531 Haritaların Dili Online Test

 • 5. Sınıf 3. Ünite 1. Kazanım
 • SB.5.3.1. Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar.
 • Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu
 • Bu testte 10 soru vardır.
 • Süre 10 dakikadır.
/10
8 oylar, 3.3 ortalama
5
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

531 Haritayı Tanıyorum

531 Haritaların Dili

1 / 10

Kategori: 531 Haritayı Tanıyorum

Fiziki haritalarda yeşil ile gösterilen bir yer için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

2 / 10

Kategori: 531 Haritayı Tanıyorum

Yeryüzü şekilleri aşındırma ya da biriktirme gibi çeşitli nedenlerle meydana gelmektedir.

Aşağıdaki yeryüzü şekillerinden hangisinin var olması için denize ihtiyaç yoktur?

3 / 10

Kategori: 531 Haritayı Tanıyorum

Haritalar kullanım amaçlarına göre hazırlanır. Siyasi ve fiziki haritaların yanında; karayolları, tarım, hayvancılık gibi birçok amaçla hazırlanmış haritalar da vardır.

Aşağıdaki haritalardan hangisi öncelikle yeryüzü şekillerini göstermeye yöneliktir?

4 / 10

Kategori: 531 Haritayı Tanıyorum

Dünyanın tamamının ya da belli bir kısmının küçültülerek aktarılmış haline harita denir.

Aşağıdakilerden hangisi bir çizimin harita olması için gerekli olan unsurlardan değildir?

5 / 10

Kategori: 531 Haritayı Tanıyorum

Kabartma haritalar ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

6 / 10

Kategori: 531 Haritayı Tanıyorum

 • Deniz ve okyanusun kara içerisine sokulmuş bölümüne denir.
 • Dört tarafı sularla çevrili kara parçasına denir.
 • Çevresine göre yüksekte kalan geniş düzlüklerdir.

Yukarıda verilen yeryüzü şekilleri tanımları ile aşağıdaki yeryüzü şekilleri eşleştirildiğinde hangi seçenek dışarıda kalır?

7 / 10

Kategori: 531 Haritayı Tanıyorum

Kaynak, yağmur veya eriyen kar sularıyla beslenen; bir yatak boyunca akan sulara akarsu denmektedir.

Akarsuların hızlarının yavaşladığı bölgelerde aşağıdaki yeryüzü şekillerinden hangisinin meydana gelmesi beklenir?

8 / 10

Kategori: 531 Haritayı Tanıyorum

Fiziki haritalar kullanılan renklere göre gösterilen yerin hangi yeryüzü şekli olduğunu anlamamıza yarayan haritalardır.

Buna göre bir fiziki haritada mavi renk ile gösterilen bir yer aşağıdakilerden hangisi olamaz?

9 / 10

Kategori: 531 Haritayı Tanıyorum

Bir fiziki haritada;

 • Yükselti sırasıyla Koyu yeşil, açık yeşil, sarı, turuncu, kahverengi ve tonları ile artmıştır.
 • Yeşil renk tonlarıyla 0 ile 500 metre araları
 • Kahverengi tonlarıyla ise 1500 metre üzeri olarak gösterilmiştir.

Buna göre turuncu ile gösterilen bir yer hangi yükseltiye sahiptir?

10 / 10

Kategori: 531 Haritayı Tanıyorum

 • Ovalar çevresine göre alçakta kalan düzlüklerdir.
 • Platolar çevresine göre yüksekte kalan düzlüklerdir.

Ülkemizde yer alan, Muş Ovası’nın ortalama yükseltisi 1400–1500 metre arasıdır. Çatalca Kocaeli Platosu’nun  yükseltisi 150 metredir.

Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

0%