552 Çevremizdeki Meslekler Online Test

“SB.5.5.2. Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır.” kazanımı ile ilgili hazırlanan testtir.

Bu testte 10 soru vardır.

Sorular Berkay Türkal tarafından hazırlanmıştır.

/10
9 oylar, 2.7 ortalama
0
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

552 Çevremdeki Meslekler

552 Çevremdeki Meslekler

1 / 10

Kategori: 552 Çevremdeki Meslekler

Ege kıyıları geniş ve verimli tarım alanlarına sahiptir. Ilıman iklim koşullarına sahip olması sebebiyle kış aylarında da tarım yapılabilmektedir. Bu bölgede yetiştirilen ekonomik değeri yüksek ürünler sanayi kuruluşlarında işlenmektedir. Bu bölgede mühendislik, işçilik, teknisyenlik gibi mesleklere duyulan ihtiyaç fazladır.

Verilen metinden hareketle aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz?

2 / 10

Kategori: 552 Çevremdeki Meslekler

I- Buğday tarlasında tarım işçisi olarak çalışıyorum.

II- Bir teknoloji firmasında yazılım mühendisi olarak çalışıyorum.

III- Taş kömürü madeninde iş güvenliği uzmanı olarak çalışıyorum

Yukarıda yaptıkları işler hakkında bilgi veren kişilerin sırasıyla aşağıdaki bölgelerden hangisinde iş bulma imkanları daha fazladır?

3 / 10

Kategori: 552 Çevremdeki Meslekler

Anadolu’nun iç kesimlerinin geniş düzlükleri ve iklimi tahıl tarımı için çok elverişlidir. Bu nedenle tarım bölgenin önemli bir ekonomik faaliyetidir. ………………………, ………………………  ve ………………………  bu bölgede tarıma bağlı olarak gelişen mesleklerdendir.

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yer aşağıdaki mesleklerden hangisi ile doldurulamaz?

4 / 10

Kategori: 552 Çevremdeki Meslekler

Ülkemizde insanların geçimini sağlamak için çalıştığı pek çok meslek bulunmaktadır. Meslekler genellikle yaşadığımız bölgenin ekonomik faaliyetleriyle ilgilidir. Buna bağlı olarak bölgeler mesleklerle özdeşleşmektedir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi metinde verilen bilgiyi desteklememektedir?

5 / 10

Kategori: 552 Çevremdeki Meslekler

Erzurum- Kars platosunda yaz mevsiminin yağışlı geçmesi nedeniyle otlaklar geniş yer kaplar. Bu nedenle hayvancılık bu bölgenin önemli bir ekonomik faaliyetidir.

Verilen metinden hareketle,

I- Besicilik

II- Veterinerlik

III- Çobanlık

mesleklerinden hangisinin geliştiği söylenebilir?

6 / 10

Kategori: 552 Çevremdeki Meslekler

Yaz mevsiminin uzun sürdüğü, plajların, doğal ve tarihî güzelliklerin var olduğu şehirlerde turizm faaliyetleri gelişmiştir. Bu yüzden turist rehberliği, tercümanlık, aşçılık, animatörlük, otel işletmeciliği gibi meslekler buralarda yaygındır.

Haritada numaralandırılarak gösterilen şehirlerden hangisinin metinde bahsedilen şehirlerden biri olduğu söylenemez?

7 / 10

Kategori: 552 Çevremdeki Meslekler

Karadeniz kıyıları dört mevsim yağış aldığı için orman bakımından zengindir. Bu nedenle ormancılık burada önemli bir ekonomik faaliyettir.

Buna göre aşağıdaki mesleklerden hangisinin ormancılık faaliyeti kapsamında gelişmiştir?

8 / 10

Kategori: 552 Çevremdeki Meslekler

Meslekler istek ve ihtiyaçlardan doğmuştur. Bir insanın bütün istek ve ihtiyaçlarını kendisinin karşılaması imkânsızdır. Bu nedenle toplumda iş bölümü ve dolayısıyla meslekler ortaya çıkmıştır. Bu amaçla eğitim ihtiyacının karşılanması için ……………………, gıda ihtiyacının karşılanması için ……………………, hastalıkların tedavi edilmesi için …………………… mesleği ortaya çıkmıştır.

Metinde boş bırakılan yerlerin aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanması gerekmektedir?

9 / 10

Kategori: 552 Çevremdeki Meslekler

Aşağıdaki haritada ülkemizde kış turizminin geliştiği önemli merkezler gösterilmektedir.

Haritada gösterilen merkezler ile ilgili aşağıda verilen çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz?

10 / 10

Kategori: 552 Çevremdeki Meslekler

Toplumun ihtiyaçlarının değişmesi sonucu zaman içinde bazı meslekler geçerliliğini yitirmiştir.  Yeni ihtiyaçların ortaya çıkması sonucunda yeni meslekler ortaya çıkmıştır.

Buna göre;

I- Otomobil tamirciliği

II- Nalbantlık

III- Reklamcılık

mesleklerden hangileri yeni ihtiyaçların sonucunda ortaya çıkmıştır?

0%