614 Yardımlaşma ve Dayanışma Online Test

SB.6.1.4. Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.” kazanımı ile ilgili online testtir.

Bu testte 10 soru vardır.

Sorular Berkay Türkal tarafından hazırlanmıştır.

/10
6 oylar, 3.3 ortalama
1223
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

614 Birlikte Daha Güçlüyüz

614 Birlikte Daha Güçlüyüz Online Test

1 / 10

Kategori: 614 Birlikte Daha Güçlüyüz

Doğal afetlerde yardıma ihtiyacı olanlara giyecek ve yardımı yapmak isteyen bir kişi aşağıdaki sivil toplum kuruluşlarından hangisinin faaliyetlerine katılmalıdır?

2 / 10

Kategori: 614 Birlikte Daha Güçlüyüz

Toplumun çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan sivil toplum kuruluşları ile ilgili fotoğraflar sırasıyla hangi ihtiyaçları karşılamaya yöneliktir?

Question Image

3 / 10

Kategori: 614 Birlikte Daha Güçlüyüz

AKUT

Doğal afetlerde ya da yaşanan olumsuz koşullarda yardım sağlama amaçlı kurulan bir sivil toplum kuruluşudur.
MEHMETÇİK VAKFIŞehit olan Mehmetçiklerin bakmakla yükümlü oldukları yakınları ile gazi ve engelli Mehmetçiklere destek olmak amacıyla kurulmuştur.
YEŞİLAYTütün, alkol, uyuşturucu madde, teknoloji, kumar vb. bağımlılıklarla mücadele eden bir sivil toplum kuruluşudur.
MEVMillî Eğitim Bakanlığı’na bağlı her kademede ve türdeki eğitim kurumlarında, eğitim ve öğretime maddi ve manevi katkıda bulunmak için kurulmuştur.

Buna göre 30 Ekim 2020 tarihinde İzmir’de meydana gelen 6,9 şiddetindeki depremden etkilenen insanlara yukarıdaki kuruluşlardan öncelikle hangisinin yardım etmesi beklenir?

4 / 10

Kategori: 614 Birlikte Daha Güçlüyüz

Sivil Toplum Kuruluşları

Faaliyet Alanı
AÇEV                   ?
ÇEKÜL                    ?
DARÜLACEZE                   ?

Tabloda belirtilen sivil toplum kuruluşlarının faaliyet gösterdiği alanların sıralaması aşağıdakilerden hangisinde gösterilmektedir?

5 / 10

Kategori: 614 Birlikte Daha Güçlüyüz

Görselden hareketle toplumsal yardımlaşma ile ilgili verilen aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz?

Question Image

6 / 10

Kategori: 614 Birlikte Daha Güçlüyüz

Doğa sporları, doğal afetler ve kurtarma gerektiren tüm olaylarda veya kazalarda gönüllü olarak yer almak isteyen bir kişi aşağıdaki sivil toplum kuruluşlarından hangisinin faaliyetlerine katılmalıdır?

7 / 10

Kategori: 614 Birlikte Daha Güçlüyüz

Yardımlaşma ve dayanışma amacıyla iş birliği yapılan kurumlara sivil toplum kuruluşları denir. Sivil toplum kuruluşlarının toplum yararına hizmet eden önemli çalışmaları bulunmaktadır.

Buna göre sivil toplum kuruluşlarının,

I- Kardeşlik ve dostluk duygularının gelişmesi

II- Problemlerin kolayca çözülmesi

III- İnsanlar arasında çatışmaların artması

durumlarından hangilerine katkı sağladığı söylenebilir?

8 / 10

Kategori: 614 Birlikte Daha Güçlüyüz

  • Maddi zorluk çeken öğrencilere eğitim alanında fırsat eşitliği sağlamak için kurulmuştur.
  • Bakıma muhtaç, yaşlı, engelli insanlara, sokağa terkedilmiş kimsesiz çocuklara hizmet vermektedir.
  • Doğal afetlere yardıma ihtiyacı olanlara giyecek ve gıda yardımı yapar.

Metinde aşağıdaki sivil toplum kuruluşlarından hangisinin toplumsal dayanışmaya yaptığı katkıdan bahsedilmemiştir?

9 / 10

Kategori: 614 Birlikte Daha Güçlüyüz

 

TOPLUMSAL DAYANIŞMA İLE İLGİLİ İFADELER
IKırsal kesimlerde yardımlaşma ve dayanışma duygusu kentlere göre daha azdır.
IIToplumsal yardımlaşma sadece aynı toplum içinde yapılmalı, uluslararası düzeyde olmamalıdır.
IIISadaka taşları Osmanlı Devleti’nde asalet ve merhametin simgesi haline gelmiştir.
IVKızılay, doğal afetlerde yardıma ihtiyacı olanlara giyecek ve gıda yardımı yapar.

Tablodaki ifadeler incelenecek olduğunda kaç numaralı ifadelerin yanlış bir bilgi içerdiği söylenebilir?

10 / 10

Kategori: 614 Birlikte Daha Güçlüyüz

Toplumsal dayanışma, toplumun kurum ve kuruluşlarıyla ortak değerlerde birleşmesi ve birlikte hareket etmesi demektir.

Buna göre;

I- İzmir’deki depremzedelere yiyecek ve giyecek yardımının yapılması

II- Yeni evlenen bir çiftin düğününe katılıp para takılması

III- Katıldığı yarışmada birinci olan kişiye ödül verilmesi

durumlarından hangileri toplumsal dayanışmaya örnek gösterilebilir?

0%