533 Nüfus ve Yerleşme Online Test

Sorular Berkay Türkal tarafından hazırlanmıştır.

  • 5. Sınıf 3. Ünite 3. Kazanım
  • SB.5.3.3. Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşim üzerindeki etkilerine örnekler verir.
  • Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu
  • Bu testte 10 soru vardır.
  • Süre 10 dakikadır.
/10
21 oylar, 2.9 ortalama
773
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

533 Nerede Yaşanır

533 Nüfus ve Yerleşme Online Test

1 / 10

Kategori: 533 Nerede Yaşanır

Arazinin düz, yükseltinin az olduğu yerlerde nüfus yoğunluğunun fazla olduğu görülmektedir

Yalnızca bu bilgiye bakılarak yukarıdaki haritada gösterilen merkezlerden hangisinin nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu söylenebilir?

2 / 10

Kategori: 533 Nerede Yaşanır

Türkiye’nin kıyı bölgeleri hava koşullarının ılıman olması sebebiyle nüfus yoğunluğunun fazla olduğu alanlardandır. Ancak Menteşe Yöresi gibi eğimin ve engebenin fazla olduğu kıyı bölgelerinde nüfus yoğunluğu azdır.

Buna göre Menteşe Yöresi’nde nüfus yoğunluğunun az olmasının sebebi nedir?

3 / 10

Kategori: 533 Nerede Yaşanır

Aşağıdaki görselde nüfusu artan bazı şehirlere ve nüfuslarını artıran bazı özelliklere yer verilmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

4 / 10

Kategori: 533 Nerede Yaşanır

Aşağıdaki şehirlerden hangisinin nüfusunun fazla olmasında “yeraltı kaynakları” ve “iş imkânlarının fazla olması” daha çok etkili olmuştur?

5 / 10

Kategori: 533 Nerede Yaşanır

Türkiye’nin kıyı bölgeleri genellikle arazinin düz olduğu ve kışların ılık geçtiği alanlardır.  Bu durum kıyı bölgelerinde tarım, sanayi, ticaret gibi sektörlerin gelişmesini sağlamıştır. Türkiye’de nüfusun önemli bir kısmı kıyılarda yoğunlaşmıştır.

Yukarıdaki metinde nüfusu ve yerleşmeyi etkileyen faktörlerden hangisine değinilmemiştir?

6 / 10

Kategori: 533 Nerede Yaşanır

Yeryüzü şekilleri -       ?

Su kaynakları -     ?

Ticaret -    ?

Nüfus ve yerleşmeyi etkileyen faktörler ile açıklaması eşleştirildiğinde aşağıdaki açıklamalardan hangisi tablonun dışında kalır?

7 / 10

Kategori: 533 Nerede Yaşanır

  1. Batman’da petrol, Zonguldak’ta taş kömürünün çıkarılması bu yerlerin gelişmesinde etkili olmuştur.
  2. Arazinin düz olduğu ovaların nüfus yoğunluğu engebeli alanlara göre daha fazladır.
  3. İzmir ve İstanbul limanlarının önemli bir konumda bulunması bu şehirlerin nüfusunun artmasını sağlamıştır.

Tabloda verilen nüfus ve yerleşmeyi etkileyen sebeplerin doğru eşleştirmesi sırası ile hangisinde doğru bir şekilde verilmiştir?

8 / 10

Kategori: 533 Nerede Yaşanır

Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu Bölgeleri’nde nüfusun genellikle akarsuların çevresinde yoğunlaştığı görülmektedir.

Buna göre akarsuların çevresinde nüfus yoğunluğunun artmasında;

I- Turizm imkanlarını geliştirmesi,

II- Tarımda sulama imkânın sağlanması,

III- İçme suyu teminin kolaylaştırılması,

amaçlarından hangisinin etkili olduğu söylenebilir?

9 / 10

Kategori: 533 Nerede Yaşanır

Turizm faaliyetleri yerleşim yerlerinin nüfusunun artışında önemli etkiye sahiptir. Örneğin; Fethiye, Antalya, Marmaris, Kuşadası, Bodrum gibi yerler turizm faaliyetleri sebebiyle nüfusu artan yerler arasındadır.

Buna göre turizm faaliyetlerinin geliştiği yerlerde nüfusun artmasında;

I- Yeni iş imkânlarının oluşması,

II- Eğitim imkânlarının gelişmiş olması,

III-Yeryüzü şekillerinin elverişli olması,

durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

10 / 10

Kategori: 533 Nerede Yaşanır

Ticari faaliyetlerin yoğunlaştığı alanlarda bankacılık, sigortacılık ve daha pek çok iş alanı da gelişmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun doğal bir sonucudur?

0%