Şeyh Hilal Camisi (Şeyh Ahmet Camisi) – Kilis

1631 yılında Şeyh Hilal tarafından yaptırıldığı için “Şeyh Hilal” , 1937 yılında Şeyh Ahmet’e satıldığı için de “Şeyh Ahmet Camisi” adıyla anılır. Caminin bir tek minaresi özgün olup; 1643 yılında Musa kızı Fatma tarafından yaptırılmıştır. Avlunun kuzeybatı köşesinde olan minarenin, kare olan kaidesinin köşeleri pahlıdır. Çokgen ve kalın minare gövdesi düzgün kesme taştan yapılmıştır. Tek şerefeli ve şerefe altı üç sıra mukarnaslarla doldurulmuştur. Minare gövdesinin güney yönünde bulunan kapının üzerindeki yazıtın biraz yukarısında, önemli bir kısmı dökülmüş ve yıpranmış sekiz kollu bir yıldız biçiminde çini bir pano vardır. Panodaki yıldızın kollarında da, bitkisel motiflerle birer tane beşgen ve daire biçiminde motif vardır. Siyah, kahverengi, yeşil, açık ve koyu mavi renklerin kullanıldığı bu çini, yapının tek süslemesidir.
 Cami
 İnanç-Kültür Turizmi
 Çaylak mahallesinde bulunmaktadır.
 Çaylak Mahallesi/Kilis