Timbriada Harabesi – Isparta

Timbriada Aksu-Yılanlı Ovasına hakim tepe üzerinde olup, çok geniş bir alana yayılmaktadır. Kent yüzeyinde bol miktarda çatı kiremitleri, küp, çömlek, testicik kırıkları ve ince cidarlı, Roma Dönemine ait seramik parçaları görülür. Ayrıca yüzeyde yivli sütun gövdesi, sütun parçaları, sütun altlıkları, kabartmalı alanlık parçası, arşitrav bloğu, düzgün kesimli mimari bloklar ve yer yer duvar kalıntıları gibi bina ve tapınak kalıntılarına ait çok sayıda mimari öğeler dağınık bir şekilde yer almaktadır.

 Harabe
 Kültür Turizmi
 Timbriada Antik Kenti, Isparta İli, Aksu İlçesi, Akçaşar Mahallesi’nin kuzeyindeki Asar Tepe Mevkii’nde yer alır. İlçe merkezine 2 km uzaklıkta olup, stabilize bir yolla rahatça ulaşılabilir.
 Aksu Yılanlı