651 Ülkemizin Kaynakları ve Ekonomik Faaliyetler Online Test

  • 6. Sınıf 5. Ünite 1. Kazanım
  • SB.6.5.1. Ülkemizin kaynaklarıyla ekonomik faaliyetlerini ilişkilendirir.
  • Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu
  • Bu testte 10 soru vardır.
  • Sorular Berkay Türkal tarafından hazırlanmıştır.
/10
14 oylar, 3.2 ortalama
1
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

651 Kaynaklarımız Kazanca DÖnüşüyor

651 Ülkemizin Kaynakları ve Ekonomik Faaliyetleri

1 / 10

Kategori: 651 Kaynaklarımız Kazanca DÖnüşüyor

Aşağıdaki tabloda üç ana ekonomik sektör ve bu sektörlerin faaliyet alanları verilmiştir.

TARIMSANAYİHİZMET
·         Bitkisel üretim

·         Hayvancılık

·         Balıkçılık

·         Ormancılık

·         Madencilik

·         İmalat

·         İnşaat

 

·         Ticaret

·         Turizm

·         Ulaştırma

·         Eğitim

Yukarıda verilen tablodan hareketle aşağıdakilerden hangisinin hizmet sektörüne ait olduğu söylenebilir?

2 / 10

Kategori: 651 Kaynaklarımız Kazanca DÖnüşüyor

Tarım ürünlerini, uygun koşulları oluşturarak mevsimi dışında üretmeye seracılık adı verilir. Bir yerde seracılık yapılabilmesi için …………………… gereklidir. Çiftçiler, saydam cam veya naylonla kapalı bir alan oluşturup bu alanda istedikleri ürünlerin üretimini yaparlar. Bunun sonucunda ürünlerin daha hızlı yetiştirilmesi sağlanır.

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere,

I- Kış sıcaklıklarının yüksek olması

II- Yer altı zenginliklerinin fazla olması

III- Güneşli gün sayısının fazla olması

özelliklerinden hangileri getirilebilir?

3 / 10

Kategori: 651 Kaynaklarımız Kazanca DÖnüşüyor

Topraktan yararlanma faaliyetlerine tarım adı verilir. Ülkemiz tarım ürünleri çeşitliliği bakımından oldukça zengin bir ülkedir. Yetişen tarım ülke ekonomimize önemli katkı sağlamaktadır. Ancak tüm bunlara rağmen tarımdaki verim ve kazanç her zaman aynı olmayabilir. Tarımda verimi ve kazancı artırmak için ………………………….. gibi faaliyetlerin gerçekleştirilmesi gerekir.

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

4 / 10

Kategori: 651 Kaynaklarımız Kazanca DÖnüşüyor

Ekonomik faaliyetlerin çeşitlenmesinde bölgenin sahip olduğu doğal ve beşeri unsurlar etkili olmaktadır. Ülkemizde ekonomik faaliyet çeşitliliği fazladır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi ülkemizde ekonomik faaliyetlerin çeşitlilik göstermesinin nedenleri arasında yer almaz?

5 / 10

Kategori: 651 Kaynaklarımız Kazanca DÖnüşüyor

Banu, yaz tatilini ailesi ile Akdeniz turu yaparak geçirmiştir. Banu ve ailesinin ilk durağı Antalya olmuştur. Antalya’ya giderek buranın tarihi ve doğal güzelliklerini ziyaret etmişlerdir. Sonraki durakları olan Adana’da pamuk tarlalarını ziyaret ederek, burada üretilen pamuğun fabrikalara kimler aracılığı ile taşındığını ve fabrikada pamuktan kumaşın nasıl elde edildiğini gözlemleme imkanları olmuştur. Son durakları olan Hatay’da ise yöresel yemeklerden tatmışlar ve restorandaki görevlilerin güler yüzlü hizmetinden memnun kalmışlardır. Öyle ki, bir haftalık Akdeniz gezileri sonrasında Banu ailesine buralara tekrar gelmek istediğini söylemiştir.

Verilen metne göre Banu ve ailesinin aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisi ile ilgili bir deneyim elde ettikleri söylenemez?

6 / 10

Kategori: 651 Kaynaklarımız Kazanca DÖnüşüyor

  • Ülkemiz İstanbul ve Çanakkale Boğazlarına sahiptir.
  • Ülkemizdeki akarsularda kano ve rafting gibi su sporlarının potansiyeli yüksektir.
  • Barajlar üzerinde yapılan hidroelektrik santralleri sayesinde elektrik üretilir.

Yukarıdaki metinde ülkemizdeki ekonomik faaliyetlerden hangisine ilişkin bir bilgi verilmemiştir?

7 / 10

Kategori: 651 Kaynaklarımız Kazanca DÖnüşüyor

Kümes hayvancılığı, et ve yumurta ihtiyacını karşılamak amacıyla nüfusu fazla olan yerlerde yapılan hayvancılık türüdür. İklim seçiciliği olmadığından ülkemizin her yerinde yapılabilir. Verimi yüksek olan kümes hayvancılığı, nüfusun fazla olması ve pazarlama imkânlarının kolay olmasından dolayı en fazla İstanbul, Bursa ve Ankara vb. illerde yapılmaktadır.

Verilen metinden hareketle kümes hayvancılığı ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?

8 / 10

Kategori: 651 Kaynaklarımız Kazanca DÖnüşüyor

  • Ülkemizde özellikle nüfusun fazla olduğu İstanbul, Bursa, Ankara vb. şehirlerin çevresinde nüfusun et ve yumurta ihtiyacını karşılamak için kümes hayvancılığı yapılır. Kümes hayvanlarının yiyeceklerinden olan buğday ve mısır gibi tarım ürünleri toprakta yetiştirilir.
  • İstanbul, İzmir, Ankara vb. şehirlerin çevresindeki besi çiftliklerinde yetiştirilen büyükbaş hayvanlar ülkemizdeki insanların et ihtiyacını karşılar. Bu hayvanların yiyecekleri ise tarımsal faaliyetler sonucunda elde edilir. Arpa, çavdar ve yulaf gibi ürünler yetiştirilerek bunlardan hayvan yemi üretimi yapılır.

Buna göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılabilir?

9 / 10

Kategori: 651 Kaynaklarımız Kazanca DÖnüşüyor

Marmara Bölgesi’nde yükseltinin ve engebenin az olması ve birden fazla iklim özelliklerinin görülmesi sebebiyle pek çok farklı ekonomik faaliyet kolu gelişmiştir.

Yalnızca verilen metne göre Marmara Bölgesi’nde;

I- Tarım

II- Ulaşım

III- Madencilik

faaliyetlerinden hangilerinin gelişmesi beklenebilir?

10 / 10

Kategori: 651 Kaynaklarımız Kazanca DÖnüşüyor

IŞeker pancarının yetiştirilmesi
IIŞeker pancarından şeker elde edilmesi
IIIŞekerin taşınması
IVŞekerden bisküvi yapılması
VBisküvinin pazarlanması

Yukarıda verilen ekonomik faaliyetlerden hangileri sanayi sektörü ile ilgilidir?

0%