643 Bilimsel Araştırma Basamakları Online Kazanım Testi

SB.6.4.3. Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar.

/5
0 oylar, 0 ortalama
30

643 Araştırma Yapıyorum

643 Bilimsel Araştırma Basamakları

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 5

Kategori: 643 Araştırma Yapıyorum

  • Planlanan araştırmanın hangi tarihler arasında tamamlanacağı belirlenir.
  • Elde edilen bilgi veya belgelerin sonucu yazılır.

Bilimsel araştırma basamakları ile ilgili verilen bilgiler sırası ile hangi aşamaya aittir?

2 / 5

Kategori: 643 Araştırma Yapıyorum

Küresel ısınmanın insan hayatına etkileri ile ilgili yaptığım bilimsel araştırmamda kitap, dergi ve ansiklopedilerden faydalandım. Ayrıca genel ağdan bu konu hakkında çok önemli bilgiler edindim.

Fatih’in bu çalışmaları yaptığı bilimsel araştırma basamağı aşağıdakilerden hangisidir?

3 / 5

Kategori: 643 Araştırma Yapıyorum

Öğretmen, öğrencilerine “Yapacağınız araştırmada başkalarının emeklerine saygı gösterin.” demiştir.

Buna göre öğrencilerin araştırmalarında hangisini yapması öğretmenin uyarısını dikkate aldıklarını gösterir?

4 / 5

Kategori: 643 Araştırma Yapıyorum

I Konuyu belirleme
II Kaynak taraması yapma
III Sürenin belirlenmesi
IV Problemi ortaya koyma
V Rapor hazırlama

Yukarıda verilen bilimsel araştırma basamaklarının doğru sıralanabilmesi için hangi iki numaranın yer değiştirmesi gerekir?

5 / 5

Kategori: 643 Araştırma Yapıyorum

Bilimsel araştırmanın bu basamağında farklı kaynaklardan toplanıp bilgi fişlerine aktarılan notlar, araştırma konusu ve amacı doğrultusunda giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşan bir metin haline getirilir. 

Verilen bilginin ait olduğu bilimsel araştırma basamağı aşağıdakilerden hangisidir?

0%