741 Kil Tabletten Akıllı Tabletlere Online Test

 • Sorular Berkay Türkal tarafından hazırlanmıştır.
 • 7. Sınıf 4. Ünite 1. Kazanım
 • SB.7.4.1. Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler.
 • Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu
 • Bu testte 10 soru vardır.
 • Süre 10 dakikadır.
/10
5 oylar, 4.8 ortalama
803
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

741 Kil Tabletlerden Akıllı Tabletlere

741 Kil Tabletten Akıllı Tabletlere Online test

1 / 10

Kategori: 741 Kil Tabletlerden Akıllı Tabletlere

Bilginin depolanması ve taşınmasında meydana gelen değişimler gösteren görsele dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

Question Image

2 / 10

Kategori: 741 Kil Tabletlerden Akıllı Tabletlere

 • Sümerler, zigguratlar için ürettikleri yiyecekleri teslim ederken bazı işaretler koyarak, bunları kayıt altına almaktaydılar. Bu durum çivi yazısının ortaya çıkmasını sağladı.
 • Fenikeliler, tüccarların alıp sattıkları malların hesabını, gelir ve giderlerin kaydını tutmak için ilk alfabeyi icat etmişlerdir.

Verilen bilgiden hareketle yazının icadında,

I- Ticari

II- Askeri

III- Tarım

faaliyetlerinden hangileri etkili olmuş olabilir?

3 / 10

Kategori: 741 Kil Tabletlerden Akıllı Tabletlere

 • S. 100’lü yıllarda Çinliler tarafından kâğıt icat edilmeden önce yazı papirüs, deri, kil tablet, tahta gibi materyallerin üzerine yazılmaktaydı.
 • yüzyıldan itibaren Müslümanlar Çinlilerden kâğıt yapımını öğrenmiştir.
 • Haçlı seferleri ile de Avrupalılar kâğıt yapımını Müslümanlardan öğrenmişlerdir.
 • Johann Gutenberg tarafından 1450 yılında matbaa icat edilmiştir.

Verilen bilgilerden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

4 / 10

Kategori: 741 Kil Tabletlerden Akıllı Tabletlere

İnsanlar, yazının icadından sonra çeşitli bilgileri yazıya geçirmişler ve birtakım araçları kullanarak bunları korumayı başarmışlardır. Günümüzde bilgiler yazı ile dijital ortamda depolanmakta, saklanmakta ve aktarılmaktadır.

Buna göre yazının icadı ile ilgili verilen aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

5 / 10

Kategori: 741 Kil Tabletlerden Akıllı Tabletlere

 • Fenikeliler, öğrenilmesi güç olan Sümerlerin çivi yazısını ve Mısırların hiyeroglif yazısını sadeleştirerek ilk alfabeyi geliştirmiştir.
 • Yunanlar, Fenike alfabesine ünlü harfleri de ekleyerek, bugünkü yazı sisteminin temelini oluşturmuştur.
 • Yunan Alfabesinden esinlenen Romalılar da bazı harfleri değiştirerek Latin Alfabesini oluşturmuştur.

Verilen bilgiden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

6 / 10

Kategori: 741 Kil Tabletlerden Akıllı Tabletlere

Sümerler ektikleri tarım ürünlerinin kayıt altına almak için kil tabletler üzerine bazı semboller çizmişlerdir. Zamanla bu semboller değişime uğrayarak çivi yazısı ortaya çıkmıştır. Sümerlerle komşu olan başka devletler de çivi yazısını alıp kendi dillerine uyarlamışlardır.

Buna göre;

I- Yazının ihtiyaçlar sonucunda ortaya çıktığı,

II- Çivi yazısı kullanımının Sümerler döneminde tüm dünyaya yayıldığı,

III- Yazının belirli bir gelişim sürecine sonucunda geliştirildiği,

çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?

7 / 10

Kategori: 741 Kil Tabletlerden Akıllı Tabletlere

 1. yüzyılın sonlarından itibaren yaygınlaşmaya başlayan bilgi teknolojisinin, kullanım alanı hızla genişlemektedir. Bu teknoloji sayesinde dünyanın herhangi bir yerindeki bilgi merkezinden bilgi aktarabilmek mümkün hale gelmiştir.

Buna göre bilginin aktarılmasında kullanılan araçlardan,

I- Basılı dergiler

II- Sesli kitaplar

III- E-kitaplar

hangisi parçada belirtilen bilgi teknolojilerinin kapsamında yer alır?

8 / 10

Kategori: 741 Kil Tabletlerden Akıllı Tabletlere

Sosyal bilgiler öğretmeni Defne Hanım yazının tarih içindeki serüvenini anlatırken öğrencilerine “biz insanlar, kil tabletlerden akıllı tabletlere doğru ilerleyen bir medeniyet kurduk.” demiştir.

Defne Hanım bu sözü ile aşağıdakilerden hangisini vurgulamış olabilir?

9 / 10

Kategori: 741 Kil Tabletlerden Akıllı Tabletlere

Yazının icadından çok önce insanlar duygu ve düşüncelerini kendinden sonrakilere aktarabilmek için mağaralara çeşitli çizimler yapmışlardır.  Sümerlerin çivi yazısını, Mısırlıların hiyeroglif adı verilen resim yazısını icat etmesi ile çizilen resimler ve semboller yerini daha sistemli bir yapı olan yazıya bırakmıştır. M.Ö. 1000’lere gelindiğinde ise Fenikeliler kullanımı ve öğrenimi kolay olan bir alfabe icat etmişlerdir. Bu alfabe günümüzde kullanılan Latin Alfabesinin temelini oluşturmuştur.

Verilen bilgiden yola çıkarak aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz?

10 / 10

Kategori: 741 Kil Tabletlerden Akıllı Tabletlere

Yazının icadı tarihi çağların başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Yazının icadı sonrasında insanlık tarihinde pek çok gelişme yaşanmıştır.

Buna göre,

I- Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gelişim göstermesi,

II- Farklı kültürlerin tanınmasının kolaylaşması,

III- Bilimsel faaliyetlerin yaygınlaşmaya başlaması,

gelişmelerinden hangisi metinde belirtilen gelişmeler arasında gösterilebilir?

0%