Takımda Alınan Ortak Kararlara Saygı Duymanın Önemi İle İlgili Örnekler

Takımda alınan ortak kararlara saygı duymak, takımın başarısı ve uyumu için çok önemlidir. Ortak kararlara saygı duymak, takım üyelerinin birbirlerine güvenmelerini, işbirliği yapmalarını ve sorumluluk almalarını sağlar. Ayrıca, ortak kararlara saygı duymak, takımın hedeflerine ulaşmasına ve olası sorunları çözmesine yardımcı olur.

Takımda alınan ortak kararlara saygı duymak ile ilgili örnekler şunlardır:

  • Bir proje ekibinde, takım lideri, projenin nasıl yürütüleceğine dair bir plan hazırlar ve takım üyeleriyle paylaşır. Takım üyeleri, plana katkıda bulunur, görüşlerini belirtir ve ortak bir karara varırlar. Takım üyeleri, ortak karara saygı duyarak, plana uygun olarak çalışırlar ve projeyi başarıyla tamamlarlar.
  • Bir spor takımında, antrenör, takımın stratejisini ve taktiğini belirler ve oyuncularla paylaşır. Oyuncular, antrenörün kararına saygı duyar, onun yönlendirmelerini dinler ve sahada uygularlar. Oyuncular, birbirlerine destek olur, takım ruhu gösterir ve maçı kazanırlar.
  • Bir sınıf meclisinde, sınıf başkanı, sınıfın ihtiyaçlarını ve taleplerini belirler ve okul yönetimiyle görüşür. Sınıf başkanı, sınıf arkadaşlarıyla iletişim halinde olur, onların fikirlerini alır ve ortak bir karara varırlar. Sınıf arkadaşları, sınıf başkanının kararına saygı duyar, ona destek verir ve sınıfın sorunlarını çözerler.

Bu örnekler, takımda alınan ortak kararlara saygı duymanın, takımın başarısı ve uyumu için ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Takımda alınan ortak kararlara saygı duymak, takım üyelerinin birbirlerine değer verdiğini, anladığını ve güvendiğini gösterir. Bu da, takımın daha verimli, mutlu ve başarılı olmasını sağlar.

Türk İslam kültüründe istişare, bir iş yapmadan önce ehil kimselerin fikirlerine başvurma, danışma anlamına gelir. İstişare, Kur’an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde tavsiye edilen, peygamberlerin ve sahabelerin uyguladığı bir sünnettir. İstişare, hem bireysel hem de toplumsal hayatta önemli kararlar almak, sorunları çözmek, hataları önlemek, işleri kolaylaştırmak ve bereket kazanmak için bir vesiledir.

Türk İslam kültüründen istişarenin önemi ile ilgili örnekler şunlardır:

  • Türk tarihinin en önemli olaylarından biri olan Malazgirt Savaşı’nda, Sultan Alparslan, Bizans ordusuna karşı savaşmak üzere yola çıkmadan önce, devlet adamları, komutanlar ve alimlerle istişare etmiştir. Bu istişarede, savaşın din, devlet ve millet için ne kadar önemli olduğu, nasıl bir strateji izleneceği, hangi tedbirlerin alınacağı konuşulmuştur. Sultan Alparslan, istişare sonucunda aldığı kararlarla, 26 Ağustos 1071 tarihinde Bizans ordusunu yenmiş ve Anadolu’nun kapılarını Türklere açmıştır.
  • Osmanlı Devleti’nde, padişahların devlet işlerini yürütürken, sadrazam, vezirler, kazaskerler, şeyhülislam, yeniçeri ağası gibi devlet erkânıyla istişare ettikleri bir kurul vardı. Bu kurula “Divan-ı Hümayun” denirdi. Divan-ı Hümayun, haftada üç gün toplanır, devletin iç ve dış meseleleri, savaş ve barış kararları, vergi ve harcamalar, adalet ve eğitim gibi konular görüşülür, ortak akılla kararlar alınırdı.
  • Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, milli mücadele döneminde ve cumhuriyetin ilanından sonra, devletin ve milletin geleceği ile ilgili önemli kararları alırken, arkadaşları, silah arkadaşları, siyasetçiler, bilim insanları, sanatçılar, gazeteciler gibi çeşitli kesimlerden insanlarla istişare etmiştir. Atatürk, istişareyi, “Bir işi yapmadan önce, o işin ehli olan kimselerin fikirlerini almak, onların görüşlerinden istifade etmek” şeklinde tanımlamış ve “İstişare etmeden iş yapmak, akılsızlıktır” demiştir .

Bu örnekler, Türk İslam kültüründe istişarenin önemi ve yararlarını göstermektedir. İstişare, hem bireylerin hem de toplumların huzur, refah ve başarıya ulaşmasında etkili bir yöntemdir. İstişare, aynı zamanda, demokratik bir kültürün, katılımcı bir yönetimin ve ortak akıl anlayışının da bir ifadesidir.