Sivas MEM Deneme Sınavı 1 (Ocak Ayı)

 

Sınavdaki soruların ilgili olduğu kazanımlar
834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye
826 Bir Milletin Yemini: Misakımillî – TBMM
823 İşgal Yıllarında Anadolu
824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye
825 İstiklal Yolculuğu
822 Osmanlı Devleti’nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı
823 İşgal Yıllarında Anadolu
814 Adım Adım Liderliğe
835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a
814 Adım Adım Liderliğe
/10
0 oylar, 0 ort
3
Tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

8. Sınıf Deneme Sınavı

Sivas MEM Deneme Sınavı 1

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 10

Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

Mondros Ateşkes Antlaşması doğrultusunda Anadolu'da işgaller başlamıştı, Osmanlı Devleti düşmana karşı koyabilecek bir durumda değildi. Memleketin içine düştüğü durum karşısında Mustafa Kemal ve arkadaşları Anadolu'ya geçerek milli  mücadeleyi başlatmak için hazırlıklara başladılar Milletin bağımsızlığının yine milletin kendi gayreti ve kararlılığı ile kurtulacağını düşünüyorlardı. Bunun için millet işgallere karşı bilinçlendirilmeli, birlik ve beraberlik içinde topyekun bir mücadele ile düşman yurttan çıkarılmalıydı. Mustafa Kemal bunları yaparken bir program çerçevesinde çalışmıştır.

Yukarıdaki paragraf dikkate alındığında Mustafa Kemal'in;
I. Vatanseverliği
II. Planlı oluşu
III. Kararlılığı
IV. İleri görüşlülüğü
gibi özelliklerinden hangisi veya hangilerine ulaşılabilir?

2 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Sivas'ta kongre hazırlıkları sürerken İstanbul Hükümeti kongreyi engellemek için Mustafa Kemal'in tutuklanması emrini verdi.  Ancak Mustafa Kemal'in aldığı tedbirler sonucu çalışmalar sonuçsuz kaldı. Tüm bu olumsuz havaya rağmen milletine olan inancından ayrılmayan Mustafa Kemal kongrenin toplanması çalışmalarını büyük gayretle sürdürdü. 4 Eylül’de açılan kongre 11 Eylül 1919 günü alınan kararları açıkladı.

Mustafa Kemal'in milli mücadeleyi örgütlerken karşılaştığı sorunlara karşı tutumu onun;
I. İleri Görüşlülüğü
II. Kararlılığı
III. Liderliği
IV. Vatan ve millet sevgisi
kişilik özelliklerinden hangisi veya hangileri ile ilişkilendirilebilir?

3 / 10

Kategori: 824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye

Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşı’ndan yenik ayrılması ile yurdumuz, emperyalist devletler tarafından işgale uğramıştır. İşgallerden sonra yurdun dört bir yanında kurulan cemiyetler işgallere karşı çıkmış, basın yayın yolu ve mitinglerle önemli  faaliyetlerde bulunmuşlardır. Kuruldukları bölgelerin düşman işgalinden kurtuluşu için faaliyet göstermişlerdir. 

Yukarıdaki bilgilere dayanarak;
I. Bölgesel olarak kurulmuşlardır
II. Tek merkezden yönetilmişlerdir
III. Halkı işgallere karşı bilinçlendirmişlerdir
IV. İhtiyaçlarını halktan karşılamışlardır
Yorumlarından hangileri yapılabilir?

4 / 10

Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

Mondros Mütarekesi I. Dünya Savaşı sonunda Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında imzalanan ateşkes antlaşmasıdır. Osmanlı İmparatorluğu adına Bahriye Nazırı Rauf Bey tarafından, Limni adasının Mondros Limanı'nda demirli Agamemnon zırhlısında 30 Ekim 1918 akşamı imzalanmıştır. Çok ağır maddeler içeren antlaşma ile beraber Osmanlı Devleti  fiilen sona ermiştir.

Mondros Ateşkes Antlaşması’nda yer alan;
I. Osmanlı ordusu terhis edilecektir
II. İtilaf Devletleri doğuda ki altı ilde (Vilayet-i Sitte) bir karışıklık çıkarsa buraları işgal edecektir
III. Toros tünelleri ve haberleşme ağları İtilaf Devletlerinin kontrolüne bırakılacaktır
Maddelerinden hangileri Osmanlı Devleti’ni savunmasız bırakma amacı taşımaktadır?

5 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

  1. Bu savaştan önce Mustafa Kemal, Tekalif-i Milliye Emirleri yayınlamıştır.
  2. Bu savaştan sonra Mustafa Kemal “Siz orada yalnız düşmanı değil milletin makus talihini de yendiniz” demiştir.
  3. Bu savaş sonrasında Mustafa Kemal’e; TBMM Gazi unvanı ve Mareşallik rütbesi vermiştir.
  4. Bu savaştan sonra barış şartlarını görüşmek için TBMM hükümeti Londra Konferansı’na davet edilmiştir.

Yukarıdaki olayların doğru olarak eşleştirilmesi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

6 / 10

Kategori: 826 Bir Milletin Yemini: Misakımillî – TBMM

23 Nisan 1920’de TBMM’nin açılmasıyla milli egemenliğe dayalı yeni bir Türk devleti kurulmuştur. Yeni kurulan devletin önünde çok büyük sorunlar vardı. En büyük sorun ise topraklarımızın işgal altında olmasıydı. I. TBMM’nin görevi bağımsızlığı sağlamak ve devlet otoritesini güçlendirmekti. Bu nedenle öncelik kurtuluşa verilmişti.

Parçaya göre;
I. Ulusal egemenlik
II. Tam bağımsızlık
III. Meclis hükümeti sistemi
Yargılarından hangisine ya da hangilerine önem verildiğine ulaşılamaz?

7 / 10

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

Mustafa Kemal, Sofya'da askeri ataşelik görevi sırasında Bulgaristan'da kalan Türklerle yakın ilişki kurdu. Onların sorunlarını dinledi. Türklerin Bulgaristan'da Türkçe olarak yayımlanan gazetelerle irtibat kurarak bölgedeki Türklerin sosyal ve siyasi  haklarının yükseltilmesi çalışmalarına katıldı. Ayrıca bulunduğu bir kıyafet balosunda yeniçeri kıyafeti giyerek kültürel özeliklerimizi temsil etmiş, Bulgarlara tarihini hatırlatmıştır. 

Mustafa Kemal'in bu tutumu aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olduğunu gösterir?

8 / 10

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşı’nda savaştığı cepheleri gösteren görsele göre;
I. Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı’ndan yenik ayrılmıştır
II. Osmanlı Devleti’nin savaşa girişi ile 1. Dünya Savaşı Doğu Akdeniz ve Orta Doğuya yayılmıştır
III. Osmanlı ordusu, toprakları dışında da mücadele etmiştir
yargılarından hangileri söylenebilir?

Question Image

9 / 10

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

İtalya 1911 yılında sömürgeler elde etmek amacıyla Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika’da son toprak parçası olan Trablusgarp'a saldırmıştı. Osmanlı Devleti'nin Trablusgarp ile kara bağlantısı olmadığı için ve İtalya’nın denizlerde güçlü olması sebebi ile askeri yardım gönderememiş ancak Mustafa Kemal gibi bazı subayları bölgeye göndermiştir. Mustafa Kemal ve arkadaşları buradaki halkı birleştirerek İtalya’ya karşı başarılı bir mücadele vermiştir.
Bu bilgiler ışığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

10 / 10

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

Yunanlıların çok iyi hazırlanarak saldırıya geçtiği ve yenildiğimiz Kütahya-Eskişehir Savaşlarının ardından TBMM’de yoğun  şekilde tartışmalar başladı. Kimi Mustafa Kemal’e ordunun başına geçmesi için ısrar ederken kimi de ordunun ihtiyaçlarının
karşılanması gerektiğinden yakınıyordu. Uzun tartışmalar sonucunda Mustafa Kemal başkomutan seçilerek ordunun başına  geçti ve ilk iş olarak ordunun ihtiyaçlarının halktan karşılanması için Tekâlif-i Milliye Emirlerini yayınladı. 

Parçaya göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?

Ortalama puan şöyledir 43%

0%

Bu Testteki Sıralama

Sıra.İsimPuanPuanlar
1Turgay80 %8
2tyr30 %3
3H20 %2

Genel Sıralama
Sıra.İsimPuanlar
1a6726
2Ahmet1881
3.1582
4Asd1364
5ALİ1349
6s1216
7yağmur ml1170
85e1115
9Der1059
10Ali1023
11Çağla1019
12K995
13deniz949
14g905
15Ege Gören877
16efwfwe870
17rana849
18.818
19Aa762
20Aa758
21e.ç735
22Şervan tursun732
23[email protected]710
24a706
25İlayda697
26A696
27Aysu681
28osman670
29D653
30jhvhfjıdjfdjfjdlşsfkwoejfrowjfc651
31a651
32Yusuf İslam Konuk641
33ahmet baki623
34Elif Hoda605
35T601
36yıldız577
37H567
38ilayda559
39uuuuu557
40rrrr556
41Berk551
42Kağan Çakar 🙂551
43Hürünaz544
44Nehir522
45K520
46Çağrı511
47Hh500
48Mert487
49emria483
50Ceylin akardere482
51a476
52İrmak471
53Yiğit467
54HUZEYFE463
55Çağrı463
56Nalan459
57a458
58abuzer446
59ilknur444
60Egemen426
61G423
62Kayra421
63eryn419
64Abc403
65Ert403
66Zeynep399
67hammod392
68K389
69damlanur382
70ada374
71nazz370
72d361
73y359
74Tmkkj352
75Saflar kulübü349
76efe337
77Nimet333
78M333
79Savas332
80kedy330
81[email protected]329
82Sudem328
83Sdf324
84e322
857319
86Mahmut317
87Cemile314
88irem311
89Uceduniecd310
90elf305
91öykü304
921304
93Hena303
94lkkkk300
95Emine299
96yuı298
97Esra297
98bekir295
99gdvg295
100Davuthan Halıcı293

Sınavın pdf halini https://sosyalbilgiler.biz/forum/konu/sivas-mem-deneme-sinavi-1-ocak.69945/ adresinden indirebilrsiniz.