652 Dünyamıza Sahip Çıkalım Online Test

“SB.6.5.2. Kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin canlı yaşamına etkilerini analiz eder.” kazanımı için hazırlanan testtir.

Bu testte 10 soru vardır.

Sorular Berkay Türkal tarafından hazırlanmıştır.

/10
3 oylar, 2.3 ortalama
507
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

652 Dünyamıza Sahip Çıkalım

652 Dünyamıza Sahip Çıkalım

1 / 10

Kategori: 652 Dünyamıza Sahip Çıkalım

Güneş ışığını gün boyunca daha fazla alan yerlerde güneş enerjisinden yararlanılmaktadır. Örneğin Antalya’da güneşten yararlanma süresi Samsun’a göre daha fazladır. Bu nedenle ülkemizde güneş enerjisinden en fazla güney kıyılarımızda ve bölgelerimizde yararlanılmaktadır.

Verilen bilgiden yola çıkarak yukarıdaki haritada numaralandırılarak gösterilen merkezlerden hangisinde güneş enerjisi potansiyeli en düşüktür?

2 / 10

Kategori: 652 Dünyamıza Sahip Çıkalım

  1. Kullanımı doğaya zarar vermemektedir. ----------------------
  2. Doğada sınırlı miktardadır. ----------------------
  3. İlk yatırım maliyeti fazladır. ----------------------

Tabloda numaralandırılarak gösterilen bilgilerin doğru eşleştirmesi aşağıdakilerden hangisinde yer almaktadır?

3 / 10

Kategori: 652 Dünyamıza Sahip Çıkalım

Akarsuların üzerinde kurulan barajlar yoluyla üretilen elektrik enerjisine hidroelektrik enerji denir. Hidroelektrik enerji potansiyeli dağlık ve engebeli yerlerde yüksektir. Yer şekillerine bağlı olarak hidroelektrik enerji potansiyelinin en fazla Doğu Anadolu’da ve Karadeniz’in kıyı kesiminde olduğu söylenebilir.

Verilen bilgiden yola çıkarak yukarıdaki haritada numaralandırılarak gösterilen merkezlerden hangisinin hidroelektrik enerji potansiyelinin en az olduğu söylenebilir?

4 / 10

Kategori: 652 Dünyamıza Sahip Çıkalım

Ülkemiz, petrol ihtiyacının büyük bir kısmını ithalat yoluyla karşılamaktadır. Batman, Siirt, Diyarbakır ve Adıyaman ülkemizde petrol çıkarılan illerimizdir. Petrol, rafinerilerde işlenerek kullanıma hazır hâle getirilmektedir. Aliağa (İzmir), İPRAŞ (İzmit), Ataş (Mersin), Orta Anadolu (Kırıkkale) ve Batman rafinerisi ülkemizdeki petrol rafinerileridir. Petrolün rafinerilerde ayrıştırılması sonucunda elde edilen benzin, motorin, fuel oil, gaz yağı ve asfalt gibi ürünler pek çok alanda kullanılmaktadır.

Verilen metne göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz?

5 / 10

Kategori: 652 Dünyamıza Sahip Çıkalım

Ülkemizin birçok yöresinin rüzgâr gücü potansiyeli yüksektir. Yılın çoğunda rüzgârın etkisinde kalan Trakya yöresi, Marmara’nın güney kıyıları, Ege Denizi kıyıları, Akdeniz kıyı bölgeleri ve Sinop çevresi rüzgâr potansiyeli bakımından önemli yerlerdir.

Verilen bilgiden yola çıkarak yukarıdaki haritada numaralandırılarak gösterilen merkezlerden hangisinin rüzgâr enerjisi potansiyelinin yüksek olduğu söylenemez?

6 / 10

Kategori: 652 Dünyamıza Sahip Çıkalım

Bitkisel ve hayvansal atıklar kullanılarak elde edilen enerjiye biyoenerji denilmektedir. Son yıllarda ülkemizde biyoenerji üretiminde artış vardır. Biyoenerji tesislerinin kurulum maliyeti, diğer yenilenebilir enerji kaynaklarında da olduğu gibi yüksektir. Ancak kurulumdan sonra bu tesislerin masrafları oldukça azalmaktadır. Bu sebeple yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı yenilenemeyen enerji kaynaklarına göre daha ekonomiktir. İlerleyen yıllarda yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının giderek artacağı düşünülmektedir.

Buna göre biyoenerji ile ilgili olarak verilen aşağıdaki çıkarımlarından hangisine ulaşılamaz?

7 / 10

Kategori: 652 Dünyamıza Sahip Çıkalım

Petrol, kömür, doğalgaz gibi yenilenmeyen enerji kaynaklarının fazla kullanımı ya da bu kaynakların kullanımı sırasında yaşanan kazalar büyük sorunların yaşanmasına sebep olabilir.

Aşağıdakilerden hangisi metinde belirtilen sorunlar arasında sayılamaz?

8 / 10

Kategori: 652 Dünyamıza Sahip Çıkalım

Yenilenemeyen enerji kaynaklarından biri olan petrol dünyada en çok kullanılan enerji kaynakları arasındadır. Petrolün yer altından çıkarılması veya taşınması sırasında yaşanan kazalar su ve toprak kirliliğine sebep olmaktadır. Su kirliliği mercanların yok olması, balık ölümleri gibi su yaşamını olumsuz etkilemektedir. Toprak kirliliği ise tarıma ve doğal yaşama zarar vermektedir. Bu durum bitki, hayvan ve insan yaşamını tehdit etmektedir.

Verilen metinden hareketle aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz?

9 / 10

Kategori: 652 Dünyamıza Sahip Çıkalım

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) yetkilileri İzmir’in rüzgâr enerjisi sektöründe sadece Türkiye’nin değil Doğu Avrupa ve Akdeniz hattının yeni çekim merkezi olduğunu belirtmiştir. İZKA’dan yapılan açıklamada İzmir’in kendine has kimliği, sunduğu yüksek yaşam kalitesi ve son yıllarda ekonomisinde yaptığı atılımlarla Türkiye’nin yeni cazibe merkezi olduğu ifade edilmiştir. Türkiye’de lisanslı rüzgâr enerjisi santrallerinin illere göre dağılımına bakıldığında toplam kurulu güç bakımından İzmir’in liderliğinin göze çarptığı kaydedilmiştir.

Verilen parçadan hareketle İzmir ile ilgili,

I- Rüzgâr enerjisi üretiminde Türkiye’de ilk sırada yer aldığı,

II- Kullanılan enerjinin büyük kısmının rüzgâr enerjisinden sağlandığı,

III- Yenilenebilir enerji üretiminde bölgesel bir çekim merkezi olma yolunda ilerlediği,

çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?

10 / 10

Kategori: 652 Dünyamıza Sahip Çıkalım

Ülkemizin 2015 yılına ait enerji kullanım oranı aşağıdaki grafikte gösterilmektedir.

Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

Question Image
0%