561 Topluma Hizmet Edenler Online Test

SB.5.6.1. Çevresindeki toplumsal ihtiyaçlarla bu ihtiyaçlara hizmet eden kurumları ilişkilendirir.” kazanımı ile ilgili online testtir.

Bu testte 10 soru vardır.

Sorular Berkay Türkal tarafından hazırlanmıştır.

/10
0 oylar, 0 ortalama
1
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

561 Halka Hizmet Edenler

561 Topluma Hizmet Eden Kurum ve Kuruluşlar

1 / 10

Kategori: 561 Halka Hizmet Edenler

Devletimizin varlığı ve bağımsızlığı, ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği, toplumun huzur ve güvenliğinin korunması en temel ihtiyaçlarımızdandır. Toplumun huzur ve güven içinde yaşayabilmesi için de çeşitli güvenlik kurumları kurulmuştur.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi metinde bahsedilen temel ihtiyacın karşılanması için faaliyet yürüten kurumlardan biridir?

2 / 10

Kategori: 561 Halka Hizmet Edenler

TEGEV

AKUTYEŞİLAY
Eğitim parkları ve öğrenim birimlerini kurarak devlet tarafından verilen temel eğitime katkı sağlar.Doğa sporları, doğal afetler ve kurtarma gerektiren tüm olaylarda veya kazalarda gönüllü olarak çalışır.Bağımlılık yapan maddelerin zararlı etkilerine karşı insanları bilinçlendirmeyi amaçlar.

Hakkında bilgi verilen tablodaki sivil toplum kuruluşlarının faaliyet alanları ile aşağıdaki sivil toplum kuruluşlarının faaliyet alanları eşleştirildiğinde hangisi açıkta kalır?

3 / 10

Kategori: 561 Halka Hizmet Edenler

RESMİ KURUMLAR

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI
Devlet tarafından kurulmuştur.Gönüllü bireyler tarafından kurulmuştur.
Giderleri devlet tarafından karşılanır.Giderleri gönüllü insanların bağışlarıyla karşılanır.
Belirli çalışma saatleri vardır.Belirli çalışma saatleri yoktur.

Tabloda verilen bilgilerden hareketle resmî kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının ortak özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

4 / 10

Kategori: 561 Halka Hizmet Edenler

1863’te yoksul ve yetim çocukların eğitim-öğretimine destek olmak amacıyla kurulan ………………………, ülkemizde eğitim alanında kurulan ilk sivil toplum kuruluşudur. Kelime anlamı “şefkat yuvası”dır. Babası veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, sınavla seçilmiş öğrencilere burs ve yatılı öğrenim vermektedir. Öyle ki, 5. sınıftan liseyi bitirinceye kadar burslu ve yatılı eğitim vermekte olduğu gibi üniversiteyi kazanan mezunlarına da burs desteğini sürdürmektedir.

Parçada “………………………” ile gösterilerek boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin yazılması gerekmektedir?

5 / 10

Kategori: 561 Halka Hizmet Edenler

 

RESMİ KURUM

FAALİYET ALANI

SİVİL TOPLUM KURULUŞU

ISağlık BakanlığıSağlık?
IIEmniyet Genel Müdürlüğü

?

AKUT
III

?

ÇevreTEMA

Tabloda “?” ile gösterilerek boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisinin yazılması gerekmektedir?

6 / 10

Kategori: 561 Halka Hizmet Edenler

Bu afişin aşağıdaki sivil toplum kuruluşlarından hangisinin çalışma alanlarıyla doğrudan ilgili olduğu söylenebilir?

Question Image

7 / 10

Kategori: 561 Halka Hizmet Edenler

Dernek, oda, sendika ve vakıf gibi isimler adı altında aynı düşünceyi ve amacı paylaşan kişilerin gönüllülük esasına göre kurduğu dayanışma ve iş birliği örgütlerine sivil toplum kuruluşu denir.

Buna göre sivil toplum kuruluşlarının amaçları arasında,

I- Maddi kazanç sağlamak,

II- Belli bir amaç doğrultusunda kamuoyu oluşturmak,

III- Toplumsal iş birliği ve dayanışmayı artırmak

öncüllerinden hangileri gösterilebilir?

8 / 10

Kategori: 561 Halka Hizmet Edenler

TEGEV

AKUTYEŞİLAY
Eğitim parkları ve öğrenim birimlerini kurarak devlet tarafından verilen temel eğitime katkı sağlar.Doğa sporları, doğal afetler ve kurtarma gerektiren tüm olaylarda veya kazalarda gönüllü olarak çalışır.Bağımlılık yapan maddelerin zararlı etkilerine karşı insanları bilinçlendirmeyi amaçlar.

Hakkında bilgi verilen tablodaki sivil toplum kuruluşlarının faaliyet alanları ile aşağıdaki sivil toplum kuruluşlarının faaliyet alanları eşleştirildiğinde hangisi açıkta kalır?

9 / 10

Kategori: 561 Halka Hizmet Edenler

RESMİ KURUM

FAALİYET ALANI

SİVİL TOPLUM KURULUŞU

?İnsan hakları?

Tabloda “?” ile gösterilerek boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisinin yazılması gerekmektedir?

10 / 10

Kategori: 561 Halka Hizmet Edenler

E-Devlet Kapısı, tüm kamu hizmetlerine tek bir noktadan erişim imkânı sağlayan büyük bir genel ağ sitesidir. Uygulamanın amacı kamu hizmetlerini, vatandaşlara bilgi ve iletişim teknolojileriyle etkin ve verimli bir şekilde sunmaktır. E-Devlet Kapısı altyapısını kullanarak hizmet sunan pek çok kuruma ait birçok hizmetten tüm vatandaşlar güvenle faydalanabilmektedir. Bu sayfa üzerindeki seçenekleri kullanarak ulaşmak istediğiniz bilgi, belge veya başvuru formuna hızla ulaşabilirsiniz.

Verilen metinden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

0%