642 Hayalimdeki Gelecek Online Test

  • Sorular Berkay Türkal tarafından hazırlanmıştır.
  • 6. Sınıf 4. Ünite 2. Kazanım
  • SB.6.4.2. Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer.
  • Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu
  • Bu testte 10 soru vardır.
  • Süre 10 dakikadır.
/10
4 oylar, 3.5 ortalama
0
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

642 Hayalimdeki Gelecek

642 Hayalimdeki Gelecek Online Test

1 / 10

Kategori: 642 Hayalimdeki Gelecek

Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, artırılmış gerçeklik alanındaki çalışmaların gelişmesiyle birlikte fiziksel seyahat olmadan insanları başka bir yere nakletmeyi amaçladıklarını belirtmiştir. Zuckerberg, bunun uzaktan çalışmayı kolaylaştıracağını ve insanların istedikleri yerde yaşarken ihtiyaç duyuldukları yerde olmalarını sağlayacağını ifade etmiştir.

Buna göre artırılmış gerçeklik uygulamalarının insanlara hangi alanlarda katkı sağlayacağı söylenebilir?

2 / 10

Kategori: 642 Hayalimdeki Gelecek

Nano teknoloji: maddenin atomik veya moleküler boyutta işleme tutularak mikroskobik boyutta ürünlerin meydana getirilmesidir. TÜBİTAK tarafından hazırlanmış olan Vizyon 2023 Programı’nda öncelikli alanlar arasında yer almıştır.

Buna göre;

I- Mikroskobik robotların vücutta hastalıkları onarması

II- Düşük yakıt tüketimi sağlaması ve motor ömrünü uzatması

III- Kırışmayan ve leke tutmayan kumaş yapılması

hangisi nano teknolojinin kullanıldığı alanlar içerisinde yer alır?

3 / 10

Kategori: 642 Hayalimdeki Gelecek

Teknolojik gelişmeler pek çok alanda insan yaşamını kolaylaştıran imkanlar yaratıyor olmasına karşın insanlar üzerinde bazı olumsuz etkiler de oluşturabilmektedir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi teknolojik gelişmelerin insanlar üzerindeki olumsuz etkileri arasında gösterilebilir?

4 / 10

Kategori: 642 Hayalimdeki Gelecek

Son yıllarda büyük yankı uyandıran derin öğrenme (deepfakes) teknolojisi, mevcut bir görüntü veya videoda yer alan bir kişinin görüntüsünün, başka kişinin görüntüsü ile değiştirildiği bir medya türüdür. Bu medya türünde yapay zekâ teknolojisi kullanılarak görüntüler manipüle edilmektedir.

Verilen metinden hareketle,

I- Gerçek ile sahte arasında ayrım yapmanın zorlaşabileceği,

II- Sosyal yaşamda sorunların yaşanmasına neden olabileceği,

III- Yaşam kalitesinin artmasına katkı sağlayabileceği,

çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?

5 / 10

Kategori: 642 Hayalimdeki Gelecek

Günümüzde genetik alanındaki bilimsel gelişmeler sayesinde tedavisi olmayan veya sınırlı tedavilerin uygulanabildiği sağlık sorunlarına yönelik umut verici gelişmeler yaşanmaktadır. Örneğin, Alman bilim insanları felçli farelerin beynine bazı genetik kodlar enjekte ederek, onların yeniden yürümelerini sağlamışlardır. Bu gelişme felç tanısı koyulmuş kişilerin tedavisi için de umut vermektedir.

Verilen metinden hareketle,

I- Hayvanlar üzerinde uygulanan yeni tedavilerin sağlık alanında önemli değişimler yaratabileceği,

II- Tedavinin insanlar üzerinde de başarılı sonuçlar verdiği,

III- İşlev kaybına uğramış uzuvlara tekrar hareket imkânı sağlanabileceği,

çıkarımlarından hangisine ulaşılabilir?

6 / 10

Kategori: 642 Hayalimdeki Gelecek

Colorado Boulder Üniversitesi’ndeki bazı bilim insanları ışık ve sıcaklığa duyarlı olarak farklı şekillere dönüşüp, tekrar ilk hâline dönebilen bir materyal geliştirmişlerdir. Bu materyal uyarlanabilme kabiliyetine sahip olup, esnekliğiyle şekil değiştirebilen bir malzemeden oluşmaktadır. Araştırmacılar bu materyalin biyomedikal cihazlar ve yapay kasların yanı sıra, robotik ve üretim gibi birçok alanda da kullanılabileceğini düşünmektedir.

Parçada anlatılan bilimsel gelişmenin aşağıdaki alanların hangisine katkı sağlayabileceği söylenemez?

7 / 10

Kategori: 642 Hayalimdeki Gelecek

Neuralink şirketi tarafından geliştirilen çip yerleştirme teknolojisi düşüncelerin okunabilmesini mümkün kılıyor. Bu teknoloji, beyin içerisine yerleştirilen çip ve kafa derisine yerleştirilen çok ince kablolar aracılığı ile insan beynindeki sinyalleri alarak, yorumluyor ve komutları gerçekleştirerek; beynin internete bağlı her cihazı kontrol edebilecek bir güce kavuşmasına imkân veriyor. Neuralink şirketi bu teknolojiyle, beyninde hasar olan insanlara yardım edebilmeyi; hafıza kaybı, işitme kaybı, körlük, depresyon ve uykusuzluk gibi hastalıklara da çare olabilmeyi amaçladıklarını söylemişlerdir.

Verilen metinden hareketle Neuralink teknolojisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

8 / 10

Kategori: 642 Hayalimdeki Gelecek

Türkiye Cumhuriyeti;

  • Kendi imkanları ile haberleşme uydusu yapabilen az sayıda ülkeden biridir.
  • Savunma sanayisinde savunma sistemlerini geliştirici teknolojiler üzerinde çalışmalar yürütmektedir.
  • Otomotiv sanayisini desteklemektedir.

Buna göre ülkemiz ile ilgili verilen aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz?

9 / 10

Kategori: 642 Hayalimdeki Gelecek

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan bir müzik platformu olan Spotify, kullanıcılarının seslerini analiz edip ruh hali, cinsiyet, yaş veya konuşma tarzına göre şarkılar önermesine yarayacak bir teknoloji geliştirmiştir. Bu teknoloji kullanıcının sesinin yanı sıra arka plan seslerini de dinleyip kullanıcıya şarkı önerilerinde bulunabilecek. Örneğin, toplanan bu sesler kişinin yürüyüşte mi, ofiste mi yoksa bir toplu taşıma aracında mı olduğunun tespit ederek ona uygun şarkı önerileri sunabilecektir.

Verilen metinden hareketle aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz?

10 / 10

Kategori: 642 Hayalimdeki Gelecek

İlkçağlardan günümüze kadar birbirini izleyen önemli buluşlar insan hayatını kolaylaştırmaktadır. Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin hızlı gelişimi sayesinde insanlar yeni imkanlara kavuşmaktadır. Öyle ki, günümüzdeki teknolojik gelişmeler yaşam koşullarımızda önemli değişimler yaratmıştır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi günümüzün teknolojileri arasında gösterilemez?

0%