631 Dünyanın Neresindeyim Online Test

  • 6. Sınıf 3. Ünite 1. Kazanım
  • SB.6.3.1. Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar.
  • Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu
  • Bu testte 10 soru vardır.
  • Süre 10 dakikadır.
/10
14 oylar, 3.7 ortalama
2210
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

631 Dünyanın Neresindeyim?

631 Dünyanın Neresindeyim Online Test

1 / 10

Kategori: 631 Dünyanın Neresindeyim?

Herhangi bir yerin kıtalara, denizlere, yeryüzü şekillerine, ülkelere, ulaşım yollarına, yer altı ve yer üstü kaynaklarına, farklı ekonomik, siyasi ve kültürel topluluklara göre konumunun belirlenmesine göreceli konum denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin göreceli konumunun etkilerinden biri değildir?

2 / 10

Kategori: 631 Dünyanın Neresindeyim?

Paralelleri dik olarak kesen ve kutuplarda birleşen yaylara meridyen denir.

Bu merdiyenlerin başlangıcı olarak hangisi kabul edilmektedir?

3 / 10

Kategori: 631 Dünyanın Neresindeyim?

Bir yerin paralel ve meridyenlere göre dünya üzerindeki yerine, başka bir ifade ile Ekvator’a ve Greenwich’e göre konumuna mutlak konum denir. Türkiye 36-42 kuzey paralelleri ve 25-45 doğu meridyenleri arasında yer almaktadır.

Buna göre Türkiye'nin konumu ile ilgili hangisine ulaşılamaz?

4 / 10

Kategori: 631 Dünyanın Neresindeyim?

Bir yerin Ekvator’a ve Greenwich’e göre yerinin belirlenmesine mutlak konum denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin mutlak konumu ile ilgili değildir?

5 / 10

Kategori: 631 Dünyanın Neresindeyim?

Etrafı okyanuslarla çevrili büyük kara parçalarına kıta denir.

Aşağıdaki kıtalardan hangisinin büyük okyanusa kıyısı bulunmamaktadır?

6 / 10

Kategori: 631 Dünyanın Neresindeyim?

Ülkemiz kuzey yarım kürede ve orta kuşakta yer almaktadır.

Buna göre ülkemize esen rüzgarların etkilerine yönelik aşağıda verilen seçeneklerden hangisi doğrudur?

7 / 10

Kategori: 631 Dünyanın Neresindeyim?

Paralelleri dik olarak kesen ve kutuplarda birleşen yaylara meridyen denir.  Meridyenler arası mesafe kutuplara gidildikçe azalmaktadır.

Buna göre aşağıda verilen hangi paralel dairesinde meridyenler arası mesafe daha geniştir?

8 / 10

Kategori: 631 Dünyanın Neresindeyim?

En uzun paralel dairesi ekvatordur, sıfır derece ile gösterilir ve kutuplara gidildikçe paralel dairelerinin boyları kısalmaktadır.

Buna göre aşağıdaki paralel dairelerinden hangisi diğerlerine göre daha kısadır?

9 / 10

Kategori: 631 Dünyanın Neresindeyim?

Bir yerin paralel ve meridyenlere göre dünya üzerindeki yerine, başka bir ifade ile Ekvator’a ve Greenwich’e göre konumuna matematik konum denir.

Buna göre aşağıdakielrden hangisi Türkiye'nin matematik konumu ile ilgili doğru bir bilgidir?

10 / 10

Kategori: 631 Dünyanın Neresindeyim?

Kıtalar arasındaki derin çukurlukları dolduran tuzlu su kütlelerine de okyanus denir.

Buna göre Atlas Okyanusu hangi kıta ile komşu değildir?

0%