Tarihimizde Aileye Verilen Değere Örnekler

Tarihimizde Aileye Verilen Değeri Gösteren Örnekler

Tarihimiz boyunca aileye büyük değer verilmiştir. Bu değerin gösterildiği birçok örnek mevcuttur. Bunlardan birkaçı şunlardır:

Osmanlı Dönemi:

 • Kanunlar: Osmanlı kanunlarında aileye ve aile içi ilişkilere büyük önem verilmiştir. Örneğin, aile reisinin korunması ve aile üyelerinin birbirine karşı sorumlulukları kanunlarla düzenlenmiştir.
 • Eğitim: Osmanlı eğitim sisteminde aile önemli bir rol oynamıştır. Çocuklar ailede terbiye görür ve eğitilirdi.
 • Sosyal Hayat: Osmanlı sosyal hayatında aile merkezi bir yere sahipti. Aile üyeleri birlikte vakit geçirir, birbirlerine destek olurlardı.

Türk Folkloru:

 • Atasözleri ve Deyimler: Aileye verilen değeri gösteren birçok atasözü ve deyim mevcuttur. Örneğin, “Aile ocağı sönmez”, “Aileden gelen dayanak sağlamdır”, “Ana babaya saygı farzdır”.
 • Masallar ve Hikâyeler: Türk masallarında ve hikâyelerinde aile önemli bir yere sahiptir. Aile içi sevgi ve saygı vurgulanır.

Günümüz:

 • Anayasa: Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda aile korunması altına alınmıştır. Anayasaya göre, “Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır.”
 • Sosyal Politikalar: Aileyi desteklemek için çeşitli sosyal politikalar geliştirilmektedir. Örneğin, aile yardımları, aile danışmanlığı hizmetleri.

Bunlara ek olarak:

 • Yaşlılara saygı: Yaşlılara saygı gösterilmesi ve onların aile içinde korunması aileye verilen değerin göstergesidir.
 • Çocuklara sevgi: Çocuklara sevgi ve şefkat gösterilmesi, onların eğitimine önem verilmesi aileye verilen değerin göstergesidir.
 • Aile içi yardımlaşma: Aile üyelerinin birbirine maddi ve manevi açıdan yardım etmesi aileye verilen değerin göstergesidir.

Sonuç olarak:

Tarihimiz boyunca aileye büyük değer verilmiştir. Bu değer günümüzde de devam etmektedir. Aile, Türk toplumunun temel taşıdır ve korunması önemlidir.

Ailenin Önemi İle İlgili Atasözleri:

Ailenin sağlamlığı ve birliği üzerine:

 • “Aile ocağı sönmez.”
 • “Aileden gelen dayanak sağlamdır.”
 • “Birlikten kuvvet doğar.”
 • “Ağaç yaşken eğilir.”
 • “Aile büyüklerine saygı farzdır.”
 • “Kardeş kardeşi korur, sağlar sağlar.”

Ailenin bireylere sağladığı destek ve sevgi üzerine:

 • “Ana babanın duası yerden göğe kabul olur.”
 • “Ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz.”
 • “Ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar.”
 • “Aileden gelen sevgi her şeye bedeldir.”
 • “Aile yuvası huzurlu olunca insan mutlu olur.”

Ailenin toplumdaki yeri ve önemi üzerine:

 • “Aile, Türk toplumunun temelidir.”
 • “Aile sağlam olunca toplum sağlam olur.”
 • “Aile terbiyesi her şeyin temelidir.”
 • “Aile büyükleri toplumun yol göstericileridir.”
 • “Aile içi huzur, toplumda huzurun temelini oluşturur.”

Aileye ve aile içi ilişkilere dikkat çeken atasözleri:

 • “Ailede kavga ekmek aşına zehir katar.”
 • “Ailede huzur olmayınca ev bark olmaz.”
 • “Aile büyüklerini dinlemeyen pişman olur.”
 • “Aile içi sır dışarıya taşınmaz.”
 • “Aile bir bütündür, bir parçası eksik olunca tamamlanmaz.”

Bunlara ek olarak:

 • “Aile sevgisi her şeyin üstündedir.”
 • “Aile, insanın en büyük dayanağıdır.”
 • “Aile olmadan insan mutlu olamaz.”
 • “Aile, cennetin anahtarıdır.”

Atasözleri, ailenin önemini ve toplumdaki yerini vurgulayan önemli bir kaynak olarak karşımıza çıkmaktadır.

Dede Korkut Hikâyelerinde Ailenin Önemi

Dede Korkut Hikâyeleri, Oğuz Türklerinin göçebe yaşam tarzını, inançlarını, geleneklerini ve değerlerini anlatan bir eserdir. Bu hikayelerde aileye büyük önem verilmektedir. Aile, hikâyelerin temelini oluşturur ve birçok hikayenin ana temasıdır.

Hikâyelerde ailenin önemini gösteren bazı unsurlar:

 • Aile büyüklerine saygı: Hikâyelerde aile büyüklerine saygı gösterilmesi ve onların sözünün dinlenmesi vurgulanır.
 • Aile içi yardımlaşma: Aile üyelerinin birbirine maddi ve manevi açıdan yardım etmesi ve destek olması önemli bir yer tutar.
 • Aile içi sevgi ve saygı: Hikâyelerde aile üyeleri arasındaki sevgi ve saygı vurgulanır.
 • Ailenin korunması: Ailenin dış tehditlere karşı korunması ve bir arada tutulması önemli bir amaç olarak karşımıza çıkar.
 • Aile içi rollerin belirginliği: Hikâyelerde aile üyelerinin rolleri ve sorumlulukları belirgindir. Baba ailenin reisidir ve aileyi korumak ve geçindirmek onun görevidir. Anne ise çocuklara bakmak ve ev işlerini yapmakla sorumludur.

Dede Korkut Hikâyelerinde aileye verilen önemi gösteren bazı örnekler:

 • Basat’ın Tepegöz’ü Öldürmesi: Bu hikayede Basat, babasının intikamını almak için Tepegöz’ü öldürür. Bu hikaye, aile üyelerinin birbirine olan sevgisini ve bağlılığını gösterir.
 • Kam Püre Oğlu Bamsı Beyrek’in Tutsak Olup Oğlu Uşun Koca’nın Tutsaktan Kurtarması: Bu hikayede Uşun Koca, babasını tutsaklıktan kurtarmak için büyük bir mücadele verir. Bu hikaye, aile üyelerinin birbirine olan bağlılığını ve fedakarlığını gösterir.
 • Salur Kazan’ın Evi Yağmalanması: Bu hikayede Salur Kazan’ın evi düşmanlar tarafından yağmalanır. Bu hikaye, ailenin korunması ve bir arada tutulmasının önemini gösterir.

Sonuç olarak:

Dede Korkut Hikâyeleri, ailenin önemini vurgulayan ve aile değerlerini yücelten bir eserdir. Hikâyelerde aile, sevgi, saygı, yardımlaşma ve dayanışma gibi değerlerin önemi vurgulanır.