753 Vakıflar Online Test

“SB.7.5.3. Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir.” kazanımı için hazırlanan testtir.

Bu testte 10 soru vardır.

Sorular Berkay Türkal tarafından hazırlanmıştır.

/10
3 oylar, 3 ortalama
476
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

753 Vakıf Demek, Medeniyet Demek

753 Vakıflar Online Test

1 / 10

Kategori: 753 Vakıf Demek, Medeniyet Demek

Verilen görsele göre LÖSEV’in faaliyetlerinin öncelikle aşağıdaki ihtiyaçlardan hangisinin karşılanmasına yönelik olduğu söylenebilir?

2 / 10

Kategori: 753 Vakıf Demek, Medeniyet Demek

Yeşilay Genel Başkanı, Yeşilay’ın yaklaşık 90 yıllık deneyimini, bilgi ve birikimini dünyadaki diğer ülkelerin insanlarıyla paylaşmak istediklerini ifade ederek “O ülkelerin vatandaşları bizim öncülüğümüzde Yeşilaylar kurdular. Şu anda 34 ülkede Yeşilay var. Bunları biz kurmadık. O ülkenin vatandaşları bizim önderliğimizde kurdular ve bizim projelerimizi uygulamaya başladılar. Onlar da kendi birikimlerini bizimle paylaşıyorlar.” dedi. Yeşilay’ın çalışmalarını bizzat inceleyen 34 ülkenin yetkilileri, Yeşilay adını kullanarak kendi ülkelerinde bağımlılıkla mücadele dernekleri kurdu.

Verilen bilgiden hareketle Yeşilay ile ilgili,

I- Yeşilay’ın yurt dışında da şubeler açmaya başladığı

II- Sigara, alkol ve uyuşturucu gibi zararlı alışkanlıkların kullanımına karşı mücadele yürüttüğü

III- Bağımlılıkla mücadele konusunda dünya çapında bir etki yarattığı

çıkarımlarından hangisine ulaşılabilir?

3 / 10

Kategori: 753 Vakıf Demek, Medeniyet Demek

Zararlı madde bağımlılığı gibi toplumun ve gençliğin beden ve ruh sağlığını tahrip eden bağımlılıklar yanında kumar, internet ve teknoloji bağımlılığı gibi gençliğe ve topluma zarar veren bütün zararlı alışkanlıklarla mücadele etmek, milli kültürüne bağlı nesiller yetiştirmek amacı ile kurulmuştur.

Metinde bahsedilen sivil toplum kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?

4 / 10

Kategori: 753 Vakıf Demek, Medeniyet Demek

“Ülkemizde doğal varlıkların ve çevre sağlığının korunması, erozyonla mücadele, toprak örtüsü ve toprağın korunması ve ağaçlandırmanın önemi hakkında kamuoyunu eğitmek ve bilinçlendirmek temel amacıdır.”

Hakkında bilgi verilen sivil toplum kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?

5 / 10

Kategori: 753 Vakıf Demek, Medeniyet Demek

Osmanlı Devleti’nde vakıflar, vakfiye adı verilen bir sözleşmeyle kurulurdu. Bu sözleşmede vakfın amacı, gelir kaynakları, bu gelirin nasıl kullanılacağı, nasıl korunup artırılacağı belirlenirdi. Vakfiye, kadı tarafından onaylanır, padişahın onayından sonra da geçerli hâle gelirdi. Vakıf için belirlenen şartları padişah bile değiştiremezdi.

Yukarıdaki metinde vakıfların aşağıdaki özelliklerinden hangisinin vurgulandığı söylenebilir?

6 / 10

Kategori: 753 Vakıf Demek, Medeniyet Demek

Sivil toplum kuruluşlarının sosyal, ekonomik, dini ve kültürel alanlarda birçok faydaları bulunmaktadır. Bunun yanı sıra çevrelerindeki toplumsal ihtiyaçlara duyarlı insanlar tarafından kurulmuştur. Gönüllülerin desteğiyle toplum için önemli hizmetlerde bulunurlar.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşlarının amaçları arasında gösterilemez?

7 / 10

Kategori: 753 Vakıf Demek, Medeniyet Demek

Görselden yola çıkarak Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’nın faaliyetlerinin aşağıdaki amaçlardan hangisini gerçekleştirmeye yönelik olduğu söylenebilir?

8 / 10

Kategori: 753 Vakıf Demek, Medeniyet Demek

Vakıf, bireylerin yardımlaşma amacıyla sahip oldukları servet veya gelirin bir kısmını gönüllü olarak kamu yararına harcama gayesiyle ortaya çıkmıştır. Kurulan vakıflar aracılığıyla toplumun yiyecek, giyecek, barınma, sağlık, eğitim vb. ihtiyaçları ücretsiz olarak karşılanmıştır.

Buna göre,

I- İnsanlar arasında ayrım yaparak ihtiyaç sahiplerine yardım etmişlerdir.

II- Devlet- toplum kaynaşmasını güçlendirmişlerdir.

III- Toplumda birlik ve beraberliğin gelişmesine katkı sağlamışlardır.

faaliyetlerinden hangisi vakıfların sosyal ve ekonomik hayata sağladığı katkılar arasında gösterilebilir?

9 / 10

Kategori: 753 Vakıf Demek, Medeniyet Demek

Türk Kızılayı, Irak’ta depremin en çok zarar verdiği Süleymaniye iline bağlı Derbendihan ilçesinde evleri ağır hasar gören insanlara çadır yardımında bulunmuştur. Türk Kızılayı Irak Depremi Ekip Başkanı, depremin yaşandığı ilk andan itibaren Kızılay olarak bölgede yardım dağıtan ilk kuruluş olduklarını hatırlatarak “Derbendihan ilçesine bağlı on beş köyde kırk adet çadırı vatandaşların kapılarına kadar giderek dağıttık, kurulumlarını yapmaya başladık.” dedi. Aynı zamanda ailelerin çadırlara yerleşmeye başladığını ifade ederek bugünden itibaren Halepçe ilçesindeki kız öğrenci yurdunda kurulan mutfakta yaklaşık 2 bin 500 kişinin yemek ihtiyacını Türk Kızılay’ı olarak karşılayacaklarını dile getirmiştir.

Verilen metinden hareketle Türk Kızılayı’nın,

I- Barınma

II- Eğitim

III- Gıda ve beslenme

alanlarından hangilerinde destekleyici bir faaliyette bulunduğu söylenebilir?

10 / 10

Kategori: 753 Vakıf Demek, Medeniyet Demek

Sivil Toplum KuruluşuÇalışma Alanı
KIZILAYİnsani yardım, sağlık
TÜRKİYE EĞİTİM VAKFIEğitim
TEMAÇevre
MEHMETÇİK VAKFIDAYANIŞMA

Tabloda verilen bilgilerden yola çıkarak aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz?

0%