7. Sınıf 3. Ünite Çıkmış Sorular Testi

 
/10
8 oylar, 4.6 ortalama
2
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

7. Sınıf 3. Ünite Testi

7. Sınıf 3. Ünite Çıkmış Sorular Testi

1 / 10

Kategori: 731 Nereye Yerleşelim?

DPY 2020

Yerleşik yaşama geçmeye başlayan insanoğlu öncelikle aşağıdaki özelliklerin hangisine sahip alanlara yerleşmeyi tercih etmiştir?

2 / 10

Kategori: 731 Nereye Yerleşelim?

DPY 2016

Ticaretin gelişmesiyle insanlar şehirlerini, ürünlerinin ticaretini yapabilecekleri su ve yol kenarlarına kurdular.

Bu bilgiyle aşağıdakilerden hangileri arasındaki etkileşim vurgulanmıştır?

3 / 10

Kategori: 733 Doğduğun Yer mi? Doyduğun Yer mi?

DPY 2020

Mehmet “Antalya’daki köyümüzde orman ürünlerini değerlendirerek geçimimizi sağlıyorduk. Ormanımızın büyük bir yangınla yok olmasıyla göç etmek zorunda kaldık. Ailemle birlikte başka bir şehrin yolunu tuttuk.”

Bu metne göre Mehmet ve ailesinin göç etmelerinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

4 / 10

Kategori: 734 Yerleşme ve Seyahat Özgürlüğümüz Var

DPY 2019

Anayasamızın 23. maddesine göre: “Herkes yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir.” Ancak savaş, seferberlik, salgın hastalıklar, toplumun ve kamu mallarının korunması için kanunla sınırlanabilir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Anayasamızda belirtilen yerleşme ve seyahat özgürlüğünün sınırlandırma nedenleri arasında gösterilemez?

5 / 10

Kategori: 733 Doğduğun Yer mi? Doyduğun Yer mi?

DPY 2020

Ahmet ve ailesi yaşadıkları şehirden, yılın belli zamanlarında Adana’ya pamuk hasadında çalışmak için gitmektedirler.

Bu örnek aşağıdaki göç türlerinden hangisi ile ilgilidir?

6 / 10

Kategori: 732 Tablo ve Grafiklerle Ülkemiz

DPY 2020

Aşağıdakilerden hangisi nüfus artışının hızlı olduğu yerlerde yaşanan sorunlardan biri değildir?

7 / 10

Kategori: 734 Yerleşme ve Seyahat Özgürlüğümüz Var

SBS 2008

İstanbul’da yaşayan Ahmet Bey, şehrin kalabalığından ve gürültüsünden kaçmak için yakın bir köyde bahçeli bir ev alarak burada yaşamaya başlamıştır. Dostlarını ziyaret etmek için de sık sık İstanbul’a gidip gelmektedir.

Bu durum Ahmet Bey’in öncelikle hangi hak ve özgürlüğünü kullandığına örnek oluşturur?

8 / 10

Kategori: 732 Tablo ve Grafiklerle Ülkemiz

DPY 2018

Aşağıdaki grafiklerde Türkiye’de 1980 – 2010 yıllarında çalışan nüfusun iş kollarına dağılımı gösterilmiştir.

Grafiklere bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

9 / 10

Kategori: 732 Tablo ve Grafiklerle Ülkemiz

DPY 2017

Ülkemizde kent nüfusunun en az olduğu bölge aşağıdakilerden hangisidir?

10 / 10

Kategori: 731 Nereye Yerleşelim?

DPY 2020

Aşağıdakilerden hangisi insanların yerleşim yeri tercihinde etkili olan doğal faktörlerdendir?

0%