722 Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi Online Test

SB.7.2.2 Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder.” kazanımı ile ilgili online testtir.

Bu testte 10 soru vardır.

Sorular Berkay Türkal tarafından hazırlanmıştır.

/10
3 oylar, 2.3 ortalama
491
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

722 İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın

722 Osmanlı Yükselme Dönemi testi

1 / 10

Kategori: 722 İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın

Yavuz Sultan Selim Mısır’da bulunan Memluk Devleti’ne karşı Mısır seferini düzenlemiştir. Mercidabık ve Ridaniye savaşları ile Memluk Devleti’ni ortadan kaldırarak Osmanlı topraklarını Afrika kıtasına da yaymıştır.

Mısır Seferi’nin aşağıdaki sonuçlarından hangisi daha çok dini niteliktedir?

2 / 10

Kategori: 722 İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın

İstanbul’un fethinin siyasi, askeri, ekonomik ve dini olmak üzere pek çok gerekçesi bulunmaktaydı.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un fethinin askeri gerekçelerinden biridir?

3 / 10

Kategori: 722 İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın

Osmanlı Devleti, Fatih Sultan Mehmet döneminde Venedik ve Cenevizlerin hakimiyetinde bulunan Limni, Eğriboz, Midilli ve Gökçeada gibi adaları fethetmiştir.

Ege denizinde bulunan bu adaların fethi ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanmış olamaz?

4 / 10

Kategori: 722 İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın

Bilgiler

Doğru mu yanlış mı?
1. Kırım’ın alınmasıyla İpek Yolu’nun hakimiyeti Osmanlı Devleti’ne geçti. 
2. Osmanlı Devleti, kendi egemenliğinde yaşayan bütün toplumların Müslüman olmasını istemiştir. 
3. İnebahtı Deniz Savaşı ile Ege Denizi’nin hakimiyeti Osmanlı Devleti’ne geçmiştir. 

Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetine ilişkin verilen bilgilerin “doğru-yanlış” durumuna göre sıralaması aşağıdakilerden hangisinde gösterilmiştir?

5 / 10

Kategori: 722 İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın

Girit adası, Venediklilere bağlı korsanların elindeydi. Bu korsanların sık sık Osmanlı gemilerine saldırması ve Akdeniz ticaretinin güvenliğini tehdit etmeleri nedeniyle Osmanlı bir donanma gönderdi. Yaklaşık 25 yıl süren mücadele sonucunda Girit Adası Osmanlı’nın kontrolüne geçti.

Girit adasının uzun sürede alınması aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

6 / 10

Kategori: 722 İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın

“İstanbul’un fethinin Türk tarihi ve dünya tarihi açısından önemli sonuçları olmuştur. Dünya tarihi açısından ortaya çıkan sonuçları şunlardır: …” diyen Türkan öğretmenin cümlesini aşağıdakilerden hangisi ile sürdürmesi beklenebilir?

7 / 10

Kategori: 722 İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın

Fatih Sultan Mehmet döneminde Anadolu’nun büyük bir bölümü Osmanlı’nın kontrolüne geçmişti. Ancak Karadeniz kıyısındaki bazı şehirlerin fethi henüz gerçekleşmemişti. Bunun sonucunda Fatih Sultan Mehmet Amasra, Trabzon, Kastamonu ve Sinop’u fethetmiştir.

Fatih Sultan Mehmet’in bu fetihler ile,

I- Anadolu siyasi birliğini sağlamak

II- Karadeniz ticareti kontrol altına almak

III- Gayrimüslimlerin koruyuculuğunu üstlenmek

durumlarından hangilerini amaçlamıştır?

8 / 10

Kategori: 722 İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın

  • İstanbul’u kuşatırken Bizans’a yardımları önlemek için Anadolu Hisarı’nı yaptırmıştır.
  • İstanbul’u kurtarmak için gelen haçlıları Niğbolu Savaşı’nda yenmiştir.
  • Timur ile 1402 yılında yaptığı Ankara Savaşı’nı kaybedip esir düştü.

Hakkında bilgi verilen padişah aşağıdakilerden hangisidir?

9 / 10

Kategori: 722 İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın

Fatih Sultan Mehmet döneminde Mora, Eflak, Boğdan ve Arnavutluk fethedilmiştir.

Bu durum Fatih Sultan Mehmet’in;

I- Balkanlar

II- Anadolu’nun iç kesimleri

III- Karadeniz

Bölgelerinden hangisinde fetih yaptığına kanıt oluşturur?

10 / 10

Kategori: 722 İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın

 

Gelişme Dönemin Padişahı
IEdirne-Segedin Antlaşması’nı imzalayıp tahtı oğluna bıraktı.aÇelebi Mehmet
IIFetret Devrini sona erdirerek devleti dağılmaktan kurtardı.bII. Murat
IIIKonya, Karaman ve Erzincan’ı fethetti.cFatih Sultan Mehmet

Tabloda verilen gelişmelerin hangi padişah döneminde meydana geldiğini gösteren aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

0%