Yaşamını Şekillendiren Kişisel Değerlere Yönelik Duygu ve Düşünceler

Yaşamını şekillendiren kişisel değerlere yönelik duygu ve düşünceler, bireyin kendini tanıma, anlama ve geliştirme sürecinde önemli bir rol oynar. Kişisel değerler, bireyin neyin iyi, yararlı, önemli, kullanışlı, güzel, istenir, yapıcı, olumlu, tercih edilebilir vb. olduğu ile ilgili fikir sahibi olmasını, hayatı anlayıp yorumlamasını sağlar. Kişisel değerler, bireyin duygu, düşünce ve davranışlarını etkiler, kişiliğinin, kimliğinin ve karakterinin temelini oluşturur.

Kişisel değerlere yönelik duygu ve düşünceler, bireyin yaşam kalitesini, mutluluğunu, başarısını, ilişkilerini ve sağlığını belirler. Kişisel değerlerine uygun yaşayan, duygu ve düşüncelerini ifade edebilen, değerlerini geliştirmeye çalışan bireyler, daha tatmin, özgüvenli, uyumlu, esnek, yaratıcı, üretken ve mutlu olurlar. Kişisel değerlerine aykırı yaşayan, duygu ve düşüncelerini bastıran, değerlerini ihmal eden veya reddeden bireyler ise daha stresli, kaygılı, depresif, çatışmalı, katı, pasif ve mutsuz olurlar.

Kişisel değerlere yönelik duygu ve düşünceler, bireyin yaşamını şekillendiren önemli bir faktördür. Bu nedenle, bireyin kendi değerlerini keşfetmesi, tanımlaması, değerlendirmesi ve geliştirmesi gerekir. Kişisel değerlerini keşfetmek için, bireyin kendine şu soruları sorması yararlı olabilir:

  • Hayatımda en çok neye önem veriyorum?
  • Hayatımda en çok neye zaman ve enerji harcıyorum?
  • Hayatımda en çok neye ihtiyacım var?
  • Hayatımda en çok neye saygı duyuyorum?
  • Hayatımda en çok neye hayranlık duyuyorum?
  • Hayatımda en çok neye bağlıyım?
  • Hayatımda en çok neye tutkunum?
  • Hayatımda en çok neye güveniyorum?

Bu sorulara verdiği cevaplar, bireyin kişisel değerlerini ortaya çıkaracaktır. Birey, bu değerleri bir liste halinde yazabilir, öncelik sırasına göre sıralayabilir, değerlerinin kendisine ne kattığını veya ne eksilttiğini düşünebilir, değerlerini yaşamına nasıl daha fazla entegre edebileceğini planlayabilir. Böylece, birey, yaşamını şekillendiren kişisel değerlere yönelik duygu ve düşüncelerini daha iyi anlayabilir, değerlerine uygun bir yaşam tarzı geliştirebilir.