756 Digital Teknoloji Çağındayız Online Test

“SB.7.5.6. Dijital teknolojilerin üretim, dağıtım ve tüketim ağında meydana getirdiği değişimleri analiz eder.” kazanımı için online testtir.

Bu testte 10 soru vardır.

Sorular Berkay Türkal tarafından hazırlanmıştır.

/10
3 oylar, 3.7 ortalama
0
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

756 Digital Teknoloji Çağındayız

756 Digital Teknoloji

1 / 10

Kategori: 756 Digital Teknoloji Çağındayız

Üretimin her alanında dijital ve ileri teknolojinin kullanıldığı bir dönemdeyiz. Günümüzde makinelerin birbiriyle iletişim kurabildiği, önceden insan gücü ile yapılan birçok işin robotlarla yapıldığı yeni bir teknolojik çağda yaşıyoruz. “Sanayi 4.0” olarak da adlandırılan bu yeni dönemde her biri farklı bilgisayarlar tarafından yönlendirilen makineler bir bütün olarak ana bilgisayarların kontrolüne girecektir. Daha önce tek tek makineleri yöneten bilgisayarlar, bundan sonra fabrikaları yönetecektir.

Parçada anlatılan bilgiler dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisinin bu kapsamda meydana gelen gelişmelerden biri olduğu söylenemez?

2 / 10

Kategori: 756 Digital Teknoloji Çağındayız

Günümüzde tarım, sanayi, hizmet sektörlerine dayalı üretim dijital teknolojinin katkısı ile yapılmaktadır. Bilgisayar ve genel ağ ile hayatımıza giren dijital teknoloji tüketim alışkanlıklarımızı da hızla değiştirmektedir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi dijital teknolojilerin tüketim ağında meydana getirdiği değişimlere örnek oluşturmamaktadır?

3 / 10

Kategori: 756 Digital Teknoloji Çağındayız

Genel ağ üzerinden yapılan alışverişe e-ticaret denir. Günümüzde e-ticaret sürekli olarak artış göstermektedir. Bu durumun yaşanmasında e-ticaretin sağladığı faydalar etkilidir.

Buna göre;

I- Müşterilerin zaman kaybını azaltması,

II- Alışveriş sırasında kredi kartı kullanılması,

III- Tüketicilerin ürün ve hizmetlere kolay ve hızlı erişmesini sağlaması,

durumlarından hangileri e-ticaretin sağladığı faydalar arasında gösterilebilir?

4 / 10

Kategori: 756 Digital Teknoloji Çağındayız

İnternet haberinne göre yeni teknolojilerin;

I- Üretim

II- Tüketim

III- Dağıtım

alanlarından hangisi ya da hangileri üzerindeki etkisine yer verilmiştir?

5 / 10

Kategori: 756 Digital Teknoloji Çağındayız

Görsele göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi IV. Sanayi Devrimi’ne ait bir bilgi içermektedir?

Question Image

6 / 10

Kategori: 756 Digital Teknoloji Çağındayız

Dijital teknolojideki değişim son yıllarda oyun ve eğlence dünyası üzerinde etkili olmaktadır. E-ticaret sayesinde film, müzik ya da oyunları genel ağ aracılığıyla satın alıp indirmek mümkündür. Bu sayede herhangi bir …………………………. ihtiyaç duymaksızın bu ürünlerin ticareti yapılmaktadır.

Verilen metinde boş bırakılan yerin aşağıdakilerden hangisi ile doldurulması gerekmektedir?

7 / 10

Kategori: 756 Digital Teknoloji Çağındayız

Günümüzde dijital teknolojiyi ve sunduğu fırsatları iyi takip eden firmalar kendi sektörlerinde ürettikleri ürünleri piyasaya sürmektedir. İletişim, teknoloji, ulaşım sektöründeki araçlar yeni dijital donanımlar ile geliştirilmektedir. Büyük firmalar geçmişte ürettikleri ürünler ile yeni ürünlerini bir arada sergileyerek ulaştıkları seviyeyi gururla sergileyebilmektedir. Dijitalleşme alanındaki birçok gelişme ve yeni ürünler hayatımıza yeni kavramlar da katmaktadır.

Verilen metinden hareketle,

I- Dokunmatik ekranlı cihazlar

II- Akıllı kol saatleri

III- 3D Yazıcılar

ürünlerinden hangisinin ya da hangilerinin dijitalleşme alanındaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıktığı söylenebilir?

8 / 10

Kategori: 756 Digital Teknoloji Çağındayız

İnsanlık tarihi açısından tarım devrimi bir dönüm noktasıdır. Öyle ki, üretim, taşımacılık ve iletişim amacıyla hayvan emeğinin insan emeğiyle birleştirilmesi mümkün kılınmıştır. Gıda üretiminin artması nüfusun artmasına neden olmuştur. Tarım Devrimi’ni 18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren gündeme gelen Sanayi Devrimi izlemiştir. Bu süreç kas kuvvetinden mekanik kuvvete geçişi getirmiştir. Sanayi Devrimi demir yollarının inşası ve buhar makinesinin devreye girmesiyle mekanik üretime öncülük etmiştir. 19. yüzyılın sonları ile 20. yüzyılın başlarında elektriğin de sağladığı destekle seri üretim başlamıştır. 1960’larda bilgisayarların ve 1990’larda Genel Ağ’ın kullanılmasıyla mekanik teknoloji bilgisayar ve yazılım teknolojisiyle desteklenmiştir.

Verilen metinden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

9 / 10

Kategori: 756 Digital Teknoloji Çağındayız

E-ticaret, internet ortamında insanların belirli sistemler üzerinde gerçek ya da sanal ürünleri para karşılığında satın almalarıdır.

Buna göre aşağıda verilen ürünlerden,

I- Beyaz eşya

II- Bilgisayar oyunu

III- E-kitap

IV- Basılı dergi

hangileri sanal ürünlere örnek olarak gösterilebilir?

10 / 10

Kategori: 756 Digital Teknoloji Çağındayız

E-ticaret, genel ağ üzerinden insanların gerçek ya da sanal ürünleri satın alma işlemidir. E-ticarette en sık kullanılan kavramlardan birisi sanal mağazadır. E-mağaza, e-dükkân, e-pazaryeri, internet mağazası vb. birçok isimle anılan sanal mağaza, basit anlamıyla tüketicinin alışveriş yaptığı internet web sitesidir. Sanal mağaza bireylere birçok imkân tanımaktadır.

Verilen metinden hareketle aşağıdakilerden hangisi e-ticaretin bireylere sağladığı imkanlar arasında gösterilemez?

0%