Türkiye’de Günümüzdeki Aile Yapısının Özellikleri

Türkiye’de Günümüzdeki Aile Yapısının Özellikleri

Türkiye’de günümüzdeki aile yapısı, geçmişe göre önemli değişimlere uğramıştır. Bu değişimlerin temel nedenleri arasında şunlar yer alır:

  • Modernleşme ve kentleşme: Modernleşme ve kentleşme ile birlikte aile içi iletişimin azalması ve aile bağlarının zayıflaması
  • Ekonomik ve sosyal değişimler: Ekonomik ve sosyal değişimler ile birlikte kadınların işgücüne katılımının artması ve aile içi rollerin değişmesi
  • Medyanın etkisi: Medyanın aile içi ilişkiler ve aile modeli hakkındaki sunumlarının aile yapısı üzerindeki etkisi

Günümüzdeki aile yapısının bazı önemli özellikleri:

  • Çekirdek ailenin artışı: Çekirdek aile, anne ve babadan ve onların evli olmayan çocuklarından oluşan aile tipidir. Çekirdek ailelerin sayısı artmaktadır.
  • Evlilik yaşının yükselmesi: Evlilik yaşı ortalama olarak yükselmiştir.
  • Boşanma oranlarında artış: Boşanma oranları geçmişe göre artmıştır.
  • Tek ebeveynli ailelerin artışı: Boşanma veya ölüm gibi nedenlerle tek ebeveynli ailelerin sayısı artmıştır.
  • Evlilik dışı doğumların artışı: Evlilik dışı doğumlar geçmişe göre artmıştır.
  • Yaşlı nüfusun artması: Yaşlı nüfusun artması ile birlikte ailede yaşlılara bakma sorunu artmaktadır.
  • Göçlerin etkisi: Göçler aile yapısını etkilemektedir. Göç eden aile üyeleri ile aile içi ilişkiler zayıflayabilmektedir.

Türkiye’de aile yapısı değişime devam etmektedir. Gelecekte aile yapısının nasıl bir değişim göstereceğini kestirmek zordur.

Sonuç olarak:

Türkiye’de günümüzdeki aile yapısı, geçmişe göre önemli değişimlere uğramıştır. Bu değişimlerin bazıları olumlu, bazıları ise olumsuz olmuştur. Günümüzdeki aile yapısının en önemli özelliği, çeşitliliğin artmasıdır.