621 Orta Asya Türk Devletleri Online Test

SB.6.2.1. Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.” kazanımı ile ilgili online testtir.

Bu testte 10 soru vardır.

Sorular Berkay Türkal tarafından hazırlanmıştır.

/10
11 oylar, 3.2 ortalama
2354
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

621 Destan ve Yazıtlarda Türkler

621 Orta Asya Türk Devletleri Online Test

1 / 10

Kategori: 621 Destan ve Yazıtlarda Türkler

  • Türklerin ölü gömme törenlerine verilen isimdir.
  • Düğüm tekniği ile dokunmuş dünyanın en eski halısıdır.
  • Yönetme yetkisinin tanrı tarafından verildiğine inanılmasıdır.

Orta Asya Türklerin yaşamlarına ilişkin bilgilerin verildiği metinde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

2 / 10

Kategori: 621 Destan ve Yazıtlarda Türkler

Orta Asya’daki sert karasal hava koşulları hakimdir. Bu durum insanların hayvancılık ile uğraşmasına sebep olmuştur.  İnsanların hayvancılık ile uğraşmaları yerleşik bir yaşama geçmeyi zorlaştırmıştır. Kurulan pek çok Türk devleti konar göçer bir yaşam sürmüştür.

Verilen metinde Orta Asya Türk Devletlerindeki aşağıdaki özelliklerden hangisine değinilmemiştir?

3 / 10

Kategori: 621 Destan ve Yazıtlarda Türkler

Görselde Uygurların Mani dinini benimsemesi sonucunda meydana gelen değişim gösterilmektedir.

Buna göre Uygurların özellikleri ile ilgili verilen;

I- Göçebe bir yaşam tarzına sahip olmak

II- Hayvancılığı bırakıp tarımla uğraşmak

III- Savaşçılık özelliklerini kaybetmek

çıkarımlardan hangilerine ulaşılabilir?

Question Image

4 / 10

Kategori: 621 Destan ve Yazıtlarda Türkler

Orta Asya’daki Türk boyları çeşitli sebeplerle dünyanın değişik yerlerine göç etmişlerdir.

Bu göçlerin sebeplerinden hangileri;

I- Olumsuz iklim koşulları

II- Çin baskısı

III- Otlakların yetersizliği

siyasi sebepler içerisinde yer alır?

5 / 10

Kategori: 621 Destan ve Yazıtlarda Türkler

“Gök Tanrı inancına sahip olan Türkler, ölümden sonraki yaşama inanırlardı.” diyen Efe öğretmen bu düşüncesini kanıtlamak için aşağıdaki örneklerden hangisini vermiş olabilir?

6 / 10

Kategori: 621 Destan ve Yazıtlarda Türkler

Batı Hunları Çin hakimiyetine girmemek için batıya doğru göç etmeye başlamıştır. Türklerin geldiğini gören bazı kavimler, Türklerden kaçarak Avrupa’ya doğru göç etmeye başlamıştır. 375 yılında birçok milletin göç etmesine neden olan bu olaya Kavimler Göçü denir. Kavimler Göçünün dünya tarihi ve Türk tarihi açısından bazı sonuçları olmuştur.

Buna göre Kavimler Göçünün aşağıdaki sonuçlarından hangisi Türk tarihi açısından sonuçları arasında yer alır?

7 / 10

Kategori: 621 Destan ve Yazıtlarda Türkler

Bilgiler

Doğru mu yanlış mı?
1. Orta Asya’da Türklerin yaşadığı coğrafya onların yaşam biçimini etkilemiştir 
2. Türklerin anayurduna “Türklerin yurdu” anlamına gelen Anadolu ismi verilmiştir. 
3. Türkler, Orta Asya’da konargöçer bir hayat sürdükleri için mimari alanda gelişmişlerdir. 

İslamiyet öncesi Türklerin Orta Asya’da yaşamlarına ilişkin verilen bilgilerin “doğru-yanlış” durumuna göre sıralaması aşağıdakilerden hangisinde gösterilmiştir?

8 / 10

Kategori: 621 Destan ve Yazıtlarda Türkler

  • Türkler yazıyı geç kullandıkları için sav, sagu, koşuk ve destan gibi sözlü kültür örnekleri oldukça yaygındır.
  • Türk tarihinde ilk kez yazıyı kullanan Kök Türklerin ve Uygurların kendilerine ait alfabeleri bulunmaktadır.
  • Türk tarihinin ilk yazılı eserleri olan Orhun Kitabeleri Kök Türk alfabesi ile yazılmıştır.

İlk Türk devletlerinin kültür ve medeniyeti hakkında verilen bilgiler aşağıdaki alanlardan hangisi ile ilgilidir?

9 / 10

Kategori: 621 Destan ve Yazıtlarda Türkler

 

KÖKTÜRKLER UYGURLAR
IMinyatür sanatında ilerlemişlerdir.aHukuk kurallarını yazılı hale getirmişlerdir.
IITürk adıyla kurulan ilk devlettir.bGöç ve türeyiş destanlarına sahiptir.
IIIBozkurt ve Ergenekon Destanlarına sahiptir.cTarım, ticaret, bilim, sanat ve mimaride ileri gitmişlerdir.
IVDevleti ikili sisteme uygun olarak yönetmişlerdir.dOrhun Abidelerini dikmişlerdir.

Tablodaki devletlere yönelik bilgilerin eşleştirilmesinde yapılan hatanın giderilebilmesi için hangi öncüllerin yer değiştirmesi gerekmektedir?

10 / 10

Kategori: 621 Destan ve Yazıtlarda Türkler

Köktürkler;

I- Devleti ikili sistem ile yönetmişlerdir.

II- Devletlerinde Türk ismini kullanmışlardır.

III- Kendilerine özgü Türk alfabesi geliştirmişlerdir.

Köktürklerin belirtilen özelliklerinden hangileri milliyetçi bir yapıya sahip olduklarını gösterir?

0%