656 Meslek Seçimi Online Test

“SB.6.5.6. İlgi duyduğu mesleklerin gerektirdiği kişilik özelliklerini, becerileri ve eğitim sürecini araştırır.” kazanımı ile ilgili online testtir.

Bu testte 10 soru vardır.

Sorular Berkay Türkal tarafından hazırlanmıştır.

/10
1 oylar, 1 ortalama
264
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

656 Mesleğimi Seçiyorum

656 Meslek Seçimi

1 / 10

Kategori: 656 Mesleğimi Seçiyorum

“Merhaba benim adım Nisa. Henüz 10 yaşındayım. Ancak büyüdüğümde hangi mesleği tercih etmem gerektiği konusunda kararsızım. Bu konuda bana yardımcı olur musunuz? Sanırım size kişisel özelliklerimden bahsederek bana yardım etmenizi kolaylaştırabilirim. Öncelikle kuvvetli bir dikkate ve belleğe sahip olduğumu söyleyebilirim. Bunun yanı sıra temel bilimlere ilgili, araştırma beceresine sahip, yardımlaşma değerine önem veren, sabırlı ve hoşgörülü bir insanım.”

Nisa’nın kişisel özelliklerini anlattığı metinden yola çıkarak aşağıdaki mesleklerden hangisini seçmesi kişisel özellikleri açısından daha uygun olacaktır?

2 / 10

Kategori: 656 Mesleğimi Seçiyorum

Meslek seçimi, kişilerin mutluluğu ve başarısı üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Bu sebeple meslek seçiminde bulunmadan önce kendimize sormamız gereken bazı sorular vardır.

Aşağıdakilerden hangisi meslek seçiminde bulunmadan önce kendimize sormamız gereken bu sorular arasında yer almaz?

3 / 10

Kategori: 656 Mesleğimi Seçiyorum

Her meslek için gerekli olan bilgi, beceri ve kişilik özellikleri birbirinden farklı olabilir. Bu yüzden seçtiğimiz mesleğin bizim özelliklerimize uygun olması oldukça önemlidir. Örneğin kan görünce bayılan bir kişinin cerrah olması o kişinin bu mesleği sevmemesine ve o meslekte verimli olamamasına neden olacaktır.

Buna göre;

I- Hızla koşamayan birinin atlet olması,

II- İkna kabiliyeti yüksek birinin politikacı olması,

III- Yardım etmeyi seven birinin psikolog olması,

öncüllerinden hangisi metinde anlatılan durumu örneklendirmek için kullanılamaz?

4 / 10

Kategori: 656 Mesleğimi Seçiyorum

İlker Bey, sahip olduğu mesleği tercih etmek isteyen gençlerin şu özelliklere sahip olmaları gerektiğini vurgulamıştır:

  • Cisimleri üç boyutlu görebilme,
  • Bir şeklin düzlem üzerindeki hareketini göz önünde canlandırabilme,
  • Bir cismin uzaydaki hareketini göz önünde canlandırabilme.

İlker Bey’in verdiği bilgilerden yola çıkarak İlker Bey'in hangi mesleğe sahip olduğu söylenebilir?

5 / 10

Kategori: 656 Mesleğimi Seçiyorum

Hangi mesleği seçeceğine karar veremeyen Semih’e ailesi şu tavsiyede bulunmuştur.

Anne: Seçeceğin mesleğe olan talebi ve mesleğin gelecekteki durumunu araştırmalısın.

Baba: Erken yaşta emekli olabileceğin bir iş seçmelisin.

Dede: En çok para kazandıran mesleği tercih etmelisin.

Anneanne: İlgi ve yeteneklerine uygun olan mesleğe yönelmelisin.

Verilen konuşmaya göre Semih’i doğru meslek seçimine hangi aile bireylerinin yönlendirdiği söylenebilir?

6 / 10

Kategori: 656 Mesleğimi Seçiyorum

Aşağıdaki tabloda Ceren, Betül, Yeşim ve Aslı adlı kişilerin özelliklerine göre verilen meslek tercihleri hatalı bir biçimde gösterilmiştir.

KİŞİLER

KİŞİLİK ÖZELLİĞİMESLEK TERCİHİ
CerenYardım etmeyi sever.Hemşire
BetülCanlılara ve doğaya ilgilidir.Avukat
Yeşimİkna kabiliyeti yüksektir.Veteriner
AslıRitim duygusu gelişmiştir.

Müzisyen

Verilen tablodaki hatanın giderilmesi için hangi kişilerin meslek tercihinin birbiri ile yer değiştirmesi gerekmektedir?

7 / 10

Kategori: 656 Mesleğimi Seçiyorum

“Merhaba benim adım Arda. Düşüncelerimi başkalarına etkili bir biçimde aktarabilir ve iletişim kurabilirim. Kendimi ve çevremi geliştirmeye karşı istekli, coşkulu ve yaratıcıyımdır.”

Arda’nın kişisel özelliklerini anlattığı metinden yola çıkarak aşağıdaki mesleklerden hangisini seçmesi kişisel özellikleri açısından daha uygun olacaktır?

8 / 10

Kategori: 656 Mesleğimi Seçiyorum

“Sevdiğin bir işi meslek edinirsen hayatında bir gün bile çalışmazsın.”

Konfüçyüs, bu sözü ile,

I- Seçeceğimiz mesleğin gerektirdiği eğitimi almamız gerektiği,

II- Seçeceğimiz mesleğin kişisel özelliklerimizi, ilgi ve yeteneklerimize uygun olması,

III- Seçeceğimiz mesleğe olan talebi ve mesleğin gelecekteki durumunun araştırılması,

IV- Seçeceğimiz mesleğin fiziki ve duyusal özelliklerimize uygun olması,

meslek seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlardan hangilerini vurgulamış olabilir?

9 / 10

Kategori: 656 Mesleğimi Seçiyorum

Meslek, belli bir eğitim ile kazanılan sistemli bilgi ve becerilere dayalı; insanlara yararlı mal üretmek, hizmet vermek ve karşılığında para kazanmak için yapılan sürekli iştir. Bir insanın en önemli kararlarından birisi de meslek seçimidir. Bu sebeple meslek seçiminde dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır.

Buna göre meslek seçiminde;

I- Seçeceğimiz mesleğin ilgi ve yeteneklerimize uygun olmasına,

II- Seçeceğimiz mesleğin yalnızca maddi imkanlarına göre seçim yapmaya,

III- Seçeceğimiz mesleğin gerektirdiği eğitimi almaya,

hususlarından hangileri dikkat edilmesi gerekir?

10 / 10

Kategori: 656 Mesleğimi Seçiyorum

Her insanın kendine özgü kişilik özellikleri vardır. Farklı kişilik özellikleri farklı mesleklerde başarıyı getirmektedir. Bu nedenle meslek seçiminde kişisel özellikler dikkate alınmalıdır.

Buna göre aşağıdaki kişilik özellikleri ve meslek eşleştirmelerinden hangisinin yanlış olduğu söylenebilir?

0%