545 Araştırma Yapıyorum Online Test

“SB.5.4.5. Yaptığı çalışmalarda bilimsel etiğe uygun davranır.” kazanımı için hazırlanan online testtir.

Bu testte 10 soru vardır.

Sorular Berkay Türkal tarafından hazırlanmıştır.

/10
13 oylar, 3.8 ortalama
929
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

545 Araştırma Yapıyorum

545 Araştırma Yapıyorum

1 / 10

Kategori: 545 Araştırma Yapıyorum

Başka bir kimseye ait olan bilgi, fikir ve görüşlerin hiçbir isim ya da kaynak belirtmeden sanki kendisi tarafından ortaya çıkarıldığı ve yazıldığı izlenimi vermeye intihal adı verilir. Başka bir deyişle intihal, akademik hırsızlıktır.

Buna göre bir eserde intihal yapmamak için;

I- Alıntılanan ifadeleri tırnak içinde yazmak,

II- Alıntılı ifadeler için kaynak göstermemek,

III- Yararlanılan eserleri kaynakçada belirtmek,

eylemlerinden hangilerinin gerçekleştirilmesi gerekir?

2 / 10

Kategori: 545 Araştırma Yapıyorum

Bilimsel bir araştırmada alıntı yaparken alıntılanan metnin anlamını değiştirmemek ve alıntılanan metnin aslına sadık kalarak eksiksiz atıf yapmak oldukça önemlidir. Aksi halde alıntılanan esere ait olduğu belirtilen bilgiler yazarın ileri sürdüğü anlamın dışına çıkabilir.

Verilen metinde bilimsel bir çalışma ile ilgili,

I- Bilgi hırsızlığından kaçınmak

II- Emeğe saygı duymak

III- Basılı eserlerden yararlanmak

durumlarından hangileri vurgulanmıştır?

3 / 10

Kategori: 545 Araştırma Yapıyorum

 EylemlerUygunUygun değil
IBaşkasının fikirlerini kendi fikrimiz gibi sunmamak  
IIYararlanılan kaynakları kaynakçada göstermek  
IIIBütün bilgi ve fikirleri tek bir kaynaktan almak  

Tablodaki eylemlerin bilimsel etiğe uygun olma ve olmama durumuna göre eşleştirilmesi aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru bir biçimde gösterilmiştir?

4 / 10

Kategori: 545 Araştırma Yapıyorum

Ahmet, bilimsel araştırmasını sürdürürken öğretmeni Doğan Bey’in: ‘‘Eşyalar gibi fikirler de değerlidir. Nasıl bir eşyayı sahibinden izinsiz kullanmıyorsak, kitaplardan da yararlanırken yazarını belirtmeliyiz. Çünkü bu eserler yazarların fikirleridir.’’ sözünü hatırlamış ve çalışmasında öğretmeninin bu sözü doğrultusunda hareket etmiştir.

Buna göre Ahmet’in gerçekleştirdiği çalışmada nasıl bir tutum içerisinde olduğu söylenemez?

5 / 10

Kategori: 545 Araştırma Yapıyorum

Araştırmamızda aldığımız bilgilerin kimden ya da nereden aldığımızı belirtmek için dipnotlar ve kaynakça kullanmalıyız.

Buna göre dipnotlar ve kaynakça kullanılan bir araştırmanın;

I- Bilgi hırsızlığı yapılan

II- Bilimsel bir özelliği olan

III- Emeğe saygı gösterilen

niteliklerinden hangilerine sahip olduğu söylenebilir?

6 / 10

Kategori: 545 Araştırma Yapıyorum

Yapılan bir çalışmada yararlanılan kaynakları gösteren listeye kaynakça adı verilir. Gerçekleştirilen bilimsel çalışma içerisinde atıfta bulunulan eserlere ait künye bilgilerinin kaynakça kısmında belirtilmesi intihalden kaçınılması açısından oldukça önemlidir.

Buna göre yararlanılan kaynak hakkında aşağıdakilerden hangisini belirtmek intihal yapılmasını önlememize yardımcı olmaz?

7 / 10

Kategori: 545 Araştırma Yapıyorum

Araştırma yaparken başka insanların çalışmalarından da faydalanabiliriz. Bu çalışmalara kütüphane ya da genel ağdan ulaşabiliriz. Bulduğumuz bilgileri konumuza göre bir eleme sürecinden geçirir ve bir rapor hazırlarız. Genel ağdan bulduğumuz bilgileri kopyalayıp yapıştırarak araştırmamızı yaparsak bilimsel etiğe uygun davranmamış oluruz.

Buna göre bir araştırmacının çalışmasını rapor haline getirirken,

I- Başkasının fikirlerinin kendi fikri gibi sunmaya

II- Bütün bilgi ve fikirleri tek kaynaktan almamaya

III- Yararlanılan esere ait künye bilgilerini kaynakçada göstermeye

davrabışlarından hangilerine dikkat etmesi gerekmektedir?

8 / 10

Kategori: 545 Araştırma Yapıyorum

Yaygın bilgi veya gerçek kabul edilen konularda kaynak göstermemek bunları bulan, ilk düşünen ve ortaya koyan kişi olduğu izlenimi yaratmaz. Bu yüzden bu tür bilgiler intihal olarak kabul edilmez.

Buna göre bir eserde yer alan,

I- Dünya güneşin etrafında dönmektedir.

II- 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet ilan edilmiştir.

III- İstanbul, Marmara Bölgesi’nde yer almaktadır.

9 / 10

Kategori: 545 Araştırma Yapıyorum

Merak ettiğimiz ya da öğrenmek istediğimiz konu ile ilgili yapmanız gereken ilk şey o konuyu araştırmaktır. Bu durumda araştırmaya nereden başlamak gerektiği sorusu aklımıza gelmektedir. Günümüzde araştırmalarda başvurulan ilk kaynak genel ağdır. Genel ağ bize oldukça büyük imkânlar sunmakla beraber bazen yetersiz ya da eksik kalabilmektedir.  Bunun yanı sıra Araştırma yapacağımız en önemli yerlerden biri de kütüphanelerdir. Kütüphanelerde kitaplar, sözlükler, ansiklopediler ve atlaslar bulunmaktadır. Bunun yanında belirli bir alanda, uzmanlar tarafından yazılmış makaleleri içeren haftalık, aylık, üç aylık gibi düzenli aralıklarla, belirli bir ad altında yayımlanan süreli yayınlar ve çeşitli elektronik kaynaklar mevcuttur.

Verilen metinden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

10 / 10

Kategori: 545 Araştırma Yapıyorum

Araştırmalarda kaynakça yazılırken şu sıralamaya uyulması gerekir:

Kitabın yazarının soyadı ve adı, eserin adı, eseri yayınlayan yayınevi, eserin basıldığı yer ve eserin basıldığı yıl yazılmalıdır.

Buna göre aşağıdakilerden doğru bir kaynakça örneği olarak gösterilebilir?

0%