554 Üretim Serüveni Online Test

“SB.5.5.4. Kullandığı temel ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz eder.” kazanımı ile ilgili testtir.

Bu testte 10 soru vardır.

Sorular Berkay Türkal tarafından hazırlanmıştır.

/10
11 oylar, 4.1 ortalama
533
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

554 Üretim Serüveni

554 Üretim Serüveni

1 / 10

Kategori: 554 Üretim Serüveni

Kullandığımız ürünler bize ulaşana kadar üretim, dağıtım ve tüketim aşamalarından geçer. Ekonomik faaliyetler sonucunda yeni bir mal elde edilmesine üretim; üretilen malların tüketiciler tarafından satın alınacağı yere veya işleme tesislerine çeşitli araçlarla taşınması dağıtım; üretilen malların insanlar tarafından satın alınması ve kullanılıp harcanması durumuna ise tüketim denir.

Verilen bilgiden hareketle aşağıdakilerden hangisi dağıtım aşamasını örneklendirmektedir?

2 / 10

Kategori: 554 Üretim Serüveni

Tükettiğimiz yiyecekler, okulda oturduğumuz sıralar, giydiğimiz kıyafetler, oyuncaklar ve birçok araç ve ürün bize ulaşana kadar pek çok aşamadan geçer. Bunlardan bir kısmı hiçbir işlem uygulanmadan doğrudan tüketilir. Süt, yumurta, ıspanak, domates işlenmeden tüketilebilen ürünlerdendir. Ürünlerin bir kısmı da işlenerek başka bir ürüne dönüştürülür. Örneğin tarladan toplanan şeker pancarı, fabrikada işlenerek şeker hâline getirilir.

Verilen metinden hareketle,

I- İşlenmiş ve işlenmemiş olmak üzere farklı türde ürünler tüketmekteyiz.

II- Ürünler bize ulaşana kadar yalnızca dağıtım sürecinden geçmektedir.

III- Bir ürün başka bir ürünün üretiminde ham madde olarak kullanılabilmektedir.

çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?

3 / 10

Kategori: 554 Üretim Serüveni

Günlük hayatımızda ihtiyaç duyduğumuz ve kullandığımız ürünlerin tamamı yaşadığımız yerde bulunmaz. Yani üretici ve tüketici her zaman aynı yerde olmaz. Buna rağmen biz yine de ihtiyaçlarımızı karşılarız. Öyle ki, ulaşım sektörünün yardımı ile ihtiyaç duyduğumuz ürünler bulunduğumuz yerdeki dükkânların raflarına gelir. Yani ihtiyaçlarımızı karşılamamız bir dizi ekonomik faaliyet sonucu mümkün olur.

Aşağıdakilerden hangisi metinde bahsedilen durumu destekler niteliktedir?

4 / 10

Kategori: 554 Üretim Serüveni

Ben bir buğday tanesiyim. Anadolu’nun bir köyünde güz rüzgârları eserken ekildim toprağa. Üzerimden geçen karakışa rağmen sessizce bekledim. Bahar gelince bir başağın üzerinde çoğaldım serpildim. Yaz boyu güneş ısıttı bedenimi. Olgunlaşıp sararınca çiftçi hasat etti beni. Doldurdu bir çuvala, yüklendik kamyonlara. İlk durağım değirmenler… Öğütüldüm un haline getirildim. Tekrar dolduruldum çuvala bu kez yolculuğum fırınlara… Fırıncı beni suyla yoğurdu hamur yaptı. Sıcacık fırında pişip ekmek oldum şimdi de. Yolculuğum bitmemiş meğer, sabahın erken saatlerinde düştüm yine yollara. Son durağım mahalledeki bakkal. Eğer sabah kahvaltısında sofrada beni yiyorsan uzun bir yolculuktan sonra ulaşmışım demektir sana.

Verilen metinden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

5 / 10

Kategori: 554 Üretim Serüveni

Verilen görselde numaralanmış faaliyetlerden hangileri üretim aşaması ile ilgilidir?

Question Image

6 / 10

Kategori: 554 Üretim Serüveni

Tablodaki bilgilerden yararlanarak, yukarıdaki görsellerin “üretim, dağıtım ve tüketim”  aşamalarından hangisine ait olduğu sırasıyla hangi şıkta doğru bir biçimde gösterilmektedir?

Question Image

7 / 10

Kategori: 554 Üretim Serüveni

Belirli faaliyet ve işlemler sonucu yeni bir mal elde edilmesine üretim denir. Tükettiğimiz ürünlerin bazıları üreticiden bize doğrudan gelirken bazıları birtakım işlemlerden geçerek gelir. Örneğin kahvaltıda yediğimiz yumurta herhangi bir işleme uğramadan soframıza gelirken yanında yediğimiz peynir ya da ekmek soframıza gelmeden önce bir dizi işlemden geçer.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi işlenmiş ürünlere örnek verilemez?

8 / 10

Kategori: 554 Üretim Serüveni

Yaşamımızı sürdürmek için karşılamak zorunda olduğumuz bazı temel ihtiyaçlarımız vardır. Yemek, içmek, giyinmek, barınmak bu temel ihtiyaçlarımız arasında bulunmaktadır. Temel ihtiyaçlarımızı karşılamak için kullandığımız ürünlerden bir kısmı hiçbir işlem uygulanmadan doğrudan tüketilir. Bunlara doğal madde veya ham madde adı verilir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğal maddeye örnek olarak verilemez?

9 / 10

Kategori: 554 Üretim Serüveni

Bir malın üretimi, dağıtımı ve tüketimi birbirini tamamlayan unsurlardır. Örneğin, buğday çiftçiler tarafından tarlalarda yetiştirilir. Hasat mevsiminde toplanan buğdaylardan fabrikalarda un üretilir. Paketlenmiş undan fabrika ve fırınlarda ekmek, makarna, pasta vb. gıdalar üretilir. Üretilen bu un, makarna, ekmek gibi gıdalar çeşitli araçlarla tüketim yerlerine getirilir. Bu gıda ve ürünlere ihtiyacı olan insanlar da bu tüketim yerlerinden ekmeği, unu, makarnayı satın alarak evlerinde yiyecek olarak tüketirler.

Metinde aşağıdaki unsurlardan hangisine ilişkin bir örneğe yer verilmemiştir?

10 / 10

Kategori: 554 Üretim Serüveni

HAM MADDE

 İŞLENMİŞ ÜRÜN
AğaçIKâğıt
BiberIISalça
VişneIIIReçel
UnIV

Buğday

Yukarıdaki tabloda verilen ham madde-işlenmiş ürün eşleştirmelerden hangisi yanlış verilmiştir?

0%