514 Çocuk Hakları Online Test

SB.5.1.4. Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.” kazanımı ile ilgili online testtir.

Bu testte 10 soru vardır.

Sorular Berkay Türkal tarafından hazırlanmıştır.

/10
6 oylar, 2.5 ortalama
1216
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

514 Çocuk Hakları Her Yerde

514 Çocuk Hakları Online test

1 / 10

Kategori: 514 Çocuk Hakları Her Yerde

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, dünyadaki çocukların yaklaşık dörtte birinin savaş, kriz ve doğal afetlerin etkilediği ülkelerde yaşadığını açıkladı.

Buna göre bu ülkelerde yaşayan çocukların;

I- Sağlık,

II- Eğitim,

III- Güvenlik,

imkânlarından hangilerine erişimde sorun yaşadıkları söylenebilir?

2 / 10

Kategori: 514 Çocuk Hakları Her Yerde

Dünyadaki bütün çocuklar din, dil, ırk, renk, cinsiyet ayrımı olmaksızın eşit haklara sahiptir. 20 Kasım 1989’da Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi kabul edilerek çocuk hakları güvence altına alınmıştır. Her yıl 20 Kasım günü dünyada “Çocuk Hakları” günü olarak kutlanmaktadır. Devletler bu sözleşmede belirtilen hakları çocuklara tanımakla yükümlüdür. Bu sözleşme 1990 yılında ülkemiz tarafından da imzalanmıştır.

Verilen metinden hareketle Çocuk Hakları Sözleşmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

3 / 10

Kategori: 514 Çocuk Hakları Her Yerde

“Uluslararası Çocukları Kurtarın Vakfı, mülteci ve göçmen kamplarında yaşayan ve sayıları 12 milyonu bulduğu tahmin edilen çocukların, koronavirüs salgını yüzünden büyük bir tehdit altında olduğu uyarısında bulundu.”

Verilen internet haberine göre çocukların zarar görmemesini sağlamak için aşağıdaki uygulamalardan hangisinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir?

4 / 10

Kategori: 514 Çocuk Hakları Her Yerde

“Afganistan'ın doğu ve güneyindeki 3 vilayette son 72 saat içerisinde en az 27 çocuk yaşamını yitirdi. BM Çocuklara Yardım Fonu'ndan (UNICEF) yapılan açıklamada, Afganistan'daki çocukların haklarının Taliban ve hükümet tarafından göz ardı edildiği bildirildi.”

Yukarıda verilen internet haberine göre Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin hangi maddesi ihlal edilmiştir?

5 / 10

Kategori: 514 Çocuk Hakları Her Yerde

Bazı aileler çocuklarının meslek sahibi olmasını istiyorlar. Bunun için işyerlerine başvuruyorlar. Bazı iş yerleri çocukları ucuz iş gücü olarak görüyor. Onları düşük ücretle ve kayıt dışı çalıştırıyorlar. Yasa dışı çalıştırılan çocuklar bazı haklarından mahrum kalıyorlar.

Yukarıdaki metinde Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin hangi maddesinden bahsedilmektedir?

6 / 10

Kategori: 514 Çocuk Hakları Her Yerde

Çevre Sağlık Komisyonu üyesi olan Selin şunları söylemiştir:

“Ben Çocuk Meclisinde kendimi ifade edebilmeyi, başkalarının fikrine saygı duymayı öğrendim. Seçme ve seçilme heyecanını yaşadım. Burada, birlik ve beraberliğin önemini daha iyi kavradım. Bu sene benim ilk senem ama önümüzdeki senelerde de yine Çocuk Meclisine katılmayı düşünüyorum.”

Buna göre Çevre Sağlık Komisyonu ilgili;

I- Demokrasi bilincini güçlendirmektedir.

II- Çocukların kişisel gelişimine katkı sağlamaktadır.

III- Çocuklara sınırsız yetkiler tanınmaktadır.

çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?

7 / 10

Kategori: 514 Çocuk Hakları Her Yerde

Sedef ve arkadaşları, bulundukları mahallede bir oyun parkı olmamasından şikâyet etmektedir. Öyle ki, bu durumun onların …………………….. haklarını kısıtladığını düşünmektedirler. Bundan dolayı belediyeye başvurarak mahallelerine park yapılmasını istemişlerdir.

Verilen metinde “……………………..” ile bırakılan kısma aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

8 / 10

Kategori: 514 Çocuk Hakları Her Yerde

Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 9. Maddesine göre her çocuğun iyi beslenmeye, sıcak bir yuvaya ve aileye sahip olma hakkı vardır.

Buna göre aşağıdaki verilen olaylardan hangisi Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 9. maddesinin ihlal edildiğini gösterir?

9 / 10

Kategori: 514 Çocuk Hakları Her Yerde

Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 32. maddesine göre ülke yasalarının belirlediği yaş ve sınırın altındaki hiçbir çocuk, işçi olarak çalıştırılamaz.

Buna göre;

I- Çocukların çalışma hakkı güvence altına alınmıştır.

II- Çocuk işçiliği yasaklanmıştır.

III- Çocuklar ekonomik sömürüye karşı korunmuştur.

çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?

10 / 10

Kategori: 514 Çocuk Hakları Her Yerde

Çocuk Hakları Komisyonu üyesi olan Mert şunları söylemiştir:

“Ben bu Meclisi okulumda duydum. Hayatımda, Çocuk Meclisi diye bir şeyi ilk defa duymuştum. Ama biraz araştırdıktan sonra, orada çocukların kendi kararlarını aldıklarını, Meclisin demokratik bir yer olduğunu öğrendim ve seçimlere katıldım. Çocuk Meclisine asil üye olduğumu öğrendiğimde ise çok mutlu olmuştum. Burada kendime güvenim arttı. Aynı zamanda kendi kararlarımı veriyor ve çok mutlu oluyorum.”

Buna göre Çocuk Hakları Komisyonu’nun, çocukların gelişimine hangi konularda katkı sağladığı söylenemez?

0%