Sosyal Bilgiler 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

6. sınıf Sosyal Bilgiler Dersi İkinci Dönem ikinci yazılısı ve cevaplarıdır.

Çoktan seçmeli tarzda hazırlanan 20 sorudan oluşmaktadır.

Sosyal Bilgiler Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları