642 Hayalimdeki Gelecek Online Kazanım Testi

SB.6.4.2. Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer.

/5
3 oylar, 5 ortalama
242

642 Hayalimdeki Gelecek

642 Hayalimdeki Gelecek

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 5

Kategori: 642 Hayalimdeki Gelecek

İnsanların merak ettikleri konulardan birisi de gelecekte insanlığın nasıl bir hayat tarzına sahip olacağıdır.

Buna göre teknolojik gelişmelerin insanoğluna gelecekte sağlayacağı faydalar arasında,

I. İnsanın günlük yaşamını kolaylaştırması
II. Üretimde verimliliği artırması
III. İnsanları asosyal bireylere dönüştürmesi

hangisi ya da hangileri yer alır?

2 / 5

Kategori: 642 Hayalimdeki Gelecek

Şule Öğretmen, “Hayalimdeki Gelecek” konusuyla ilgili aşağıdaki doğru-yanlış etkinliğini öğrencilerinden kodlamalarını istemiştir.

DOĞRU MU? YANLIŞ MI? D Y
Bilimsel gelişmeler toplumu doğrudan  etkilemez.
Bilimsel gelişmeleri takip etmek insanlara yarar sağlar.
Bilimsel gelişmelerin hepsi hayatımızı olumlu yönde etkilemektedir.

Öğretmenin verdiği etkinliği doğru bir şekilde kodlayan Umut’un kodlaması aşağıdakilerden hangisidir?

3 / 5

Kategori: 642 Hayalimdeki Gelecek

Yaşamı sürdürme ve kolaylaştırma ihtiyacı insanlığı daima yeni arayışlara yönlendirmektedir. Bu amaçla birçok teknolojik çalışma yapılmaktadır. Ancak bazı buluşlar insanlar açısından zararlı da olmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi insanoğluna doğrudan zararı olan çalışmalar arasında yer alır?

4 / 5

Kategori: 642 Hayalimdeki Gelecek

Bilimsel çalışmalar neticesinde ortaya çıkan yenilikler, insan hayatının ayrı ayrı alanlarını kolaylaştıracak önemli adımların başlangıcı sayılmaktadır.

Metinde bilimsel çalışmaların hangi yönüne vurgu yapıldığı söylenebilir?

5 / 5

Kategori: 642 Hayalimdeki Gelecek

Verilen teknolojik gelişme aşağıdaki alanlardan hangisinde yaşanmıştır?

Question Image
0%