76 %19
202Hilal76 %19
203Ecrin76 %19
204Mahmut76 %19
2057/eeeeeeee76 %19
206ada76 %19
207Ela Andıç76 %19
208Nazlıcan ARSLAN76 %19
209Serho72 %18
210eeeeeeee72 %18
211Gürkan72 %18
212Tuna72 %18
213Edanur72 %18
214Birsen72 %18
215naz72 %18
216Nurefșan72 %18
217Cahiller2072 %18
218üstün72 %18
219naz lına yaman72 %18
220d72 %18
221EMİN ACAR72 %18
222Eray72 %18
223Muhammed72 %18
224hatice72 %18
225İrem Genc 7/A70 %17.5
226Aslıhan Karagunlu68 %17
227Enes68 %17
228Fatoş68 %17
229Aylin Yurteri68 %17
230lee jong suk68 %17
231Nisanur Güner68 %17
232fcv68 %17
233fadıl68 %17
234Melisa68 %17
235Burrsl68 %17
236Nuri68 %17
237ada68 %17
2387eeee68 %17
239ömer ece68 %17
240Esma68 %17
241Fadime nur danismaz64 %16
242Alperen64 %16
243Saitali64 %16
2447.d64 %16
245Jdnssnj64 %16
246tuğçe dönmez64 %16
247İlknur Akkaya64 %16
248Yusuf Eser64 %16
249Alperen64 %16
250Elif Nur Emire64 %16
251fkfltkofoo64 %16
252Furkan64 %16
253Cemile edilli62.67 %15.67
254ARDA avcı62 %15.5
255Yıldız62 %15.5
256Heval kuş60 %15
257Alp60 %15
258Kutay60 %15
259O60 %15
260Arda Aydın60 %15
261Yılmaz Dağhan Kaya60 %15
262mtufano60 %15
263Kale60 %15
264sanane58 %14.5
265Hasan58 %14.5
266Beyza Nur Yalçın58 %14.5
267aleyna56 %14
268Şevin56 %14
2697e56 %14
270Ali kökce56 %14
271aaa56 %14
272Sueda56 %14
273salih55.64 %13.91
274Şevval54 %13.5
275MEHMET52 %13
276Naz cırık52 %13
277su52 %13
278Ayşe52 %13
279Zehraama52 %13
280Zeynep Esila52 %13
281dfdfd52 %13
282hasan diyar Dündar52 %13
283Hatice Kübra Yılmaz50.4 %12.6
284KAAN50 %12.5
285Yaren50 %12.5
286Doğan50 %12.5
287Azra Şahin50 %12.5
288Alperen48 %12
289Süleyman Emre Yiğit48 %12
290Yılmaz ertürk48 %12
291Kübra Cura48 %12
292N48 %12
293Kağan48 %12
294Beyza45.6 %11.4
295Alperen44 %11
296Bengisu Yıldırım44 %11
297Mehmet44 %11
298ali44 %11
299Ata44 %11
300İsa anıl yılmaz44 %11
301Ahmet efe Teber44 %11
302Aslı Meryem44 %11
303Mert Aksu41.33 %10.33
304kerim40 %10
305Buba40 %10
306arda40 %10
307mevlüt36 %9
308ayşe36 %9
309Arda Şahin36 %9
310Samet32 %8
311Mina32 %8
312&---28 %7
313Elif28 %7
314Hediye Semanur24 %6
315Çağrı karakaya24 %6
316Ege24 %6
317Büşra yaman20 %5
318Alperen20 %5
319Hj20 %5
320gjdiidtitditiddtid20 %5
321Alp YILDIRIM16 %4
322Fadime Nur Danışmaz16 %4
323Sweldpl16 %4
324zeynep dila çınar12 %3
325ggggg12 %3
326Berinay12 %3
327Görkem12 %3
328Yusuf12 %3
329Havin8 %2
330Ahmet Enes altınsoy8 %2
331Oilişkış8 %2
332Beyza menku4 %1
333Mustafa heja akpolat4 %1
334İsim4 %1
335İrem Genc 7/A4 %1
336mahir4 %1
337kerim abdulcebbar yolalmaz4 %1
338ıhlara4 %1
339İbrahim arıkan4 %1
340Bilal0 %0
341SALİH 7E0 %0
342sena0 %0
343azra nas yılmaz0 %0
344nigen0 %0
345M.vefa0 %0
346sara0 %0
347xcd0 %0
348İlhami taş0 %0
349N0 %0
350as0 %0
351nil0 %0
3527-a0 %0
353Njmcc0 %0
354özlem0 %0
355abdullah0 %0
356Ali0 %0
357A0 %0
3587 b0 %0

Genel Sıralama
Kon.AdPuanlar
1H4711
2SAMİ 2573
3cglr1091
4arzu893
5İlayda851
6z774
7Uğur 740
8ENSAR657
9H653
10Slm648
11H614
12A604
13eyup600
14Eylül sarıkabk590
15v578
16asd569
17G554
18Nisa Nur Kulaç534
19elif529
20e526
21Reyyan513
22Gümüş485
23d449
24deniz439
25serseri436
26Ecrin Bayrak423
27eeeee410
28sevinç405
29t404
30Q402
31Arda398
32yağmurrr374
33Reyyan SEÇGİN 367
34Y365
35Mirzat364
36Ramazan ışık364
37seda363
38Hanibe 357
39A353
40Melih Hasan349
41Ege349
42sevim348
43cu347
44C346
45yusuf pro @345
46Oh uyuj jjhoj344
47Hayrunisa Altay339
48hale ceylan 338
49Fenerli Çiftçi338
50Deniz Güren336
51Se sdd335
526\\a334
53Alper333
54Ecrin 329
55DLHDFLFGHÇJKJŞGKLM325
56Efe323
57Damla323
58Melek Büşra Cebeci322
59Zafer Ege Küçük 320
60yağmur yılmaz318
61Ömür317
62cansu314
63Benkim1232313
64d308
65Asdf303
66blablabla301
67Fatma Nur299
68Mirac Muhammet Topçu297
69m296
70İbrahim295
71Mert 7F294
72ali292
73Ahmet291
74Kuzey Günsy290
75Hasan288
76Bilal283
77a282
78ahmet 281
79emine280
80beloo278
81F275
821275
83Ekin272
84Gökay270
85gürkan270
86canan kara270
87Tuba 269
88Buğra efe268
89Dilek 266
90Ecrin Karabacak 6-F266
91Zehra Reyyan Yanmaz264
92bbbbbbb264
93Görkem263
94kaan263
95Ramazan Sevindir262
96sılanur262
97Sayed osman261
98Zeren ERTUĞRUL261
99esra260
100Ahmet Burak258
101eylül sude258
102Melek çakır257
1036f256
104Guııoı256
105hjk254
106İbrahim253
107B252
108m252
109Meryemnur 251
110mehmet251
111Muhammed başçi 250
112Ü250
113Yağmur Ceylan249
114Furkan Alper 247
115YİĞİT HÜSEYİN ÇELİK246
116mnş245
117Zehra Belinay Develi245
118Deniz Kılıç 243
119Normal_bir_insan241
120Betül ŞEKERCİ237
121Elif237
122Nilda Ece Yılmaz237
123Elif237
124Buseyne hasnavi236
125IntelligenceBox234
126Yunus Emre Göktaş233
127Aslı Beyza Güneş232
128Ayşe232
129Öykü232
130Elif Tuana Kafşakoğlu231
131Tahir231
132Beren KOÇ230
133Mürşit Parlakgün230
134Fdjfyyt229
135H228
136f228
137bilinmeyen228
138tarık topçu227
139Yiğit Alperen Kırpık227
140Emine naz 225
141Cihan Arda Demirel225
142Fatma225
143Mustafa Osanmaz224
144MERVE224
145Şura Baynal224
146mhgjhjmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm223
147Afra Fatıma Oflaz 222
1482222
149G221
150Kd221
151Batuhan 220
152Rabia220
153duru220
154Azad220
155Mihrap Karaman218
156Ezda218
157Sultan Ekin217
158Erdem yücel217
159Doğa ÇAM217
160Hatice Nur Yurt216
161Yusuf216
162Sabire215
163lara215
164Azra bolat215
165haççik215
166Yağmursu214
167ilayda214
168sümeyye214
169Makbule213
170Akay Yalçın213
171Rumeysa Akgün213
172yusuf211
173Hazal210
174İrem209
175Efecan209
176Elifnur kara209
177Gülistan Nursu Ertürk209
178cemada209
179Ahmet Yusuf208
180Abdulgani kit207
181kjk206
182Bekirhan206
183a206
184Eren ÖZ 6/F206
185Arda205
186Yaren Yener204
187Ömer Enes ÇAKAL204
188Gamze203
189DORUK ALİ TANDOĞAN203
190cengiz203
191Kaan Yılmaz202
192CEMRE 201
193Nida201
194Yağmur Alkaşı 201
195Aslıhan201
196Eren Müjdeci 201
197Mete Büyükkasim 201
198Hüseyin emre bulgurcu 200
199T200
200beren su oturak199
201Uras hıdır199
202.199
203cesur199
204Çağan199
205Firdevs öz198
206macide198
207ege hayal198
208Mesude198
209azad196
210A196
2116a196
212Vedat194
213Kaan görkem BARIŞ194
214KAYRA194
215Deniz Ayabaktı 194
216Meryem ulaş193
217KEREM BJK193
218ela193
219Eliz190
220Kardelen190
221Elif190
222Defne Su Güzel190
223TuanaTuna 190
224A190
225Oğuzhan yüksel188
226Ahmet188
227Damla188
228efe188
229A188
230mehmet fatih188
231Asya Yolcu187
232MHD HANI HALIMEH186
233Erdem 186
234fvodk186
235yylyş186
236Hasan185
237sevde185
238Dosyal185
239MİNA SU CAV185
2408d185
241Enes184
2426/A184
243Elif KERKÜT183
244halit183
245Ahmet Kadir Yabaş183
246Deniz183
247ecem183
248Ahmet SERİN 182
249nehir182
250Şeyma Nur Akkaya182
251Hira Nur Avcı 182
252Sezgin181
253YILDIZ8I180
254Mert ali180
255Ecrin üst180
256asd180
257şevval180
258Mücteba Tabak 179
259Hedibe Taş179
2608a179
261Hatice azra çiçek 178
262Ali Efe İnceoğlu178
263Okyanus177
264salih177
265Yiğit ÖZER177
266a177
267arda177
268Ilım Beyza Dikye176
269Melisa 176
270rumeysa176
271Furkan Yürük175
272Ömer Mert Arslan175
273Arda175
274Burak 175
275BUSE 174
276cibril174
277Ecrin Vahide AVAROĞLU174
278azra173
279Zehra173
280Aysel Karasu173
281Ece Duru Gürpüzer173
282Elif172
283sude172
284Ece 172
285Defne Yasmi̇n ekmekçi 172
286a172
2877A172
288Mahsun 171
289k171
290İrfan171
291Yaren170
292Ahmet Orkun170
293İrem170
294Bahar 169
295Aslı Buğlem Akdeniz169
296Hshs169
297Büşra168
298Yakup168
299kutay168
300Hasan tuna Gövenç 167
301lwooe166
302Kaan Düztaş166
303Emre ÇOBANOĞLU166
304Süleyman Arif ARARAT165
305EMİR GÖSTERİCİ165
306Dilay165
307Süleyman165
308furkan164
309uğr164
310ferhat164
311Tuanna Aylan163
312Arda Özvurgun 5/C163
313Ebrar YAVUZ163
314Nilay163
315M.Said 6-f162
316Nil Er162
317T162
318a162
319ş162
320Turkay161
321Öykü 160
322Batuhan çalımlı160
323Hiranur Kendir160
324Recep160
3258 b160
326Feride Melek 159
327Kumsal158
328Yiğit158
329SEMİH ÖVET158
330Suphi Meryem ekşi 158
331Deniz Kamğa 157
332Oxbssjks157
333Mehmet Fatih 157
334imran ceylin sarı157
335Eylül157
336Çınar157
337Ece su157
338Samet godek157
339Muhammed Emin156
340Buğlem Güçlü156
341ARDA156
342Ahmet155
343Damla155
344Ömer 155
345Arda karaçor155
346Elanur155
347Sueda155
348ajsdaşisdiajsşa155
349Toprak155
350Mert Pehlevan155
351Refia155
352Sude155
353gizem155
354Zübeyir Esad Seçkin155
355EMİRHAN154
356Esma154
357Bahar154
358Arda Arabaci154
359Enes154
360cüneyt154
361dfd154
362İrem153
363Batuhan Biter153
364Abdulkerim152
365Eclil152
366Tanem152
367DERYA152
368Mustafa MIZRAK152
369arda152
370Sebahat152
371Hasan 152
372u152
373BURCU DÖNDÜ YILDIZ152
374Safiye Betül152
375dilber152
376Soruların Şahı151
377Ayça Acar151
378Efe151
379Fatih Mehmet yılmaz151
380Burcu Dursun151
381pınar151
382Zeyn Ali Paşa151
383E151
384Dhkş151
385Sümeyye150
386Cemre Solmaz149
387Yağız Yusuf Büyükdoğan149
388j149
389q149
390Yusuf148
391h148
392Ayşenur148
393Eymen148
394Hilal 148
395Zümra Keleş 148
396Sude Melek Aksu 148
397ercument148
398gizem148
399Mahmut148
400gj148
401Elif AZRA148
402Egehan elmas 148
403su147
4045147
405ylllp147
406Ela Nur LAL147
407Kemal Alptekin Kaplan146
408Ali Eymen Kaval146
409mert146
410Fatih146
411Hatice Gönülseven146
412.146
413Poyraz Mete146
414Rahmi145
415Mert145
416Hayrunnisa145
4178145
418Ali Toprak Özcan 144
419Gül Asya YOLDAŞ144
420SIDIKA CERİTLİOĞLU144
421Beren Acar144
422n144
423Sıla143
424MUHAMMET ENES ALTINBAŞAK143
425Emir Ahmet yigit143
426Hafsanur143
427Öykü Gövcü 143
428Sultan143
429nes51143
430efe143
431doktor143
432EYMENG142
433Zeynep142
434Ahmet Orkun 142
435Defne Aldıçoğlu142
436cjkj142
437kağan142
4388A141
439Metin Eren Üzgü140
440Hurşit Miraç140
441sos140
442U140
443Hzhxh139
444Elif139
445Ebrar Benli139
446Emir sarp139
447büşra139
448Kardelen138
449Melis138
450ZEREN ÜRKÜNÇ138
451Neva Soylar138
452Şz138
453Seda138
454Hayrunisa Çetkin137
455Yağız YUSUF Büyükdoğan137
456azra gaziyiz137
457kerem137
458ayşe137
4596/b ibrahim ege137
460abdurahman egetas136
461jinou136
462Sılanur soylu 136
463ZÜLAL136
4645/E136
465Canan akdağ136
466Ceylin136
467g136
468Erdoğan135
469sinem135
470Yunus emre135
471Ömer Faruk135
472Zülal135
473İbrahim Emin SIĞINDIM135
474Ledeyna Güner135
475ECRİN ÖZDEN 6/A135
476eren135
477d135
478Ruken 134
479Ceylin134
480Yiğit Can Özdemir134
481ceyhun134
4828A134
483ahmet134
484a134
485Miray Küni133
486Yasin Mehmet pisil133
487Sağane lağ133
488Elif133
489İrem133
490kks133
491r133
492BELİNAY ÇELİK132
493Beyzanur132
494Ceyda Ercin132
495Gülsu132
496almina132
497SEMİH ASAF BULUN 132
498eertuuk132
499çiğdem132
500Yusuf131